Institutionen för Tema (TEMA)

Vid Institutionen för Tema studeras och analyseras stora
samhällsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

I en allt mer komplicerad värld behövs tvärvetenskapen mer än någonsin, forskare som kan se både bredd och djup i de stora samhällsfrågorna. Vid Institutionen för Tema möts naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap i det gemensamma målet att öka förståelsen för och hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor. Institutionen rymmer fyra utbildnings- och forskningsmiljöer organiserade utifrån teman med hög samhällsrelevans. Här finns både forskare med bakgrund i specifika discipliner och i tvärvetenskap. Miljöerna är alltså heterogena vad gäller forskarnas vetenskapliga kompetensområden. Samtidigt hålls de ihop av det gemensamma problemområdet. Temas studenter utvecklas i att hitta alternativa frågeställningar och gränsöverskridande perspektiv

Avdelningar & centrumbildningar 

Forskarutbildning vid Tema

Samverka med oss

Nyheter

Kontakt & medarbetare

Prefektur

Medarbetare

Adress

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för Tema
581 83 Linköping
Registrator@tema.liu.se

Besök oss på Campus Valla

Temahuset
Mäster Mathias väg

Besök oss på Campus Norrköping

Kopparhammaren 2
Norra Grytsgatan 10