Karin Krifors har försvarat sin avhandling om hur tillfälliga migrantarbetares villkor beskrivs och rättfärdigas av ledningar för företag som anställer dem. 

Karin KriforsAvhandlingen Managing Migrant Workers är en etnografisk studie av hur företagsledningar beskriver och rättfärdigar villkoren för migrantarbetare och säsongsvisa anställningar relativt diskussionen om arbetsvillkor, medborgarskap, globalisering.  Karin Krifors vid REMESO har valt att fokusera på två branscher - IT och bärplockning. Dessa två näringar är mycket olika men har det gemensamt att de i hög grad anlitar migrantarbetare.

KarinStudien analyserar ledningars diskurser utifrån ett flertal begrepp som cirkularitet, nation, kulturella skillnader, medborgarskap, kosmopolitanism. Ett viktigt fokus är hur rättfärdigande beskrivningar av ofta bristfälliga arbetsförhållanden som företag för fram relaterar och formas av det offentliga samtalet kring migration, migrantarbete, inkludering, globalisering, med mera. 

Nora Rätzhel, professor i sociologi, umeå universitet opponerade på avhandlingen. Hon var mycket positiv till studiens originalitet och analytiska styrka. I diskussionen, som hölls på en hög teoretisk nivå, reste hon också en del kritiska frågor kring begreppet "moral economies", vilket det finns olika tolkningar och tillämpanden av. Hon föreslog istället begreppet "moralising economies". 

Avhandlingens fulla titel:  Managing Migrant Workers - moral economies of temporary labour in the Swedish IT and wild berry industries.

Gå direkt till avhandlingens post i publikationsdatabasen DIVA