Att vara något på spåren, att ompröva gamla sanningar och bidra till ny kunskap - det kan vara fantastiskt. Tveka inte om du känner att det kan vara något för dig. Välkommen att bli en del av vetenskapen!

Kvinnlig forskare framför skärm med grafer och forskningsdataBearbetning av forskningsdata i labb. Foto Emma Busk Winquist

Är du läkarstudent och nyfiken på forskning? Forskarlinjen ger dig möjlighet att påbörja en forskarutbildning parallellt med dina ordinarie läkarstudier.

Forskande läkare är en förutsättning för att hålla en hög kvalitet och driva utvecklingen i sjukvården. Det tar tid att bli forskare och att introduceras i forskning redan som student kan ha stor betydelse. Om du är intresserad vill vi på fakulteten uppmuntra dig att redan nu ta kontakt med forskare, hjälpa till i ett projekt och pröva dig fram.

Därmed får du också möjlighet att söka till Forskarlinjen. Läkarstudenter som ska påbörja termin 3 – termin 9 kan söka till forskarlinjen.

Om du finner en plats och ett ämne/problem som du vill ägna dig helhjärtat åt kan du registreras som doktorand redan efter K8.

Här nedan hittar du mer information och länkar till forskning inom Medicinska fakultetens styrkeområden samt namn på kontaktpersoner – både seniora forskare och doktorander – som kan lotsa dig vidare.

Fråga en yngre forskare

Röster om Forskarlinjen

"En fantastisk möjlighet"

Hör om Samuel Schäfers erfarenheter från att ha gått forskarlinjen under sin läkarutbildning.

"Forskarlinjen har varit en trygghet"

Hör om Sigrid Nilssons erfarenheter från att ha gått forskarlinjen under sin läkarutbildning.

Styrkeområden och forskning vid Medicinska fakulteten

händer på tangentbord.

E-hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Områdets uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, som på sikt kan leda till praktisk tillämpbarhet inom vård och omsorg eller näringsverksamhet, samt att skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Kontakt:
tiny.jaarsmo@liu.se
anna.stromberg@liu.se

bröstcancercell i genomskärning.

Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

Kontakt:
charlotta.dabrosin@liu.se
stig.linder@liu.se
mikael.sigvardsson@liu.se


Bild på molekyl-modell. Wallenberg centrum för molekylär medicin vid LiU

WCMM är ett forskningscentrum i molekylär medicin vid LiU som i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska stärka Sveriges position inom medicinsk forskning.

Kontakt:
david.engblom@liu.se
fredrik.elinder@liu.se
lisa.dobrosch@liu.se

DNA-sekvensering.

Forensiska vetenskaper

Styrkeområdet för forensiska vetenskaper är ett öppet och inkluderade nätverk av forskare inom forensiska vetenskaper. Styrkeområdet anordnar årliga nätverksmöten, seminarier, kurser och utlyser forskningsmedel för projekt och seed-grants.


Kontakt:
henrik.green@liu.se
mattias.persson@rmv.se

nervsystem.

Centrum för systemneurobiologi

Centrum för systemneurobiologi är en strategisk satsning från Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

Kontakt:
markus.heilig@liu.se
anders.blomqvist@liu.se

bakterier i forstoring.

Centrum för mukosal infektion och inflammation (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.

Kontakt:
maria.larsson@liu.se
maria.lerm@liu.se

Vitruvianska mannen med blodkärl.

CircM

Nätverkets uppdrag är att stimulera och stärka forskning om cirkulation och kardiovaskulära-metabola riskfaktorer i syfte att förbättra prevention och behandling. Forskare från Medicinska och Tekniska fakulteterna samt från och Region Östergötland.

Kontakt:
joakim.alfredsson@liu.se
maria.ewerlof@liu.se
sara.liin@liu.se

Så gör du med ansökan

Kontakta Forskarlinjen

Relaterad information