- Bilden vinner alltid. Vi tror på det vi ser mer än det vi hör.

Bo Enell och en mobiltelefon Foto Anna Valentinsson Det säger Bo Enell, gästföreläsare på kursen i Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och som har över trettio års erfarenhet av att jobba med tv. Han jobbar sedan drygt tio år inom NTM-koncernen som tv-chef, vilket omfattar koncernens alla plattformar med rörlig bild. NTM-koncernen rymmer bland annat tio dagstidningar, en rad webbar och gratistidningar samt fyra lokala tv-stationer.

En värld av bilder

Bilden är central i all nyhetsförmedling och blir allt viktigare. Vi översköljs dagligen av bildbudskap genom mobilen, webben och sociala medier och bilden hittar hela tiden nya former. Eller?

– Dagens bildspråk är väldigt traditionellt och följer den tv-standard som gällt sedan 1950-talet men det är dags att hitta nya former utifrån de skärmar vi använder idag: vilket bildutsnitt fungerar bäst på mobilen? Och på 60-tumsteven i vardagsrummet?

Förutom skärmformatet har också vårt beteende förändrats. Förr bänkade man sig med te-kannan i soffan en viss tid för att koncentrerat titta på program från start till slut. I dag är vi inte alls motiverade på samma sätt, utan fångar upp en snutt här och där och går mellan kanaler och plattformar. Och rörlig bild är inte längre förbehållet tv, utan alla använder det som ett kommunikationsmedel: från försäkringsbolag och matbutiker till traditionella mediehus och bloggar. ”Youtubare” har blivit ett begrepp.

Mediernas språk och innehåll

Bo Enells föreläsning handlar om hur man berättar med rörlig bild och ingår i kursdelen ”Mediernas språk och innehåll” som avslutar den första terminen på MKV. Där ingår studier och analyser av text, bild och videoinslag för att se deras innehåll och uppbyggnad. Den här föreläsningen har föregåtts av ett studiebesök på Norrköpings Tidningar där studenterna fått se redaktionen och hur den arbetar.

– Ofta finns ett glapp mellan utbildning och branschen, så det här är ett väldigt bra sätt för oss att få inblick i utbildningsvärlden: att få möta studenterna och få höra deras resonemang är ovärderligt, säger Bo Enell.

Hur fångar en tittarnas uppmärksamhet?

Han går igenom grunderna i hur man berättar med rörlig bild: bildutsnitt, berättarkomponenter, upplägg för ett videoinslag. Och om vikten av att ha en målgrupp. Vem berättar jag för? Hur får jag tittarens uppmärksamhet? 

 I den efterföljande diskussionen knyts tidigare föreläsningar och analyser ihop med nya kunskaper och studenterna reflekterar kring de exempel de sett.
– Jag försöker tända gnistan och visa att det här är spännande att jobba med, säger Bo Enell.

Mer om Medie- och kommunikationsvetenskap