Publicering

Publicera och sprida

En figur som lutar sig mot ett frågetecken.

Publicera strategiskt

Forskare har mycket att vinna på att publicera strategiskt för att på bästa sätt nå ut med sin forskning. Läs om hur du kan bedöma tidskrifter, vad du bör tänka på inför publicering och om olika aspekter att beakta i valet av publiceringskanal.

The Open Access symbol, an open padlock.

Open access

Open access (OA) betyder att vetenskapliga artiklar publiceras fritt tillgängligt på nätet utan kostnad eller andra hinder för läsaren. Genom CC-licenser (Creative Commons) kan du som författare ange på vilket sätt andra får använda ditt material.

A percent sign with coins in the background.

Bibliotekets publiceringsavtal

Linköpings universitetsbibliotek har avtal med en rad förlag och tidskrifter om rabatter på publiceringsavgifter (APC) för LiU-författare. Här hittar du information om aktuella rabatter.

A bar code with an ISBN.

Tilldelning av ISBN

När du behöver ISBN och avhandlingsnummer till böcker och avhandlingar utgivna vid LiU vänder du dig till biblioteket. Här kan du också läsa om hur du gör när du ska leverera exemplar av din avhandling till biblioteket.

A cartoon with a shark attacking a man.

Oseriösa tidskrifter och förlag

Undvik att publicera dig via oseriösa förlag. Så kallade predatory publishers/journals, eller rovförlag/rovtidskrifter, erbjuder forskare snabb och billig publicering men strävar enbart efter att tjäna pengar och ger ingenting tillbaka.

The logo of DiVA.

Registrera i DiVA

Registrera och publicera exjobb, avhandlingar och forskningspublikationer i DiVA. Du behöver ett LiU-konto för att kunna logga in och registrera.


Registrera i DiVA
Dandelion seeds and icons in the form of an open book.

Sprid din forskning

En förutsättning för att publikationer ska bli lästa är att intresserade kan hitta dem. Som forskare finns det mycket du kan göra för att andra akademiker ska kunna hitta dina publikationer och för att nå ut till en större läsekrets.

The covers of a number of journals hosted by LiU E-Press.

Linköping University Electronic Press

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) är universitetets förlag. Dess främsta uppdrag är att sprida LiU:s forskningsresultat genom att tillgängliggöra publikationer författade av studenter och forskare vid LiU.

En ung kvinna framför open access-symbolen och ett abstrakt mönster.

Open Access Week

Open Access Week är ett internationellt evenemang som syftar till att uppmärksamma öppen tillgång och öppen vetenskap. Under 2023 uppmärksammade Linköpings universitetsbibliotek Open Access Week med en serie webbinarier som du kan ta del av här.

Bibliometri

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se