Institutionen för Tema (TEMA)

Vid Institutionen för Tema studeras och analyseras stora samhällsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

I en allt mer komplicerad värld behövs tvärvetenskapen mer än någonsin, forskare som kan se både bredd och djup i de stora samhällsfrågorna. Vid Institutionen för Tema möts naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap i det gemensamma målet att öka förståelsen för och hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor.

Institutionen rymmer fyra utbildnings- och forskningsmiljöer organiserade utifrån teman med hög samhällsrelevans. Här finns både forskare med bakgrund i specifika discipliner och i tvärvetenskap. Miljöerna är alltså heterogena vad gäller forskarnas vetenskapliga kompetensområden. Samtidigt hålls de ihop av det gemensamma problemområdet. Temas studenter utvecklas i att hitta alternativa frågeställningar och gränsöverskridande perspektiv.

Aktiviteter inom Tema

23 mars 2023

Konstinstallation: Vattnet dansar, i glömskans slingrande hall

23 mars 2023 kl. 15.30 - 23 april 2023 kl. 15.30 Gamla turbinhallen, bredvid Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping

18 april 2023

Strimman: Brister och bristningar i svensk förlossningsvård

kl. 18.00 – 19.15 Trappan, hus D, ingång 41, Campus Valla

26 maj 2023

Disputation inom Teknik och social förändring: Alexandra Kapeller

kl. 10.15 – 10.15 Key1, Key-huset, Campus Valla

9 juni 2023

Disputation inom Tema teknik och social förändring: Camilo Castillo Stupinan

kl. 13.00 – 15.00 Temcas, Temahuset, Campus Valla

Forskning vid Institutionen för Tema 

Forskarutbildning vid Institutionen för Tema

Utbildning vid Institutionen för Tema

Podcast

Nyheter

Norrköpings beslutsarena

Samverka med oss

Kontakta oss

Medarbetare

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema, 581 83 Linköping 

Besök oss på Campus Valla

Temahuset, Mäster Mathias väg

Besök oss på Campus Norrköping

Kopparhammaren 2, Norra Grytsgatan 10A 

Gästsupport

Internt