AFM har tillsammans med RISE skapat ett “development support for AFM product ideas”. Syftet är att främja komerialiseringen av froskning vid Avancerade funktionella material.

För att läsa mer om utlysningen hänvisar vi dig till vår engelska version av denna sida.