Att söka till forskarlinjen vid Medicinska fakulteten

Så här gör du som läkarstudent för att söka till forskarlinjen:

Ansökan

Läkarstudenter som ska påbörja termin 3 - termin 9 kan söka till forskarlinjen.

Ansökningsperioder

Ansökan till forskarlinjen sker en gång per termin. Sista ansökningsdag är 15 maj resp 15 november och ansökningsperioderna öppnar ca 2 månader innan. Läs mer här.

Innehåll i ansökan

Ansökan skall innehålla:

  1. CV med Ladokutdrag om avklarade kurser,
  2. en uppsats på max tre sidor (Times new roman, 12 pt) där den sökande skall beskriva sig själv och sitt forskningsintresse,
  3. en kortfattad projektplan på max två sidor skriven i samråd med tilltänkt handledare,
  4. ett mycket kort brev där tilltänkt handledare intygar sig vara villig att handleda i projektet. 

Ansökan skall skickas till Ewa Westny, Medicinska fakultetens kansli, ewa.westny@liu.se.

Om du har frågor kring forskarlinje, kontakta ansvarig lärare Daniel Wilhelms, e-post: daniel.wilhelms@liu.se.

Intervjuer

Under slutet av november eller början av december genomförs intervjuer med de sökande som valts ut baserat på ansökningshandlingarna.

Antagning

Antagning till forskarlinjen baseras på:

  1. avklarade studier
  2. uppsatsen
  3. projektet
  4. intervju.

Ingen tidigare forskningserfarenhet krävs. Det är alltså studenten och det tänkta projektet som bedöms.

Forskarlinjedel: 

Parallellt med läkarutbildningen förväntas studenten ägna tre månaders forskningsförberedande arbete per år i tilltänkt forskargrupp inklusive gemensamma aktiviteter för samtliga forskarlinjestudenter. Denna tid kan fördelas under terminerna och sommarloven. Studenterna erhåller en amanuenslön som täcker denna extra tid. Finansieringen delas lika mellan den medicinska fakulteten och handledaren. Ovanstående gäller ej termin 8 då studenten förväntas genomföra sitt självständiga arbete som en del av den ordinarie läkarutbildningen. Det självständiga arbetet kan med fördel genomföras i samma forskargrupp som forskarlinjeverksamheten genomförs.

Eventuell doktoranddel: 

Ett uttalat mål med forskarlinjen är att studenten skall kunna antas som doktorand redan under grundutbildningen, men det finns ingen automatik i att en sådan antagning genomförs. Doktorandantagningen genomförs på samma sätt som för alla andra doktorander. Studenten kvarstår dock i forskarlinjens verksamhet under hela grundutbildningstiden, fram till läkarexamen. 

Efter termin 8 kan studenten antas som doktorand. Efter antagning som doktorand rekommenderas, om möjligt, en termins uppehåll från studierna för att kunna bedriva forskarutbildning på heltid. De obligatoriska forskarutbildningskurserna bör tas under denna termin. Under den kvarstående läkarutbildningen bedrivs doktorandutbildningen parallellt med grundutbildningsstudierna. 

Efter läkarexamen bör, om möjligt, ett års heltids forskarutbildning genomföras. Under tiden som doktorand med doktorandlön bekostar den medicinska fakulteten tre månaders heltidslön som motsvarar tiden för de obligatoriska forskarutbildningskurserna. Handledaren står för resten av doktorandlönen.

Garanterade sex månaders forskning

Forskarlinjestudenter kommer att garanteras sex månaders heltidsforskning om han eller hon genomför AT eller forskar-AT inom Region Östergötland, alternativt Jönköping eller Kalmar i förekommande fall.

Till Forskarlinjen