Systemvetenskap, kandidatprogram

180 hp
Genom den pågående digitaliseringen förändras vår värld i grunden – fler systemvetare behövs! Vår väletablerade utbildning i systemvetenskap ger dig förståelse för både IT och verksamhet, liksom förmåga att leda utvecklingen åt rätt håll.

Systemvetenskap, kandidatprogram

HT 2022 / Helfart / Linköping

Systemvetenskap, kandidatprogram

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan
Lockas du av tanken på att arbeta i gränslandet där verksamhet och IT möts? Vill du bli bäst på digitalisering och verksamhetsutveckling? Vårt kandidatprogram i systemvetenskap gör dig till specialist på informationsteknik, samtidigt som utbildningen är tillräckligt bred för att ge dig tillträde till många olika branscher och möjliga karriärvägar. Med kunskap om bland annat informationssystem, processer, organisation, programmering och ekonomi kan du verka i ett sammanhang och i en roll som passar dig.Systemvetenskap har funnits vid LiU i över 40 år och vi är något av pionjärer på området. Utbildningen har förnyats många gånger, och i sann LiU-anda är den tvärvetenskaplig och utvecklad i nära samarbete med arbetsgivare. Den är baserad på den senaste forskningen och bygger till stor del på projektarbeten. Programmets upplägg ger dig möjligheten att göra praktik eller att studera en termin utomlands.

Välj den inriktning som passar dig

Management och verksamhetsutveckling fokuserar på utveckling och användning av informationsteknik ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Du får kunskaper om digitalisering, IT-system som strategiskt stöd samt ledning av verksamhetsförändringar kopplade till IT. Du kan ta en roll som till exempel IT-arkitekt, verksamhetsutvecklare eller IT-konsult.Systemutveckling fokuserar på konstruktion av verksamhetsnära IT-system och ger dig gedigen IT-kompetens. Mjukvarudesign och programmering är centralt och du kommer själv kunna skapa nya system och tjänster. Inriktning mot systemutveckling öppnar dörrar för att jobba som till exempel mjukvaru- och systemutvecklare samt systemanalytiker.

Jobb inom ett halvår

Systemvetare efterfrågas i alla typer av branscher, i både den privata sektorn och i offentlig förvaltning. Majoriteten av våra studenter har fått kvalificerade jobb inom ett halvår efter avslutad utbildning och ingenting tyder på att behovet kommer att minska. Programmet ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå till exempel till vår masterutbildning i IT och management.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik


Röster om programmet

Alvina

Alvina berättar om sitt val att läsa Systemvetenskap, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Claudia

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Claudia berättar om varför hon valde att läsa Systemvetenskap på LiU.

Fler röster om programmet

Utlandsstudier inom programmet

Studentlivet