Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.

Forskningen vid CMT är uppdelad i två fält; Hälsoekonomiska utvärderingar och Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Exempel på områden som särskilt belyses inom dessa fält är spridningsförlopp, ekonomisk utvärdering av läkemedel, tandvård och medicintekniska produkter, preventionsprogram, organisationsförändringar samt rehabiliteringsprogram för funktionshindrade.

Forskning och metodutveckling finansieras vanligen av forskningsråd nationellt och internationellt, men projekt sker även på uppdrag av sjukvårdshuvudmän, stat och kommuner, samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Det kan då exempelvis handla om utvärderingar som ytterst syftar till att ge underlag för planering av sjukvården, från nationella policybeslut till kliniknivå. Centrumet samarbetar även med nationella organ som t.ex. Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). 

Uppdragsutbildningar gentemot hälso- och sjukvårdens professioner och dess administrativa ledningar är en del i verksamheten. Medarbetare från centrumet har även ett grund- och forskarutbildningsengagemang.

Verksamheten startade 1984 och ingick från 2007 i Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Efter institutionsombildningen 1 januari 2020 ingår verksamheten i Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Vetenskapliga artiklarVisa/dölj innehåll

Huan-Ji Dong, Britt Larsson, Elena Dragioti, Lars Bernfort, Lars-Åke Levin, Björn Gerdle (2020)

Journal of Pain Research , Vol.13 , s.475-489 Vidare till DOI

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellström, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019)

BMJ Open , Vol.9 Vidare till DOI

Albert Duvetorp, Lars-Åke Levin, Emma Engerstedt Mattsson, Lasse Ryttig (2019)

Acta Dermato-Venereologica , Vol.99 , s.393-399 Vidare till DOI

L. M. Sawyer, L. Cornic, Lars-Åke Levin, C. Gibbons, A. H. Moller, G. B. Jemec (2019)

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology , Vol.33 , s.355-366 Vidare till DOI

Martina Lundqvist, Jenny Alwin, Martin Henriksson, Magnus Husberg, Per Carlsson, Anne W. Ekdahl (2018)

BMC Geriatrics , Vol.18 Vidare till DOI

Kasper M Johannesen, Karl Claxton, Mark J. Sculpher, Allan J Wailoo (2018)

Health Economics , Vol.27 , s.e41-e54 Vidare till DOI

RapporterVisa/dölj innehåll

Fler publikationer 

I LiU:s publikationsdatabas DiVA kan du se och ladda ner artiklar och rapporter ur CMT:s rapportserie.
CMT-rapporter i DiVA

Vetenskapliga artiklar i DiVA

Beställning av tryckta rapporter 

Beställning av tryckta rapporter kan göras till Lena Hector, lena.hector@liu.se till en kostnad av 150 kr/st (exkl. moms).

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och erbjuder ett svep av intressant forskning med koppling till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila eva.persson@liu.se

Läs vårt senaste nyhetsbrev


KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Post- och besöksadressVisa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Institutionen för medicin och hälsa 581 83 Linköping

Besöksadress

Campus US, Lasarettsbacken, Linköping Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13

OrganisationVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningsverksamhetVisa/dölj innehåll