Den 7 september genomförs ett seminarium vid Linköpings universitet, för att fira utgivningen av boken Socialt arbete i en glokaliserad värld. 

Docent Mona Livholts, Avdelning Socialt arbete vid Linköpings universitet (LiU), och Docent Lia Bryant, University of South Australia, Adelaide, har lett arbetet med en internationell antologi om socialt arbete och dess glokala utmaningar.

Bokframsida Social work in a glocalised world

 
Boken som nyligen kommit ut på Routledge har fått uppmärksamhet som den första i socialt arbete med detta nyskapande bidrag till teori-, metod- och professionspraktik. Mona Livholts framhåller hur kollegor och studenter på kursen ”Global and Transnational Social Work” vid LiU som hon under ett flertal år varit kursansvarig för, haft stor betydelse som inspiration för arbetet med boken. Samarbetet med Lia Bryant vid University of South Australia och kollegorna vid Centre for Social Change har också spelat en nyckelroll.

Utgivningen av boken firas vid ett boksläpp i seminarieform.Seminariet äger rum den 7/9 kl. 13.15-15.00, sal K7A, Kåkenhus, Campus Norrköping.Inbjudan till seminariet

Kontakt

Lia Bryant

Associate Professor in Social Work.

  • School of Psychology, Social Work and Social Policy University of South Australia

Relaterat innehåll