Tema Miljöförändring (TEMAM)

Tema Miljöförändring (Tema M) är en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning. I en tid när snart sagt all natur bär spår av mänsklig verksamhet är tillståndet i miljön starkt sammanlänkat med samhällsutvecklingen. Idag uppfattas inte längre miljöproblem som ’problem i naturen’ utan även som komplexa samhällsproblem som ställer nya krav på vetenskaplig bredd, integration och problemlösning.

Tema Miljöförändring möter denna utmaning genom en stark kombination av naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska analystraditioner och metoder. Bland dessa ingår analyser av biogeokemiska processer och materialflöden, policystudier utvecklade i nära samarbete med användargrupper, liksom analytiska studier av idéer och debatt inom miljö- och klimatområdet. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete i gränslandet mellan dessa olika analystraditioner säkerställer Tema M att miljöförändring som begrepp, process och politisk sakfråga inte tas för givet utan utsätts för ständig omprövning och genomlysning.

Tema M bygger vidare på den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat Tema Vatten i Natur och Samhälle (Tema V) sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) sedan 2004. Genom Tema M vidareutvecklas och profileras dessa studier i relation till den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen. 

Nyheter

Astronomen som vände blicken mot jorden

Magnus Gålfalk var tio år när han blev fascinerad av rymden. Doktorsavhandlingen handlade om hur stjärnor bildas. Men nu har han vänt blicken mot jorden och ägnar sig åt klimatforskning vid Linköpings universitet istället.

Preems raffinaderi i Lysekil.

Klimatomställningens kanariefåglar

Lysekil, Luleå och Slite. Tre orter där kraven på omställning till ett fossilfritt samhälle ställer tillvaron på ända. Forskare från LiU har tagit del av invånarnas berättelser i ett nu avslutat projekt.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Temperaturen stiger inför årets klimattoppmöte

Passet ligger redan framme på skrivbordet. Maria Jernnäs på Tema Miljöförändring står redo att åka till årets klimattoppmöte i Dubai. Men trots det alltmer akuta klimathotet tror hon inte på några lätta förhandlingar.

Två kvinnor i laboratoriet. De pekar på något utanför bild.

Nytt men ändå samma - Temas laboratorium återinvigt

Sedan sommaren 2020 har Tema Miljöförändrings laboratorium restaurerats efter en brand. När det nu är klart är det mesta sig likt. Ingen kunde nämligen komma på något med lokalerna som de ville ändra.

En grön fot.

Forskning kring hållbar utveckling får 14,7 miljoner

Det statliga forskningsrådet, Formas, delar ut totalt 630 miljoner kronor i stöd till 189 forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Fem forskare vid Linköpings universitet får pengar.

Forskningsområden

Parkbänk i vatten.
Pixabay

Klimatförändringar

Vi studerar de utmaningar som klimatförändringarna innebär runt om i världen och åtgärder som skulle kunna leda till fossilfria samhällen som är robusta för klimateffekter.

Insjö med skog runt om
Pixabay

Flöden av miljöföroreningar och grundämnen

Med observationer, experiment och modellering, studerar vi naturliga och antropogena miljöförändringar. Vi fokuserar på de biogeokemiska kretslopp som styr hur grundämnen och miljöföroreningar transporteras och fördelas i olika ekosystem.

Människor som håller upp skyltar.
Pixabay

Kunskapspolitik, kommunikation och lärande

Vi studerar hur kunskap om dagens miljö- och utvecklingsutmaningar representeras, legitimeras, problematiseras och förstås i sammanhang såsom utbildning, forskningspraktik, media och policyprocesser. 

Labbmiljö.
Anna Nilsen

Jordens resurser

Vi studerar utmaningar inom hållbar energi- och resursanvändning med fokus på avfall, vatten, mark, ekosystem, näringsflöden samt förnybar energi. I samverkan med samhällsaktörer skapar vi ny kunskap och förbättrar processer, tekniker, analysverktyg och ramverk. 

Forskningsprojekt

Naturbild på stenar vid Lysekil.

Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

Man i kostym går i en skog.

GROWL: Grön omställning i arbetslivet

För att nå klimatmålen behöver arbetslivet ställa om. Detta forskningsprogram fokuserar på människorna, organisationerna och politiken runt grön omställning inom industri och skogsnäring.

Kameran som filmar metan

Växthusgasen metan är kraftfullare än koldioxid och har stor påverkan på klimatet men kunskapen är låg om var metanutsläpp sker och hur stora de är. Det kan ändras med en kamera som använder infrarött ljus med vissa våglängder

Publikationer

Senaste publikationerna

2024

Myanna Lahsen (2024) Media Reform as Transformation Tool: A Hegemonic Gap in Environmental Research and Policy International Journal of Politics, Culture, and Society Vidare till DOI
Marie Francisco (2024) Correction: Artificial intelligence for environmental security: national, international, human and ecological perspectives (vol 61, 101250, 2023) Current Opinion in Environmental Sustainability, Vol. 67, Artikel 101426 Vidare till DOI
Polina Skvortsova, Iryna Ablieieva, Karin Tonderski, Yelizaveta Chernysh, Leonid Plyatsuk, Iryna Sipko, Hanna Mykhno (2024) Synergetic Effect of Digestate Dissolved Organic Matter and Phosphogypsum Properties on Heavy Metals Immobilization in Soils Journal of Engineering Sciences, Vol. 11, s. H9-H20 Vidare till DOI
Yelizaveta Chernysh, Viktoriia Chubur, Iryna Ablieieva, Polina Skvortsova, Olena Yakhnenko, Maksym Skydanenko, Leonid Plyatsuk, Hynek Roubík (2024) Soil Contamination by Heavy Metals and Radionuclides and Related Bioremediation Techniques: A Review Soil Systems, Vol. 8, s. 36-36 Vidare till DOI
Naghmeh Nasiritousi, Alexandra Buylova, Mathias Fridahl, Gunilla Reischl (2024) Making the UNFCCC fit for purpose: A research agenda on vested interests and green spiralling Global Policy Vidare till DOI
Erik Glaas, Mattias Hjerpe, Sofie Storbjörk (2024) The 2021 extreme rainfall in Gävle, Sweden: impacts on municipal welfare services and actions towards more resilient premises and operations Hydrology Research Vidare till DOI
Maria Jernnäs (2024) The nationally determined contribution (NDC) as a governing instrument: a critical engagement Environmental Politics Vidare till DOI
Magnus Gålfalk, Soren Nilsson Paledal, Johan Yngvesson, David Bastviken (2024) Measurements of Methane Emissions from a Biofertilizer Storage Tank Using Ground-Based Hyperspectral Imaging and Flux Chambers Environmental Science and Technology Vidare till DOI

Forskarutbildning och utbildning 

Kontakta oss

Medarbetare 

Alla medarbetare

Adress

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema/ Tema Miljöförändring
581 83 Linköping

Organisation