Martina Lundqvist, doktorand vid CMT, Linköpings universitet, har i sin avhandling studerat och utvärderat användandet av assistanshundar och hundassisterad interventioner. Avhandlingen visar att assistanshundar har en positiv inverkan på ägaren och är ett kostnadseffektivt hjälpmedel för samhället.

Bild på hund Bild på hund.Fram tills nu har det saknats övergripande utvärderingar av den här typen av hundar. Det saknas även utvärderingar som specifikt studerar effekter och kostnader av assistanshundar och hundassisterade interventioner. Det fanns därför ett behov av strukturerade analyser som inkluderar effekter och kostnader på både kort- och lång sikt.

- Min doktorsavhandling visar att individer som utbildat och har en assistanshund upplever förbättrad livskvalitet och välbefinnande. De är även mer fysiskt aktiva och majoritet uppger att de hade fler sociala kontakter. Den hälsoekonomiska analysen visar att för personer med behov av en assistanshund är den troligen ett kostnadseffektivt hjälpmedel.
- Litteraturgenomgången av hundassisterade interventioner visar att närvaro av hund vid terapi eller aktivitet för personer med psykiatriska tillstånd eller kognitiva störningar hade små till måttligt positiva effekter. Om hunden användes som stöd vid till exempel blodprovstagning eller tandläkarundersökning för barn kunde man också se små till måttligt positiva effekter av att hundens närvaro, säger doktor Martina Lundqvist.
Bild på Martina Lundqvist.Bild Martina Lundqvist. Foto Emma Busk Winquist.

Assistanshundar och hundassisterande interventioner
Assistanshundar är specialutbildade för att hjälpa och stödja sina ägare i deras vardag och på så vis ge dem möjlighet till att leva ett mer självständigt liv. De kan exempelvis stödja en person med en fysisk funktionsnedsättning eller vara tränade att varna för oönskade blodsockernivåer om en person har diabetes. Hundar som utför hundassisterade uppgifter är en annan typ av tjänstehund där hunden och ägaren arbetar som ett team som besöker personer med olika behov i olika miljöer som exempelvis sjukhus eller äldreboende.

Metodval
Martina Lundqvist utvärderade i sin doktorsavhandling effekten och kostnadseffektiviteten av assistanshundar och hundassisterade interventioner. Genom att följa 55 individer som utbildade sina egna assistanshundar studerade hon hur assistanshundar påverkade personers hälsa och vårdkonsumtion. Martina utvecklade även en hälsoekonomisk simuleringsmodell för att beräkna kostnadseffektiviteten av att äga en assistanshund.

Effekter av hundassisterade interventioner studerade hon genom att genomföra en systematisk litteraturöversikt. Översikten sammanfattar vad andra studier funnit för effekter av hundassisterade interventionerna.
Avhandlingen ”Health technology assessment of assistance dogs and dog-assisted interventions” finns på följande länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-169010

För mer information kontakta:
Martina Lundqvist
martina.lundqvist@liu.se


Forskningsverksamhet