Detta projekt var ett samarbetsprojekt med cementföretaget Cemex som handlade om hur verktyg och åtgärder från området industriell ekologi kunde användas för att förbättra klimatprestandan för cementproduktion. Resultaten är intressanta för cementsektorn generellt men arbetet tog sin utgångspunkt i den tyska kontexten. Viktiga resultat från projektet var analyser av hur substitution av kalksten med olika bi-produkter från andra sektorer kunde förbättra miljöprestandan för cement tillsammans med en strukturerad översikt av effekter och förutsättningar för olika klimatåtgärder i cementproduktionen.

Till publikationer

Forskning om Industriell symbios