Examen i medie- och kommunikationsvetenskap

Genom att läsa medie- och kommunikationsvetenskap kan du designa din egen utbildning. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap handlar om mediernas utveckling, roller och funktioner i samhället. Det rymmer journalistik och marknadskommunikation, medier och reklam, nyhetsvärdering och genomslag. Medie- och kommunikationsbegreppet vidgas i takt med förändringarna: det rymmer både statsvetenskapliga och demokratiska frågeställningar men också vardagskultur och populärkultur som reality-tv och tv-spel.

Personer och ansikten visas på en mängd skärmar.

I vår tids informationssamhälle blir det allt viktigare för den enskilda individen att förstå mekanismerna, bakomliggande budskap och själv förhålla sig till vad som är fakta eller inte. På Linköpings universitet kan du läsa fristående kurser inom kommunikation med inriktning mot den medierade kommunikationen i samhället. Mål och syfte med kurserna är att du ska få kunskap om kommunikativa processer i allmänhet och mediernas form, innehåll och funktioner i synnerhet.

MKV-kurserna i Linköping knyter i stor utsträckning an till och bygger på den forskning och kompetens som finns inom tema Kultur och samhälle (Tema Q).

Genom att läsa våra kurser får du:

  • Ämneskunskap. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om mediernas och kommunikationens historia och självklart också kunskaper om mediernas och kommunikationens funktioner och roller idag. Vi diskuterar regler, praktiker och etiska hänsyn som genomsyrar medielandskapet idag.

  • Gestaltningsförmåga. Du får kännedom om mediala produktionsprocesser, gestaltningsformer och inblick i det mediala hantverket. Genom hemtentor, skrivövningar och muntliga presentationer får du träning i egen gestaltningsförmåga.

  • Kritisk, analytisk förmåga. Utbildningens kanske viktigaste bidrag är att ge dig en ökad förmåga till självständig, kritisk analys av mediala och kommunikativa processer. Du får redskap för detta genom en fördjupad ämneskunskap i kombination med studentuppgifter och gemensamma diskussioner och oppositioner.

Examen inom medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Grundutbildningen i MKV består av fristående kurser upp till 90 högskolepoäng (hp). Kurserna kan med fördel kombineras med andra fristående kurser till en examen. Det finns hela tre examina om du väljer att läsa medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde:
  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp (tillgängligt fr. o. m HT 2018)
  • Filosofie masterexamen, 120 hp (tillgängligt fr. o. m HT 2018)

Kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskapVisa/dölj innehåll

Tre utbildningsnivåerVisa/dölj innehåll

Behöver du vägledning? Fråga en studievägledare.Visa/dölj innehåll

Se hela kursutbudet vid LiUVisa/dölj innehåll

Mer om MKVVisa/dölj innehåll