Institutionen för Tema (TEMA)

Vid Institutionen för Tema studeras och analyseras stora samhällsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

I en allt mer komplicerad värld behövs tvärvetenskapen mer än någonsin, forskare som kan se både bredd och djup i de stora samhällsfrågorna. Vid Institutionen för Tema möts naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap i det gemensamma målet att öka förståelsen för och hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor.

Institutionen rymmer fyra utbildnings- och forskningsmiljöer organiserade utifrån teman med hög samhällsrelevans. Här finns både forskare med bakgrund i specifika discipliner och i tvärvetenskap. Miljöerna är alltså heterogena vad gäller forskarnas vetenskapliga kompetensområden. Samtidigt hålls de ihop av det gemensamma problemområdet. Temas studenter utvecklas i att hitta alternativa frågeställningar och gränsöverskridande perspektiv.

Nyheter

Kalendarium

6 oktober 2023

Panelsamtal och vernissage på temat Rättvis klimatomställning

kl. 17.00 – 19.30 Lysekils Folkets Hus

18 oktober 2023

Strimman: Barn, terror och kärnkraft. Ett förbisett kulturarv?

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

15 november 2023

Strimman: Osynliga barn och unga

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Forskning  

Forskarutbildning vid Institutionen för Tema

Utbildning vid Institutionen för Tema

Podcast

Norrköpings beslutsarena

Samverka med oss

Kontakta oss

Medarbetare

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema, 581 83 Linköping 

Besök oss på Campus Valla

Temahuset, Mäster Mathias väg

Besök oss på Campus Norrköping

Kopparhammaren 2, Norra Grytsgatan 10A 

Gästsupport

Internt