Nu är Arbetsterapeutprogrammets sistaårsstudenter i full gång med ett moment som kallas Designprojektet. Varje år samarbetar arbetsterapeutstudenterna med civilingenjörsstudenterna på den Tekniska fakulteten, men det unika denna termin är att Norrköpings Symfoniorkester medverkar i momentet.

Studenter vid Arbetsterapeutprogrammet / Students at the Occupational Therapy ProgrammeBild ovan: Ett fyrtiotal arbetsterapeutstudenter samlades i De Geerhallen den 9 februari 2017  för att påbörja Designprojektet. 

Designprojektet fokuserar på processen från att en person med funktionsnedsättning söker information om ett evenemang, deltar i evenemanget, fram till att besöket i De Geerhallen avslutas. Studenterna ska utifrån en målgrupp de själva väljer identifiera ett problem eller ett behov. Det kan handla om att ta fram en produkt eller en tjänst som underlättar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att fungera i det dagliga livet.

Ända sedan samarbetet mellan Arbetsterapeutprogrammet och Tekniska fakulteten började 2003 har utbytet mellan studenterna från de olika programmen haft en betydande roll i designprocessen. Samarbetet har sett olika ut genom åren och har de senaste terminerna gått ut på att studenterna ger varandra expertråd utifrån sina olika kompetenser.

– Genom teamarbete och innovativa idéer får studenterna fram spännande lösningar som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället på lika villkor, berättar Anette Kjellberg, som är en av de ansvariga lärarna.

Agneta Lindmark Thomas, kommunikationschef vid Norrköpings Symfoniorkester, är initiativtagare till samarbetet och hon ser fram emot studenternas idéer och potentiella lösningar

– Momentet ligger helt i linje med vår verksamhet eftersom symfoniorkestern är till för alla, säger Agneta Lindmark Thomas.

Introduktion Designprojektet / Introduction of the DesignprojectBild ovan: Agneta Lindmark Thomas, kommunikationschef vid Norrköpings Symfoniorkester (här tillsammans med ansvariga lärare Moa Yngve, doktorand och Anette Kjellberg, universitetslektor/docent) ger studenterna inblick i verksamheten i De Geerhallen.

Studenterna får under Designprojektet utveckla sina entreprenöriella egenskaper, både när det gäller nytänkande och samverkan med andra professioner och omgivande samhälle.

– Syftet med detta är att ge studenterna handlingsberedskap som kommande yrkesverksamma, säger Moa Yngve, lärare på programmet.

LiU Innovation finns med och stöttar studenterna i arbetet. Under introduktionen den 9 februari 2017 föreläste Åsa Wallin, innovationsrådgivare, om hur man utvecklar en idé med framgång.

Åsa Wallin, LiU InnovationBild ovan: Åsa Wallin från LiU Innovation pratade om idégenerering och innovation som verktyg för att lösa samhällsutmaningar.

Konsert / ConcertBild ovan: Studenterna fick under introduktionsdagen njuta av en föreställning med symfonikerna och studenter från De Geergymnasiet.

Designprojektet pågår fram till den 27 april 2017. Då redovisar studenterna sina idéer och lösningar – både muntligen och i en skriftlig projektrapport.


Text och bild: Linda Fredrikson

 

Följ oss på Instagram!

Följ oss på Instagram!

Vecka 17 berättar de här studenterna om de olika gruppernas designprojekt på ISV:s Instagramkonto. Från vänster i bild: Mikaela Gustavsson, Rebecka Trygg, Martin Andersson, Cecilia Gustafsson och Louriéna Bachour. Josephine Lindh är också med och instagrammar (men är inte med i bild).

instagram.com/liu_isv

#liu_isv

Utbildning