Innan Joy Carrara Aste började på Systemvetarprogrammet hade hon aldrig programmerat. Men när hon väl testat tyckte hon att det var så roligt att hon valde inriktningen systemutveckling och arbetar idag som projektledare i ett team som utvecklar beslutsstöd inom offentlig sektor.

Vill du berätta mer om vad du arbetar med idag?Joy Cararra Aste, alumn systemvetenskap

Jag jobbar inom offentlig sektor – på Helsingborgs stad – som projektledare i teamet som utvecklar kommunens beslutsstöd. Vi jobbar stadsövergripande mot alla kommunens delar, från skolan, äldrevården och verksamheter som har uppdrag mot sociala insatser och arbetsmarknadsfrågor till stadens kultur- och miljöarbete. Alla dessa verksamheter arbetar i en mängd system som genererar data. Mitt jobb går kortfattat ut på att sammanställa hur en verksamhet behöver följas upp, leta rätt på data som kan svara på frågorna och därefter utvecklar teamet en applikation i stadens beslutsstödsplattform som presenterar analysunderlaget. Vi förvaltar och vidareutvecklar också dessa applikationer löpande då behov och källsystem ändras ständigt. Teamets arbete behöver prioriteras och tidplaneras, som projektledare ansvarar jag för detta och även att formulera och avgränsa uppdragen vi får till oss. Jag är även involverad i ett pågående arbete med att ta fram stadsgemensam data management.

Varje vecka ser väldigt annorlunda ut, det beror på vilka uppdrag vi jobbar med. Men jobbet består av kundmöten, workshops, behovsanalyser, support, utbildningar, att gräva i databaser och sätta ihop sprintplaneringen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är variationen i jobbet, flexibiliteten och kollegorna i alla delar av Helsingborgs kommun som jag får samarbeta och snacka data med i olika sammanhang. Och så känner jag att jag gör nytta på riktigt! Jag bor ju i Helsingborg, har barn som går i skolan – så i många avseenden är jag som medborgare faktiskt kund i slutändan.

Vilken inriktning valde du på programmet?

Jag valde inriktningen systemutveckling för att det var det jag var mest intresserad av, och för att det var viktigt för mig att få en bred teknisk grundförståelse. Inom inriktningen fick jag läsa flera olika programmeringskurser med olika fokus och programmeringsspråk. Jag hade inte programmerat innan utbildningen utan detta intresse väcktes under mitt första år på programmet.

Har du några råd till andra studenter som läser till Systemvetare?

Först och främst, grattis till ett mycket klokt val av utbildning! Mina råd är att gå på alla gratisevent som hålls för studenter, att nätverka och ställa frågor. Gör det till en vana att läsa jobbannonser och leta efter de ord eller beskrivningar som väcker ditt intresse, det lärde jag mig mycket av. Du behöver inte veta vad du vill jobba med - den här utbildningen öppnar många dörrar till olika karriärvägar i arbetslivet.

Mer om utbildningen