Genom den pågående digitaliseringen förändras vår värld i grunden – fler systemvetare behövs! Vår väletablerade utbildning i systemvetenskap ger dig förståelse för både IT och verksamhet, liksom förmåga att leda utvecklingen åt rätt håll. 

Systemvetenskap, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Lockas du av tanken på att arbeta i gränslandet där verksamhet och IT möts? Vill du bli riktigt vass på digitalisering och verksamhetsutveckling? Vill du verka för att modern teknik införs och stödjer verksamheter på ett bra sätt?  Vårt kandidatprogram i systemvetenskap gör dig till specialist på informationsteknik samtidigt som utbildningen är bred och ger dig tillträde till många olika branscher och karriärvägar. Med kunskap om bland annat informationssystem, processer, organisation, programmering och ekonomi kan du verka i ett sammanhang och i en roll som passar dig och ditt intresse.  

Systemvetenskap har funnits vid LiU i över 40 år och vi är något av pionjärer på området. Utbildningen förnyas ständigt och är i sann LiU-anda tvärvetenskaplig och utvecklad i nära samarbete med arbetsgivare. Den är baserad på den senaste forskningen och utgörs till stor del av projektarbeten. Den valbara terminen ger dig möjligheten att själv välja kurser, göra praktik eller att studera en termin utomlands.  

Välj den inriktning som passar dig

Inför andra året på programmet finns två inriktningar att välja mellan: Management och verksamhetsutveckling och Systemutveckling. 

Management och verksamhetsutveckling fokuserar på utveckling och användning av informationsteknik ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Du får kunskaper om digitalisering, IT-system som strategiskt stöd samt ledning av verksamhetsförändringar kopplade till IT och digitalisering. Detta skapar möjligheter till arbete som till exempel verksamhetsutvecklare, verksamhetskonsult, eller verksamhetsarkitekt. 

Systemutveckling fokuserar på konstruktion av verksamhetsnära IT-system och ger dig gedigen IT-kompetens. Mjukvarudesign och programmering är centralt och du kommer själv kunna skapa nya system och tjänster. Inriktning mot systemutveckling öppnar dörrar för att arbeta som till exempel mjukvaru- och systemutvecklare, systemspecialist eller systemanalytiker. 

Jobb inom ett halvår

Systemvetare efterfrågas i olika roller i alla typer av branscher, i både den privata sektorn och i offentlig förvaltning. Detta skapar många möjligheter efter utbildningen. Majoriteten av våra studenter har fått kvalificerade jobb inom ett halvår efter avslutad utbildning och ingenting tyder på att behovet av systemvetare kommer att minska. Programmet ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå exempelvis till vårt masterprogram i IT och management.  

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik


Röster om programmet

Alvina

Alvina berättar om sitt val att läsa Systemvetenskap, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Claudia

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Claudia berättar om varför hon valde att läsa Systemvetenskap på LiU.

Fler röster om programmet

Utlandsstudier

Studentlivet