Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.

Forskningen vid CMT är uppdelad i två fält; Hälsoekonomiska utvärderingar och Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Exempel på områden som särskilt belyses inom dessa fält är spridningsförlopp, ekonomisk utvärdering av läkemedel, tandvård och medicintekniska produkter, preventionsprogram, organisationsförändringar samt rehabiliteringsprogram för funktionshindrade.

Forskning och metodutveckling finansieras vanligen av forskningsråd nationellt och internationellt, men projekt sker även på uppdrag av sjukvårdshuvudmän, stat och kommuner, samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Det kan då exempelvis handla om utvärderingar som ytterst syftar till att ge underlag för planering av sjukvården, från nationella policybeslut till kliniknivå. Centrumet samarbetar även med nationella organ som t.ex. Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). 

Uppdragsutbildningar gentemot hälso- och sjukvårdens professioner och dess administrativa ledningar är en del i verksamheten. Medarbetare från centrumet har även ett grund- och forskarutbildningsengagemang.

Verksamheten startade 1984 och ingår sedan 2007 i Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH).

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Senaste vetenskapliga artiklar
Visa/dölj innehåll

Martina Lundqvist, Jenny Alwin, Martin Henriksson, Magnus Husberg, Per Carlsson, Anne W. Ekdahl (2018)

BMC Geriatrics , Vol.18 Vidare till DOI

Kasper M Johannesen, Karl Claxton, Mark J. Sculpher, Allan J Wailoo (2018)

Health Economics , Vol.27 , s.e41-e54 Vidare till DOI

Senaste rapporter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Fler publikationer 

I LiU:s publikationsdatabas DiVA kan du se och ladda ner artiklar och rapporter ur CMT:s rapportserie.
CMT-rapporter i DiVA

Vetenskapliga artiklar i DiVA

Beställning av tryckta rapporter 

Beställning av tryckta rapporter kan göras till Lena Hector, lena.hector@liu.se till en kostnad av 150 kr/st (exkl. moms).

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och erbjuder ett svep av intressant forskning med koppling till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila eva.persson@liu.se

Läs vårt senaste nyhetsbrev


Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Post- och besöksadress
Visa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Institutionen för medicin och hälsa 581 83 Linköping

Besöksadress

Campus US, Lasarettsbacken, Linköping Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13

Organisation
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Ledning
Visa/dölj innehåll