Tema Miljöförändring (TEMAM)

Tema Miljöförändringar (Tema M) är en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning. I en tid när snart sagt all natur bär spår av mänsklig verksamhet är tillståndet i miljön starkt sammanlänkat med samhällsutvecklingen. Idag uppfattas inte längre miljöproblem som ’problem i naturen’ utan även som komplexa samhällsproblem som ställer nya krav på vetenskaplig bredd, integration och problemlösning.

Tema Miljöförändring möter denna utmaning genom en stark kombination av naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska analystraditioner och metoder. Bland dessa ingår analyser av biogeokemiska processer och materialflöden, policystudier utvecklade i nära samarbete med användargrupper, liksom analytiska studier av idéer och debatt inom miljö- och klimatområdet. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete i gränslandet mellan dessa olika analystraditioner säkerställer Tema M att miljöförändring som begrepp, process och politisk sakfråga inte tas för givet utan utsätts för ständig omprövning och genomlysning.

Tema M bygger vidare på den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat Tema Vatten i Natur och Samhälle (Tema V) sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) sedan 2004. Genom Tema M vidareutvecklas och profileras dessa studier i relation till den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen. 

Forskning 
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2019

Kasper Reitzel, William W. Bennett, Nils Berger, Will J. Brownlie, Sander Bruun, Morten L. Christensen, Dana Cordell, Kimo van Dijk, Sara Egemose, Herbert Eigner, Ronnie N. Glud, Outi Gronfors, Ludwig Hermann, Sabine Houot, Michael Hupfer, Brent Jacobs, Leon Korving, Charlotte Kjaergaard, Henrikki Liimatainen, Mark C. M. Van Loosdrecht, Katrina A. Macintosh, Jakob Magid, Frederico Maia, Julia Martin-Ortega, John McGrath, Roel Meulepas, Michael Murry, Tina Schmid Neset, Gunter Neumann, Ulla G. Nielsen, Per H. Nielsen, Vincent OFlaherty, Haiyan Qu, Jakob Santner, Verena Seufert, Bryan Spears, Lindsay C. Stringer, Marc Stutter, Peter H. Verburg, Philipp Wilfert, Paul N. Williams, Genevieve Metson (2019) New Training to Meet the Global Phosphorus Challenge Environmental Science and Technology , Vol. 53 , s. 8479-8481 Vidare till DOI

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Tema M i sociala medier

Forskarutbildning & utbildning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Kontakt & medarbetare
Visa/dölj innehåll

Medarbetare 
Visa/dölj innehåll