Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Hand sträcker sig mot vårdsymboler.
 

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård. Fokus ligger på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.

Forskningen vid CMT är uppdelad i två fält: Hälsoekonomiska utvärderingar och Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Exempel på områden som särskilt belyses inom dessa fält är spridningsförlopp, ekonomisk utvärdering av läkemedel, tandvård och medicintekniska produkter, preventionsprogram, organisationsförändringar samt rehabiliteringsprogram för funktionshindrade.

Forskning och metodutveckling finansieras vanligen av forskningsråd nationellt och internationellt. Projekt sker även på uppdrag av sjukvårdshuvudmän, stat och kommuner, samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Det kan då exempelvis handla om utvärderingar som ytterst syftar till att ge underlag för planering av sjukvården, från nationella policybeslut till kliniknivå. Centrumet samarbetar även med nationella organ som till exempel Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU).

Uppdragsutbildningar gentemot hälso- och sjukvårdens professioner och dess administrativa ledningar är en del i verksamheten. Medarbetare från centrumet har även ett grund- och forskarutbildningsengagemang.

Verksamheten startade 1984 och ingick från 2007 i Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Efter institutionsombildningen 1 januari 2020 ingår verksamheten i Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Aktuellt vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Människor som går över ett övergångsställe.

Höga samhällskostnader för sällsynt hjärtsjukdom flera år innan diagnos

Genom svensk registerdata har forskare beräknat samhällskostnaden för en sällsynt och obotlig hjärt- och lungsjukdom, Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Studien visar att PAH har en hög kostnad för samhället redan flera år innan diagnos ställs.

Patient transporteras på sjukhus.

Färre vårdplatser kopplas till fler dödsfall

Antalet vårdplatser är kopplat till dödlighet, enligt en studie från LiU. Forskare har undersökt utvecklingen i Sverige under 2001 till 2019 och deras beräkningar ger stöd för att minskat antal vårdplatser fått negativa konsekvenser för patienter.

läkare hjälper kvinna mäta hjärtaktivitet med en handhållen EKG-apparat..

Strokeförebyggande screening kan spara pengar och rädda liv

Förmaksflimmer är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av stroke. Om screening för att hitta förmaksflimmer hos äldre infördes skulle det inte bara öka chansen att förebygga stroke hos individer, utan också spara pengar för sjukvården.

Läs CMT:s nyhetsbrev

CMT Nytt - Digitalt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på CMT Nytt får du aktuell information om CMTs verksamhet. Vi skriver om nya rapporter, vetenskapliga artiklar och projekt med mera. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år.
Prenumerera på CMTs nyhetsbrev
Läs senaste CMT Nytt

Forskningsområden vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Axplock av vetenskapliga artiklar

Omslag för publikation ''
Thérèse Eriksson, Lars-Åke Levin, Ann-Charlotte Nedlund (2021)

Journal of Health Organization & Management , Vol.35 , s.298-314 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Johan Lyth, Leili Lind, Hans L. Persson, Ann-Britt Wiréhn (2021)

Journal of Telemedicine and Telecare , Vol.27 , s.46-53 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lars Bernfort, Jan Persson, Catharina Linderoth, Kerstin Ekberg (2021)

Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation , Vol.68 , s.1091-1100 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Elena Dragioti, Björn Gerdle, Lars-Åke Levin, Lars Bernfort, Huan-Ji Dong (2021)

International Journal of Environmental Research and Public Health , Vol.18 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lars Bernfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wiréhn, Ulf Rosenqvist, Staffan Gustavsson, Kristina Karlsdotter, Lars-Åke Levin (2020)

Diabetes Therapy , Vol.11 , s.1537-1549 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Huan-Ji Dong, Britt Larsson, Elena Dragioti, Lars Bernfort, Lars-Åke Levin, Björn Gerdle (2020)

Journal of Pain Research , Vol.13 , s.475-489 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellström, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019)

BMJ Open , Vol.9 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Albert Duvetorp, Lars-Åke Levin, Emma Engerstedt Mattsson, Lasse Ryttig (2019)

Acta Dermato-Venereologica , Vol.99 , s.393-399 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
L. M. Sawyer, L. Cornic, Lars-Åke Levin, C. Gibbons, A. H. Moller, G. B. Jemec (2019)

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology , Vol.33 , s.355-366 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Martina Lundqvist, Jenny Alwin, Martin Henriksson, Magnus Husberg, Per Carlsson, Anne W. Ekdahl (2018)

BMC Geriatrics , Vol.18 Vidare till DOI

Rapporter från Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Omslag för publikation 'Precision i hälsoekonomiska utvärderingsresultat och osäkerhet i prioriteringsbeslut'
Lina Gruneau, Mikael Svensson, Martin Henriksson (2022)
Omslag för publikation 'Läkemedelsprognos: en utvecklad prognosmodell'
Magnus Husberg, Armin Spreco (2019)
Omslag för publikation 'Utvärdering av vårdval ryggkirurgi i Stockholms län'
Thérèse Eriksson, Lars-Åke Levin (2018)

Beställ tryckta rapporter från CMT

Beställning av tryckta rapporter kan göras till Lena Hector, lena.hector@liu.se till en kostnad av 150 kr/st (exkl. moms).

Kontaktpersoner vid CMT

Medarbetare på CMT

Post- och besöksadress för CMT

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13, Campus US, Lasarettsbacken, Linköping

Organisation

Relaterad forskningsverksamhet