Rankningslistor

Universitetsrankningar använder olika metoder för att försöka mäta kvalitet på universitet och högskolor. Här redovisas de internationella rankningar som bedöms vara relevanta för Linköpings universitet.

Universitetsrankningar har fått stort genomslag under de senaste åren och det finns en mängd olika aktörer på området. De internationella rankningar som bedöms vara relevanta för LiU är:

  • Academic Rankings of World Universities (ARWU, den så kallade Shanghailistan) 
  • QS World University Rankings
  • Times Higher Education (THE) World University Rankings

Linköpings universitets aktuella placering på dessa redovisas nedan. Förutom LiU:s övergripande placering på dessa listor har även universitetets position på ett urval av Shanghailistans ämnesspecifika rankningar inkluderats. LiU:s placering på listorna som omfattar endast yngre lärosäten på QS World University Rankings och THE World University Rankings har också redovisats.

LiU:s placering på tre universitetsrankningar

Academic Rankings of World Universities 

Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University 
2022: LiU:s plats: 301–400

Academic Ranking or World Universities – Global Ranking of Academic Subjects

I Shanghailistans ämnesrankningar 2022 återfinns LiU inom topp 100 i sex ämnen:

  • Telecommunication Engineering (51–75)
  • Nursing (51–75)
  • Electrical and Electronic Engineering (76–100)
  • Materials Science & Engineering (76–100)
  • Nanoscience & Nanotechnology (76–100)
  • Energy Science & Engineering (76–100)

QS World University Rankings 

QS Quacquarelli Symonds
2023: LiU:s plats: 320

 

QS Top 50 Universities Under 50

QS Quacquarelli Symonds
2021: LiU:s plats: 43

QS World University Rankings by Subject

QS Quacquarelli Symonds
2022: 
Nursing: LiU plats 51–100

THE World University Rankings 

Times Higher Education
2023: LiU:s plats: 251–300

THE Young University Rankings

2021: LiU:s plats: 83

Nyheter om LiU i rankningar

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se