Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.

Forskningen vid CMT är uppdelad i två fält; Hälsoekonomiska utvärderingar och Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Exempel på områden som särskilt belyses inom dessa fält är spridningsförlopp, ekonomisk utvärdering av läkemedel, tandvård och medicintekniska produkter, preventionsprogram, organisationsförändringar samt rehabiliteringsprogram för funktionshindrade.

Forskning och metodutveckling finansieras vanligen av forskningsråd nationellt och internationellt, men projekt sker även på uppdrag av sjukvårdshuvudmän, stat och kommuner, samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Det kan då exempelvis handla om utvärderingar som ytterst syftar till att ge underlag för planering av sjukvården, från nationella policybeslut till kliniknivå. Centrumet samarbetar även med nationella organ som t.ex. Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). 

Uppdragsutbildningar gentemot hälso- och sjukvårdens professioner och dess administrativa ledningar är en del i verksamheten. Medarbetare från centrumet har även ett grund- och forskarutbildningsengagemang.

Verksamheten startade 1984 och ingick från 2007 i Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Efter institutionsombildningen 1 januari 2020 ingår verksamheten i Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Aktuellt vid CMT

Läs CMTs nyhetsbrev

CMT Nytt - Digitalt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på CMT Nytt får du aktuell information om CMTs verksamhet. Vi skriver om nya rapporter, vetenskapliga artiklar och projekt med mera. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år.
Prenumerera på CMTs nyhetsbrev
Läs senaste CMT Nytt

Forskningsområden vid CMT

Axplock av vetenskapliga artiklar

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellström, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019)

BMJ Open , Vol.9 Vidare till DOI

Rapporter från CMT

Beställ tryckta rapporter

Beställning av tryckta rapporter kan göras till Lena Hector, lena.hector@liu.se till en kostnad av 150 kr/st (exkl. moms).

Kontaktpersoner vid CMT

Medarbetare på CMT

Post- och besöksadress för CMT

Postadress

Linköpings universitet Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Institutionen för medicin och hälsa 581 83 Linköping

Besöksadress

Campus US, Lasarettsbacken, Linköping Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13

Organisation

Relaterad forskningsverksamhet