03 augusti 2016

Miljökemister ifrågasätter nu om det är zikavirus som ligger bakom fosterskadorna hos barn i Brasilien. Forskare vid bland annat Linköpings universitet ska undersöka om orsaken i stället kan vara ett bekämpningsmedel mot mygg.

Insektsgiftet pyriproxyfen verkar på hormonnivå och hindrar mygglarven från att bli vuxen. Tanken är att det på liknande sätt skulle kunna bromsa hjärnans utveckling hos människofoster. Det är i ett mycket litet tidsfönster under graviditeten som det skulle kunna ha effekt, säger Henrik Kylin, professor i miljökemi vid Tema Miljöförändring.

Giftet tillsätts i de dricksvattentankar som många brasilianska hushåll har på hustaket, och där virusinfekterade myggor lägger sina ägg. Pyriproxyfen har låg akut toxicitet och metoden rekommenderas av Världshälsoorganisationen WHO.

Henrik Kylin har inga belägg för att gifthypotesen är mer sannolik än att det är zikaviruset som är boven. Problemet är enligt honom att man har bundit sig vid zikahypotesen utan att studera andra förklaringsmodeller.

– Man riskerar att stoppa sökandet efter andra orsaker. Nu behövs en global brainstorming och forskning på fältet, inte bara vid skrivborden.

Henrik Kylin ska nu delta i en stor kartläggning av befintliga studier, organiserad av Swetox, ett nätverk för forskning om bland annat miljögifter där flera svenska universitet ingår.

– Det enda man kan göra nu är att forska så intensivt som möjligt. Bekämpningsmedlet är en av flera alternativa förklaringsmodeller som behöver undersökas, säger han.

Andra experter har en annan uppfattning. Toxikolog Bert-Ove Lund vid Kemikalieinspektionen säger till Sveriges Radio att det saknas indikationer på missbildningar i de djurstudier som har gjorts på pyriproxyfen, trots att väldigt höga doser getts.

Kontakt