Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) arrangerar årligen ett flertal konferenser och workshops, utöver de seminarier som sker varje vecka. Här presenteras ett urval av arrangemangen.

Internationell workshop 2023

Dörrarna stänger!

Högerpopulism, nationalism och rasism

Panelsamtal, 2019

Hur ska vi förklara nationalismens och högerpopulismens framväxt i Europa?
Har vi redan vant oss vid att leva i rasistiska samhällen? Hur kan vi göra motstånd och verka för öppenhet?

Ett paneldiskussion om hur vi lever, arbetar, hatar och drömmer i det samtida Europa.

Huvudtalare

I panelen fanns några av Europas främsta forskare och tänkare vad gäller högerextremism, social polarisering, populism, nationalism och rasism.

 • Manuela Bojadzijev, Berliner institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, Tyskland.
 • Sanja M. Bojanic, University of Rijeka
 • Éric Fassin, forskare, sociolog, författare mm
 • Michael Keith, University of Oxford
 • Gazela Pudar Drasko, University of Belgrade
 • Birgit Sauer, University of Vienna
 • Moderator: Stefan Jonsson, REMESO, Linköpings universitet

Dörrarna stänger!

Video från paneldiskussionen.

Migration och ras i en tid av auktoritarianism

New (Im)mobilities: Migration and Race in the Era of Authoritarianism

Nittonde nordiska konferensen om migrationsforskning, 2018

Migration researchers usually devote themselves to the study of human mobility across political and cultural borders. Today, however, they are increasingly compelled to reconsider the question of stasis, or immobility. Just as it is true that greater numbers of people than ever may be described as migrants and/or as displaced persons, it is equally true that an ever greater part of these migrants find themselves in situations of prohibited movement, be it in the form of detention camps, border controls, EU hot spots, eroding asylum rights, territorial bondage, or racialized privileges and barriers that block mobility.

Territorial bounds and sedentary life forms always constituted the unspoken norm in research on international migration and ethnic relations. Today’s multiplication of instruments and policies that prevent people from moving should prompt migration research to rethink the discipline’s theoretical and methodological frameworks and invent new ways of understanding why the ‘age of migration’ also appears to be an era of emerging authoritarianism and immobility.

Huvudtalare

 • Etienne Balibar, Professor of philosophy, Columbia University, New York.
 • Thomas Hylland Eriksen, Professor, Department of Anthropology, Oslo.
 • Tanya Maria Golash-Boza, Professor, Sociology, University of California, MercedMed stöd från Vetenskapsrådet, FORTE och Linköpings universitet.

Nya rättviserörelser

En workshop om nya urbana rättviserörelser

Stadsmuseet i Stockholm, 2014

Workshopen samlade forskare, civilsamhällesaktivister från Sverige och USA, representanter för svenska tankesmedjor och offentliga institutioner i en dialog om det civila samhällets roll när det gäller stadsutveckling, migration, demokrati, arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Organiserad av Sveriges UNESCO/MOST kommitté, i samarbete med kommittén för Stockholm research, REMESO, Linköpings universitet.

Social exkludering och raderandet av koloniala minnen

Austere Histories - Social Exclusion and the Erasure of Colonial Memories in European Societies

Internationellt symposium, 2013

Om sambandet mellan åtstramningspolitiken i dagens Europa och en starkare betoning av nationella och europeiska normer i historieskrivningen och kulturarvsinstitutionerna.

I fokus för symposiet stod relationen mellan två fenomen - å ena sidan åtstramningspolitiken i ett Europa i kris, med skärpta migrationslagar, exkluderande arbetsmarknadspolitik, krympt social ansvarstagande och hårdare diskriminering av invandrare och minoriteter. Det är en utveckling som i sin tur hotar att urholka demokratins institutioner och medborgerliga rättigheter.

Å andra sidan tendensen att minoriteters och migranters historier och kulturella minnen marginaliseras i historieskrivning och kulturdebatt. En mer heroiserande och homogen bild av den egna nationen liksom av Europa och västvärlden betonas ofta. Nationalistiska perspektiv väcks till liv och många pläderar för en normativ kosmopolitanism där Europa står som global modell. Vad som går förlorat i denna process är bilden av den europeiska historiens mångfald och komplexitet, migranternas och minoriteternas minnen, liksom medvetenheten om de imperialistiska system som präglat kontinentens kultur.

Vid symposiet medverkade en rad framstående forskare som undersökt sambanden mellan åtstramningen av politik och ekonomi (vad som i den engelskspråkiga världen kallas ”politics of austerity”) och en framväxande auktoritär historiesyn där mångkulturalismen, minoriteternas kollektiva minnen och kolonialismens arv görs osynliga.

Publikation

Läs mer om boken Austere Histories, Stefan Jonsson och Julia Willén (red.) som publicerades efter symposiet. Läs mer på Routledges webbplats.

Talare
 • Nicolas Bancel, Universitetet i Lausanne
 • Gurminder K Bhambra, The University of Warwick
 • Manuela Boatca, Freie Universität, Berlin
 • Nacira Guénif-Souilamas, Université de Paris VIII
 • Peo Hansen, REMESO, Linköpings universitet
 • Lars Jensen, Universitetet i Roskilde
 • Esther Captain, National Committee for the Remembrance of WWII
 • Nicola Labanca, Università degli Studi di Siena
 • Robbie Shilliam,Queen Mary, University of London

 

Kommentatorer, ordföranden
 • David Gaunt, Södertörns högskola
 • Stefan Helgesson, Stockholms universitet
 • Stefan Jonsson, REMESO, Linköpings universitet
 • Carsten Juhl, The Royal Danish Academy of Fine Arts
 • Mikela Lundahl, University of Copenhagen
 • Edda Manga, Uppsala universitet
 • Anders Neergaard, REMESO, Linköpings universitet
 • Carl-Ulrik Schierup, REMESO, Linköpings universitet
 • Anders Stephansson, Columbia University
 • Maria Stern, Göteborgs universitet
 • Julia Willén, REMESO, Linköpings universitet
 • Charles Woolfson, REMESO, Linköpings universitet
 • Aleksandra Ålund, REMESO, Linköpings universitet

 

Organiserad av Stefan Jonsson, professor, REMESO, Linköpings universitet.

Arbetsrätt som mänsklig rättighet?

Labour Rights as Human Rights? Migration, Labour Market Restructuring and and the Role of Civil Society in Global Governance 

UNESCO-MOST-konferens, 2012

En internationell konferens i Norrköping som samlade en stor grupp internationella forskare och aktivister för att diskutera problem och risker i arbetslivet till följd av globalisering, arbetsmarknadens förändringar och migration. På agendan stod frågor om hur forskning och civilsamhälle kan samarbeta för att åstadkomma förändring.

De senaste decenniet har inneburit omformade eller nya migrationssystem runt jorden framdrivet av stora politiska och ekonomiska förändringar i Östeuropa, av tillväxten av enorma service-ekonomier som Kina och Indien, av konflikter och klimatförändringar. Till detta hör kapitalets ökade mobilitet, ekonomiska omstruktureringar och flexibilisering av arbetsmarknaden. Sammantaget så har migrationens nya politiska ekonomi skapat ökad informalisering och precarisering av arbete och en etnisk- och genusbaserad segmentering av arbetskraften med allt svagare sociala rättigheter. 

Mot denna bakgrund har stora internationella organisationer försökt att etablera ett globalt normativt ramverk för mänskliga rättigheter och för arbetsrätt, samt för rättvisa regler för gränsöverskridande migration. Bland dem återfinns FN:s initiativ för "fair globalization" och ILO's "decent work agenda" (anständigt arbete). Lägg därtill att ett flertal organisationer från det civila samhället är engagerade med att omformulera frågor om migration och global styrning in i en context av mänskliga, sociala och arbetslivsmässiga rättigheter.

Huvudtalare

 • Stephen Castles, University of Sydney
 • Saskia Sassen, Columbia University
 • Guy Standing, University of Bath
 • Ronaldo Munck, Dublin City University
 • Raul Delgado Wise, University of Zacatecas, INMD, UNESCO

 

Konferensen organiserades av REMESO vid Linköpings universitet i samarbete med INMD (International Network for Migration and Development), under överinseende av UNESCO-MOST och med finansiellt stöd från FORTE och Vetenskapsrådet (VR).

Liberalismens paradoxer och solidaritetens gåta

Paradoxes of Liberalism and the Conundrum of Solidarity

Internationell workshop, 2011

The background to the workshop is a growing realization that liberal democracies today harbour a set of contradictory aspirations: Ideas about multiculturalism and tolerance are pushed back in favor of nationalistic ideas about liberal core values, security and a tougher immigration policy, across Europe. A driving force is a political alliance between a neoliberal agenda for de-regulation and growth, and neo-conservative tendencies towards morality, family values and national traditions. In light of an erosion of civil, political, social and cultural rights of citizens, these trends raise questions about the conditions for social and political solidarity.

Paneldiskussioner

Solidarity and Difference: New Identities in Contemporary Societies
Ellie Vasta, biträdande professor, Macquarie University, Sydney
Diana Mulinari, professor, Lunds universitet

The Ideology of Universalism and the Dangerous Classes
Stefan Jonsson, professor, REMESO, Linköpings universitet
Martin Peterson, professor Emeritus, Göteborgs universitet

Solidarity and Ethno-Nationalism in Post-Communism: the Case of Serbia
Dusan Janjic, Associate professor, The Institute of Social Sciences, Belgrad
Discussant: Branka Likic-Brboric, biträdande professor, REMESO, Uppsala universitet

Solidarity and Ethno-Nationalism in Post-Communism: the Case of the Baltic States
Charles Woolfson, professor, och  Indre Genelyte, PhD, REMESO, Linköpings universitet
Tünde Puskás, PhD,  REMESO, Linköping University

 

Organiserad av REMESO i samarbete med svenska kommittén för Unesco-Most.

Forskning om migration, etnicitet och samhälle