Enheten för arbetsterapi

Enheten bedriver utbildning och forskning inom arbetsterapi.
Vi eftersträvar ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt arbetssätt med målsättning att integrera kunskaper, teorier och metoder från olika ämnen och vetenskapsområden.

Om oss

Utbildning

Vid enheten finns Arbetsterapeutprogrammet med samtliga ingående kurser.

Vi ger också kurser inom det Interprofessionella masterprogrammet i medicinsk vetenskap (Arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/ fysioterapi/ logopedi/ medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap) vid Medicinska fakulteten.

Forskning och forskarutbildning

Forskningen inom arbetsterapi ingår huvudsakligen i området Samhälle och hälsa vid Medicinska fakulteten. Forskningen fokuserar på funktionshinder i vardagsliv och omfattar både barn och unga, vuxna och de allra äldsta.

Forskarutbildningen finns inom Medicinsk vetenskap/Arbetsterapi.

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

De fristående kurserna som ges vid enheten tillhör Medicinska fakulteten.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar riktade mot organisationer, kommuner, landsting, myndigheter och företag. Vi skräddarsyr utbildningar efter önskemål på både grund- och avancerad nivå.

Forskning

Utbildning

Nyheter

Medarbetare

Organisation