Tema Miljöförändring (TEMAM)

Tema Miljöförändring (Tema M) är en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning. I en tid när snart sagt all natur bär spår av mänsklig verksamhet är tillståndet i miljön starkt sammanlänkat med samhällsutvecklingen. Idag uppfattas inte längre miljöproblem som ’problem i naturen’ utan även som komplexa samhällsproblem som ställer nya krav på vetenskaplig bredd, integration och problemlösning.

Tema Miljöförändring möter denna utmaning genom en stark kombination av naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska analystraditioner och metoder. Bland dessa ingår analyser av biogeokemiska processer och materialflöden, policystudier utvecklade i nära samarbete med användargrupper, liksom analytiska studier av idéer och debatt inom miljö- och klimatområdet. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete i gränslandet mellan dessa olika analystraditioner säkerställer Tema M att miljöförändring som begrepp, process och politisk sakfråga inte tas för givet utan utsätts för ständig omprövning och genomlysning.

Tema M bygger vidare på den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat Tema Vatten i Natur och Samhälle (Tema V) sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) sedan 2004. Genom Tema M vidareutvecklas och profileras dessa studier i relation till den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen. 

Forskningsområden Visa/dölj innehåll

Parkbänk i vatten.
Pixabay

Klimatförändringar

Vi studerar de utmaningar som klimatförändringarna innebär runt om i världen och åtgärder som skulle kunna leda till fossilfria samhällen som är robusta för klimateffekter.

Insjö med skog runt om
Pixabay

Flöden av miljöföroreningar och grundämnen

Med observationer, experiment och modellering, studerar vi naturliga och antropogena miljöförändringar. Vi fokuserar på de biogeokemiska kretslopp som styr hur grundämnen och miljöföroreningar transporteras och fördelas i olika ekosystem.
Människor som håller upp skyltar.
Pixabay

Kunskapspolitik, kommunikation och lärande

Vi studerar hur kunskap om dagens miljö- och utvecklingsutmaningar representeras, legitimeras, problematiseras och förstås i sammanhang såsom utbildning, forskningspraktik, media och policyprocesser. 

Labbmiljö.
Anna Nilsen

Jordens resurser

Vi studerar utmaningar inom hållbar energi- och resursanvändning med fokus på avfall, vatten, mark, ekosystem, näringsflöden samt förnybar energi. I samverkan med samhällsaktörer skapar vi ny kunskap och förbättrar processer, tekniker, analysverktyg och ramverk. 

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2021

NyheterVisa/dölj innehåll

Kalendarium

15 april 2021

CSPR Research Seminar with Karin Bäckstrand

kl. 13.00 – 13.45 Zoom

CSPR Research Seminar with Karin Bäckstrand (Stockholm University and member of the national climate policy council). Karin will present the 2021 Assessment report by the Swedish Climate Policy Council. Download the report: https://www.klimatpolitiskaradet.se. Please contact stephen.woroniecki@liu.se for the zoom meeting details.

Kontakt

29 april 2021

CSPR Research Seminar with Jenny Grönvall

kl. 13.00 – 13.45 Zoom

CSPR Research Seminar with Jenny Grönvall, Swedish International Water Institute: Groundwater governance and governmentality: a reflective review. Please contact stephen.woroniecki@liu.se for the zoom meeting details.

Kontakt

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Alla medarbetare

Adress

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema/tema Miljöförändring
581 83 Linköping

OrganisationVisa/dölj innehåll