Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.

Forskningen vid CMT är uppdelad i två fält; Hälsoekonomiska utvärderingar och Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Exempel på områden som särskilt belyses inom dessa fält är spridningsförlopp, ekonomisk utvärdering av läkemedel, tandvård och medicintekniska produkter, preventionsprogram, organisationsförändringar samt rehabiliteringsprogram för funktionshindrade.

Forskning och metodutveckling finansieras vanligen av forskningsråd nationellt och internationellt, men projekt sker även på uppdrag av sjukvårdshuvudmän, stat och kommuner, samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Det kan då exempelvis handla om utvärderingar som ytterst syftar till att ge underlag för planering av sjukvården, från nationella policybeslut till kliniknivå. Centrumet samarbetar även med nationella organ som t.ex. Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). 

Uppdragsutbildningar gentemot hälso- och sjukvårdens professioner och dess administrativa ledningar är en del i verksamheten. Medarbetare från centrumet har även ett grund- och forskarutbildningsengagemang.

Verksamheten startade 1984 och ingår sedan 2007 i Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH).

Nyheter

Tidigare konferenser

Forskning

Senaste vetenskapliga artiklar

Costs and disease activity in early rheumatoid arthritis in 1996-2000 and 2006-2011, improved outcome and shift in distribution of costs: a two-year follow-up

Författare: Magnus Husberg, Lars Bernfort, Eva Hallert

Publ 2018
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Cost-effectiveness of comprehensive geriatric assessment at an ambulatory geriatric unit based on the AGe-FIT trial

Författare: Martina Lundqvist, Jenny Alwin, Martin Henriksson, Magnus Husberg, Per Carlsson, Anne W. Ekdahl

Publ 2018
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

How to design the cost‐effectiveness appraisal process of new healthcare technologies to maximise population health: A conceptual framework

Författare: Kasper M Johannesen, Karl Claxton, Mark J. Sculpher, Allan J Wailoo

Publ 2018
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Senaste rapporter

Effects of eating breakfast and school breakfast programmes on children and adolescents: a systematic review

Författare: Martina Lundqvist, Nicklas Ennab Vogel, Lars-Åke Levin

Publ 2018
Typ Rapport
Till publikationen

Utvärdering av vårdval ryggkirurgi i Stockholms län

Författare: Thérèse Eriksson, Lars-Åke Levin

Publ 2018
Typ Rapport
Till publikationen

Läkarbesök och läkemedelskonsumtion bland barn med astma, diabetes och andra kroniska sjukdomar: Ett metodexempel på hur journaldata kan omvandlas till epidemiologi och sjukvårdskostnader

Författare: Mikael Rahmqvist

Publ 2017
Typ Rapport
Till publikationen

Fler publikationer 

I LiU:s publikationsdatabas DiVA kan du se och ladda ner artiklar och rapporter ur CMT:s rapportserie.
CMT-rapporter i DiVA

Vetenskapliga artiklar i DiVA

Beställning av tryckta rapporter 

Beställning av tryckta rapporter kan göras till Lena Hector, lena.hector@liu.se till en kostnad av 150 kr/st (exkl. moms).

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och erbjuder ett svep av intressant forskning med koppling till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila eva.persson@liu.se

Läs vårt senaste nyhetsbrev


Medarbetare

Post- och besöksadress

Postadress

Linköpings universitet Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Institutionen för medicin och hälsa 581 83 Linköping

Besöksadress

Campus US, Lasarettsbacken, Linköping Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13

Organisation

Relaterad forskningsverksamhet

Ledning