Tema Miljöförändring (TEMAM)

Tema Miljöförändring (Tema M) är en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning. I en tid när snart sagt all natur bär spår av mänsklig verksamhet är tillståndet i miljön starkt sammanlänkat med samhällsutvecklingen. Idag uppfattas inte längre miljöproblem som ’problem i naturen’ utan även som komplexa samhällsproblem som ställer nya krav på vetenskaplig bredd, integration och problemlösning.

Tema Miljöförändring möter denna utmaning genom en stark kombination av naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska analystraditioner och metoder. Bland dessa ingår analyser av biogeokemiska processer och materialflöden, policystudier utvecklade i nära samarbete med användargrupper, liksom analytiska studier av idéer och debatt inom miljö- och klimatområdet. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete i gränslandet mellan dessa olika analystraditioner säkerställer Tema M att miljöförändring som begrepp, process och politisk sakfråga inte tas för givet utan utsätts för ständig omprövning och genomlysning.

Tema M bygger vidare på den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat Tema Vatten i Natur och Samhälle (Tema V) sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) sedan 2004. Genom Tema M vidareutvecklas och profileras dessa studier i relation till den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen. 

Forskning Visa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

Kalendarium

26 januari 2021

Strimman: Det fossilfria samhällets (o)lika villkor - FRAMFLYTTAD TILL  LÄSÅRET 21/22

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Veronica Brodén Gyberg och Anna Bohman, biträdande universitetslektorer i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

16 februari 2021

Strimman: Människans geologiska spår - FRAMFLYTTAD TILL LÄSÅRET 21/22

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Föreläsning av Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Kontakt

12 mars 2021

Disputation i tema Miljöförändring: Anna Andersson

kl. 13.15 – 15.30 Temcas, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Anna Andersson, Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln "Uncharted Waters: Non-target analysis of disinfection by-products in drinking water". Opponent är professor David Reckhow, University of Massachusetts Amherst. Kontakta Anna Andersson, anna.e.andersson@liu.se, för mer information och länk till digital sändning via Zoom.

Kontakt

Forskarutbildning & utbildningVisa/dölj innehåll

Norrköpings beslutsarenaVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Kontakt & medarbetareVisa/dölj innehåll

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema/Tema Miljöförändring, 581 83 Linköping

Medarbetare Visa/dölj innehåll