Arbetsterapeuter arbetar med hälsa och utveckling för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom, skada eller av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter.

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

VT 2024 / Helfart / Norrköping

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

VT 2025 / Helfart / Norrköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.
Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du med rehabiliterande och habiliterande insatser för att en person ska kunna utföra dagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. Ditt arbete är att tillsammans med klienten utreda situationen, ta tillvara det friska och sätta mål för framtiden.

Kunskap om samspelet mellan människa och miljö är central och ligger till grund för åtgärder, som till exempel kreativa problemlösningar i form av anpassning av omgivande miljö, design, träning av färdigheter och livsstilsförändringar. Arbetsterapi bedrivs även på samhällsnivå, till exempel när det gäller tillgänglighet i offentliga miljöer.

Att lära och förstå

Huvudämnet, arbetsterapi, ger dig kunskap om hur människan utför sina vardagsaktiviteter, vilken effekt det har på hälsa och utveckling samt hur olika miljöer kan möjliggöra och hindra aktivitet. Du läser även medicinsk vetenskap för att få förståelse för hur sjukdomar och skador påverkar människan, samt psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningen inom området har stor internationell spridning och litteraturen är delvis på engelska. Undervisningen bygger på problembaserat lärande (PBL), vilket innebär ett aktivt lärande, självständighet och eget ansvar i nära samverkan med lärare och forskare. Att samarbeta med andra yrkesgrupper är en viktig del i ditt framtida yrkesliv och det får du öva vid gemensamma moment med studenter från andra program – till exempel vid vår student-drivna kliniska undervisningsavdelning (KUA) som är en del av en befintlig vårdavdelning. Det sista året kan du få möjlighet att förlägga delar av studierna utomlands.

Praktik och teori integrerat

Redan under första terminen får du komma ut på flera studiebesök och träffa arbetsterapeuter. Genom hela utbildningen integreras teori med praktiska moment och en del av din utbildning sker som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på arbetsplatser inom region, kommun, privat eller statlig verksamhet. Utöver detta ingår praktisk utbildning på Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum Clinicum. 

Möt våra studenter

Möt William som läser till arbetsterapeut

Möt Myra som läser till arbetsterapeut

Det här läser du

Huvudämnet, arbetsterapi, ger dig kunskap om hur människan utför sina vardagsaktiviteter, vilken effekt det har på hälsa och utveckling samt hur olika miljöer kan möjliggöra och hindra aktivitet. Du läser även medicinsk vetenskap för att få förståelse för hur sjukdomar och skador påverkar människan, samt psykologi, pedagogik och sociologi.

År 1

Termin 1
Arbetsterapi, aktivitet och hälsa, 30 högskolepoäng
Termin 2
Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30 högskolepoäng
Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30 högskolepoäng

År 2

Termin 3
Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I, 30 högskolepoäng
Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I, 30 högskolepoäng
Termin 4
Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem II, 18 högskolepoäng
Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem II, 18 högskolepoäng
Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet, 12 högskolepoäng

År 3

Termin 5
Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv, 24 högskolepoäng
Självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi, 6/15 högskolepoäng
Termin 6
Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi, 21 högskolepoäng
Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi, 21 högskolepoäng
Självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi, 9/15 högskolepoäng
Visa mer Visa mindre

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Efter Arbetsterapeutprogrammet

Arbetet som arbetsterapeut är varierat. Människor har olika förutsättningar utifrån skada, sjukdom eller funktionsnedsättning att vara aktiva och utvecklas utifrån sina behov. Det gör att du som arbetsterapeut arbetar i en spännande vardag och att yrkesrollen är utvecklingsbar. Det öppnar också upp för framtida yrkesroller för arbetsterapeuter.

Det här kan du jobba med

Arbetsterapeuter inom privat sektor har i allt större utsträckning egna företag. De kan jobba inom företagshälsovård, på hjälpmedelsföretag med design av produkter, eller i större privatägda företag som utför jobb inom kommuner eller landsting.

Som arbetsterapeut kan du också arbeta:

  • Med rehabilitering på sjukhus, inom exempelvis ortopedi, geriatrik, stroke, psykiatri, hand- och plastik och brännskaderehabilitering.
  • På öppna mottagningar såsom barn- och ungdomshabiliteringen, primärvårdens vårdcentraler, och privata inrättningar.
  • Inom kommunal sektor, med äldre och personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetsterapeuter arbetar också i ökande utsträckning:

  • med anhörigvård
  • i skolan
  • med tillgänglighet i samhället på byggnadsnämndskontor
  • inom kriminalvård
  • inom försäkringskassa
  • inom arbetsförmedling.

Bli specialist eller börja forska

Vill du fördjupa dina studier kan du läsa vidare på masternivå och söka till forskarutbildning. Det finns även specialistutbildning för arbetsterapeuter där du kan inrikta dig mot hälso- och sjukvård, äldrevård och äldreomsorg, habilitering och funktionshinderomsorg, arbetsliv och utbildning samt folkhälsa och arbetsliv.

Människor som står i en ring och håller varsin pusselbit.

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

Programmet ges inom huvudområdena: arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik eller omvårdnadsvetenskap.

Plugga i Norrköping

Förberedande studier

Hur du lär dig

Utlandsstudier inom programmet