Publikationer

Publikationerna i CARER:s rapportserie listas nedan och finns också samlade i DiVA: Till DiVA

2023

Åslund, Å, Holm, A (2023) Arbetsmiljöansvar vid frivilligas deltagande i räddningsinsatser. CARER Rapport 2023:44. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2023, s. 37

Stenberg R, Kokacka F, Gundlegård D, Lindberg J., Pilemalm, S. & Andersson Granberg, T. (2023) Lokalisering i oländig terräng: Slutrapport Terrängpejlen-projektet. CARER Rapport 2023:43. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2023, s. 76

Andersson Granberg, T., Grönbäck, A.-M., Johansson, M. & Waldemarsson, M. (2023). Plattform för analys av förmågan att hantera händelser med avseende på ett förändrat klimat (PAKT). CARER rapport 2023:42. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2023, s. 39.

2022

Andersson Granberg T., Steins K., Waldemarsson M. (2022) Kvantitativa modeller för ett robust och resilient transportsystem. CARER Rapport 2022:41, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022. , s. 39

Stenberg R. (2022) Det frivilliga fältets geografi: En forskningsöversikt över det frivilliga fältets förutsättningar för samverkan inom räddning och respons, CARER Rapport 2022:40, Linköping University Electronic Press, 2022. , s. 35

Pilemalm S. (2022) Hur expanderar vi konceptet civila insatspersoner: Att hantera organisatoriska och IT-relaterade hinder, CARER Rapport 2022:39, Linköping University Electronic Press

Stenberg R. (2022) Efterforskning av försvunna personer – mot en kunskapsbaserad verksamhet: polisens hantering av information och kunskap, CARER Rapport 2022:38, Linköping University Press

2021

Iversen, K., Jonsson, C-O., Prytz, E. (2021) Uppföljning av Stop the Bleed-utbildning för räddningstjänsten. CARER Rapport 2021:37, Linköping University Press, Sweden

Sköld Gustafsson,V., Hjerpe, M., Wiréhn, L., Andersson Granberg, T. (2021) Multipla naturhändelser i Sverige CARER Rapport 2021:36; Linköping University Press, Sweden

Weilandt, J., Jonsson, C-O., Prytz, E. (2021): Information overload in Swedish emergency response command and control functions, CARER Rapport 2021:35, Linköping University Press, Sweden

Prytz, E., Jonson C-O., Pilemalm, S., Stenberg, R. (2021) Tillbaka till Framtidens Skadeplats: Scenarier och resultat. CARER Rapport 2021:34, Linköping University Press, Sweden

2020

López, S. M. C. (2020) Analysis of bystanders’ tourniquet distribution techniques in mass casualty incidents using discrete event simulation CARER Rapport 2020:33, Linköping University Press, Sweden

Valdez, L.V. (2020) Development of a simulation model to evaluate location strategies for publicly available bleeding control kits CARER Rapport 2020:32, Linköping University Press, Sweden

Ennab Vogel, N., Levin, L-Å. (2020) Sms-livräddare vid akut omhändertagande av patient med hjärtstopp utanför sjukhus - en kostnadseffektivitetsanalys, CARER Rapport 2020:31, Linköping University Press, Sweden

Pilemalm, S., Grahn, O., Källgården, P. (2020) Att förhindra och hantera händelser i socioekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort CARER Rapport 2020:30, Linköping University Press, Sweden

2019 

Stenberg, R., Wolmesjö, M, Leicht, A (2019) Efterforskning av försvunna personer: en internationell forskningsöversikt. CARER rapport 2019:29, Linköping University Press, Sweden

Holgersson, S. (2019) I demokratins yttersta gränsland. Kommer utgöra CARER rapport 2019:28 men finns ännu så länge endast i tryckt form. Kan fås vid efterfrågan.

Stenberg, R (2019) Framtidens skadeplats: Utvärdera och lära från samverkansövningar, CARER rapport 2019:27, Linköping University Press, Sweden

2018

Bång, M. (2018) Verktygsanvändning vid insatser - En studie vid tre räddningstjänster. CARER rapport 2018:26, Linköping University Press, Sweden
 

Sefyrin, J. (2018) Att utveckla framtidens informationssystem - Problematiska gränsdragningar mellan det sociala och det tekniska. CARER rapport 2018:25, Linköping University Press, Sweden

Holgersson, S. (2018) Polisens utredningsverksamhet: En studie av polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet. CARER rapport 2018:24, Linköping University Press, Sweden.

Stenberg, R. (2018) Framtidens skadeplats: Förväntningar, farhågor och utvecklingsbehov: Resultat av en fokusgrupp inom kommunal räddningstjänst. CARER rapport 2018:23, Linköping University Press, Sweden.

Al-Haji, G., Fowler, S., Andersson Granberg, T. (2018) Smart traffic calming measures for smart cities - a pre-study. CARER rapport 2018:22, Linköping University Press, Sweden

2017

Andersson Granberg, T., Fredriksson, A., Pilemalm, S., Yousefi Mojir, K. (2017) Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet. CARER rapport 2017:21, Linköping University Press, Sweden

Holgersson, S.(2017) Framtidens skadeplatser: Polisens ledningscentraler. CARER rapport 2017:20, Linköping University Press, Sweden

2016 

Bengtsson, K., Jonson C.O & Prytz, E. (2016) Framtidens skadeplats: Intervjuer med landstingens beredskapssamordnare
CARER rapport 2016:19, Linköping University Press, Sweden

Prytz, E.,Jonson, C-O., Pilemalm, S., Stenberg, R., Holgersson, S., Andersson, T. (2016) Att hantera framtidens skadeplatser: Scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete. CARER rapport 2016:18, Linköping University Press, Sweden

Ramsell, E., Pilemalm, S., Andersson Granberg, T. (2016) Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser. CARER rapport 2016:17, Linköping University Press, Sweden.

Holm, A. (2016) Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i räddningsinsatser. CARER rapport 2016:16, Linköping University Press, Sweden.

Stenberg, R. (2016) Alarmering, larm, larmkedjor - ett komplext organisatoriskt fält. CARER rapport 2016:15, Linköping University Press, Sweden.

2014

Yousefi Mojir, K. & Pilemalm, S. (2014) Sambruk: En studie om samverkan och sambruk i Nyköpings kommun. CARER Rapport 2014:14, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Stenberg, R. , Pilemalm, S. & Yousefi Mojir, K. (2014) Samverkansformer för räddning och respons Exempel och förslag. CARER Rapport 2014:12, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Pilemalm, S. (2014) Migration av räddningstjänstens insatsrapporteringssystem: funktion, innehåll och stödprocesser. CARER Rapport 2014:11, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Svensson, A. & Weinholt, Å. (2014) När hemsjukvården lämnar hemmet: En analys av sambruk på Öckerö när kommunens sjuksköterskor biträder räddningstjänsten vid akuta vårdlarm i väntan på ambulans. CARER Rapport 2014:10, Linköping University Electronic Press, Sweden.

2013

Stenberg, R. (2013). Organisering för trygghet i samhällets tjänst: En fallstudie av Södertörns brandförsvarsförbund.CARER Rapport 2013:10. Linköping University Electronic Press.

Granlund, R., Quisbert, H. & Pilemalm, S. (2013) Beskrivning av räddningstjänstens förmåga. CARER Rapport 2013:9, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Stenberg, R. (2013) Organisering för trygghet i samhällets tjänst - En fallstudie av Södertörns brandförsvarsförbund. CARER Rapport 2013:8, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Pilemalm, S. & Sanne, M. J. (2013) Lärande och produktionshöjande åtgärder i räddningstjänst - behov i insatsrapporteringssystem. CARER Rapport 2013:7, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Weinholt, Å. & Andersson Granberg, T. (2013) En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare. CARER Rapport 2013:6, Linköping University Electronic Press, Sweden.

2012 & TIDIGARE

Bram, S. & Vestergren, S. (2011) Emergency Response Systems: Concepts, features, evaluation and design. CARER Rapport 2011:5, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Stenberg, R., Larsson, J. & Olsson, L. (2012) Effektivitet, säkerhet och pengar - Att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten. CARER Rapport 2012:4, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Andersson Granberg, T. & Gustafsson, A. (2010) Lokalisering av räddningstjänstresurser i Östergötland. CARER Rapport 2010:3, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Andersson Granberg, T., Stenberg, R., Bång, M., Kaspersson, T., Johansson, L. & Nilsson L. (2010) Tåla: Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden. CARER Rapport 2010:2, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Stenberg, R., Blondin, M. & Andersson Granberg, T. (2010) Förstainsatsaktörer – Vad är det egentligen? : Pilotprojekt för forskning om förstainsatsaktörer (FIA) – forskningsperspektiv och praktiker. CARER Rapport 2010:1, Linköping University Electronic Press, Sweden.

Läs mer om CARER