Bibliometri vid LiU

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer och mäter till exempel produktivitet och genomslag. 

Bibliometrisk analys används ofta som ett komplement till peer review vid intern och extern utvärdering av forskningsmiljöer, exempelvis vid rankning av universitet och högskolor. Samförfattarskap och citeringar används för att visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Bibliometrigruppen

Bibliometriverksamheten på LiU är en del av avdelningen för Publiceringens infrastruktur på universitetsbiblioteket, och bland uppgifterna ingår bland annat att:

  • Leverera publiceringsstatistik för LiU och sammanställa bibliometriska analyser på institutions- och forskargruppsnivå
  • Bistå universitetsledningen med kompetens för att bedöma externa bibliometriska analyser och bibliometriskt baserade rankningslistor
  • Höja medvetenheten och kunskapsnivån om bibliometrins användningsområden inom universitetet

I arbetet med bibliometriska analyser tillämpar vi principerna i Leiden Manifesto for Research Metrics.

Länk till manifestet

Kontakta oss

Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Hör av dig till oss på mejladressen nedan så kan vi diskutera vad vi kan bistå med.

biblioteket@liu.se 

 

Mer inom bibliometri
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se