Enheten bedriver utbildning och forskning inom arbetsterapi.

Vi eftersträvar ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt arbetssätt med målsättning att integrera kunskaper, teorier och metoder från olika ämnen och vetenskapsområden.

Om oss

Utbildning

Vid enheten finns Arbetsterapeutprogrammet med samtliga ingående kurser.

Vi ger också kurser inom det Interprofessionella masterprogrammet i medicinsk vetenskap (Arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/ fysioterapi/ logopedi/ medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap) vid Medicinska fakulteten.

Forskning och forskarutbildning

Forskningen inom arbetsterapi ingår huvudsakligen i området Samhälle och hälsa vid Medicinska fakulteten. Forskningen fokuserar på funktionshinder i vardagsliv och omfattar både barn och unga, vuxna och de allra äldsta.

Forskarutbildningen finns inom Medicinsk vetenskap/Arbetsterapi.

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

De fristående kurserna som ges vid enheten tillhör Medicinska fakulteten.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar riktade mot organisationer, kommuner, landsting, myndigheter och företag. Vi skräddarsyr utbildningar efter önskemål på både grund- och avancerad nivå.

Forskning

Utbildning

Nyheter

Prisutdelning och person som tar emot diplom

Hon blev Årets pedagog - och de prisades som inspiratörer

Med sitt engagemang, pedagogiska och lugna sätt att lotsa studenterna får hon dem att tro på sig själva. Det är delar av motiveringen och anledningen till att Vedrana Bolic Baric utsetts till ”Årets pedagog” 2024 av studentkåren Consensus.

Närbild på händer som lägger ett pussel. En äldre person och en yngre.

Dagverksamheters betydelse för äldre personer

En ny studie från Linköpings universitet har studerat dagverksamheters betydelse för äldre personers hälsa och välmående.

Bild på kvinna som håller i en blombukett

Årets kommunuppsats handlar om arbetsterapi

För första gången har en uppsats från medicinska fakulteten vunnit CKS uppsatstävling. Uppsatsen handlar om kommuners arbete med att främja delaktighet i fritidsaktiviteter för vuxna personer med funktionsnedsättning.

Medarbetare

Organisation