Konferensarkiv

REMESO arrangerar årligen ett flertal konferenser och workshops, utöver de seminarier som sker varje vecka med medarbetare och gästforskare. På denna sida har vi sammanställt de viktigaste arrangemangen. Scrolla ner på sidan för att se information om fler konferenser.

19th Nordic Migration Research Conference 2018 (NMR-Conference)

New (Im)mobilities: Migration and Race in the Era of Authoritarianism

remeso immobility

(Conference held in August 2018)
Migration researchers usually devote themselves to the study of human mobility across political and cultural borders. Today, however, they are increasingly compelled to reconsider the question of stasis, or immobility. Just as it is true that greater numbers of people than ever may be described as migrants and/or as displaced persons, it is equally true that an ever greater part of these migrants find themselves in situations of prohibited movement, be it in the form of detention camps, border controls, EU hot spots, eroding asylum rights, territorial bondage, or racialized privileges and barriers that block mobility.

Territorial bounds and sedentary life forms always constituted the unspoken norm in research on international migration and ethnic relations. Today’s multiplication of instruments and policies that prevent people from moving should prompt migration research to rethink the discipline’s theoretical and methodological frameworks and invent new ways of understanding why the ‘age of migration’ also appears to be an era of emerging authoritarianism and immobility.

The Institute for Research on Migration and Ethnicity and Society (REMESO) therefore invites to the 19th Nordic Migration Research Conference New (Im)mobilities: Migration and Race in the Era of Authoritarianism, 15–17 August 2018, in Norrköping, Sweden. 

Confirmed Keynote Speakers:

Etienne Balibar, Professor of philosophy, Columbia University, New York.

Thomas Hylland Eriksen, Professor, Department of Anthropology, Oslo.

Tanya Maria Golash-Boza, Professor, Sociology, University of California, Merced

Registration

Registration is now closed. 

Conference program (pdf)

The conference receives financial support from The Swedish Research Council (VR), Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) and Linköping University (LiU).LABOUR RIGHTS AS HUMAN RIGHTS?

MIGRATION, LABOUR MARKET RESTRUCTURING AND
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN GLOBAL GOVERNANCE

Labour Rights panel

UNESCO-MOST konferens, Norrköping, 30 Maj - 1 juni, 2012

I skiftet maj 2012 hölls en internationell konferens i Norrköping som samlade en stor grupp internationella forskare och aktivister för att diskutera problem och risker i arbetslivet till följd av globalisering, arbetsmarknadens förändringar och migration. På agendan stod frågor om hur forskning och civilsamhälle kan samarbeta för att åstadkomma förändring.

De senaste decenniet har inneburit omformade eller nya migrationssystem runt jorden framdrivet av stora politiska och ekonomiska förändringar i Östeuropa, av tillväxten av enorma service-ekonomier som Kina och Indien, av konflikter och klimatförändringar. Till detta hör kapitalets ökade mobilitet, ekonomiska omstruktureringar och flexibilisering av arbetsmarknaden. Sammantaget så har migrationens nya politiska ekonomi skapat ökad informalisering och precarisering av arbete och en etnisk- och genusbaserad segmentering av arbetskraften med allt svagare sociala rättigheter. 

Mot denna bakgrund har stora internationella organisationer försökt att etablera ett globalt normativt ramverk för mänskliga rättigheter och för arbetsrätt, samt för rättvisa regler för gränsöverskridande migration. Bland dem återfinns FN:s initiativ för "fair globalization" och ILO's "decent work agenda" (anständigt arbete). Lägg därtill att ett flertal organisationer från det civila samhället är engagerade med att omformulera frågor om migration och global styrning in i en context av mänskliga, sociala och arbetslivsmässiga rättigheter.

Detta scenario av strukturella förändringar är bakgrunden till Labour Rights as Human Rights?-konferensen i Norrköping, organiserad av REMESO (Institute for Research on Migration, Ethnicity, and Society) vid Linköping Universityi samarbete med INMD (International Network for Migration and Development), under överinseende av UNESCO-MOST och med finansiellt stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten(FAS/FORTE) and the Swedish Research Council (VR).

Conference Director - Professor Carl-Ulrik Schierup, Director REMESO
Conference Coordinator - Branka Likić-Brborić, Lecturer REMESO
Conference Secretary- Nedzad Mesic, PhD-cand, REMESO
Press Contact and Communication - Erik Berggren, Communications Manager REMESO

Program >>

Proceedings >>

Keynote:

Stephen Castles, University of Sydney
Saskia Sassen, Columbia University
Guy Standing, University of Bath
Ronaldo Munck, Dublin City University
Raul Delgado Wise, University of Zacatecas, INMD, UNESCO

Discussants:  Anna Avendaño, Immigrant Worker Programme AFL-CIO and Jorge Romero Leon, Open Society Institute, New York >>

 

remeso - austere histories bild. englund

Austere Histories

Social Exclusion and the Erasure of Colonial Memories in European Societies

Hösten 2013 arrangerade REMESO, ett internationellt symposium om sambandet mellan åtstramningspolitiken i dagens Europa och en starkare betoning av nationella och europeiska normer i historieskrivningen och kulturarvsinstitutionerna. Symposiet ägde rum den 28-29 november på Arbetets museum i Norrköping.

I fokus för symposiet stod relationen mellan två fenomen - å ena sidan åtstramningspolitiken i ett Europa i kris, med skärpta migrationslagar, exkluderande arbetsmarknadspolitik, krympt social ansvarstagande och hårdare diskriminering av invandrare och minoriteter. Det är en utveckling som i sin tur hotar att urholka demokratins institutioner och medborgerliga rättigheter.

Å andra sidan tendensen att minoriteters och migranters historier och kulturella minnen marginaliseras i historieskrivning och kulturdebatt. En mer heroiserande och homogen bild av den egna nationen liksom av Europa och västvärlden betonas ofta. Nationalistiska perspektiv väcks till liv och många pläderar för en normativ kosmopolitanism där Europa står som global modell. Vad som går förlorat i denna process är bilden av den europeiska historiens mångfald och komplexitet, migranternas och minoriteternas minnen, liksom medvetenheten om de imperialistiska system som präglat kontinentens kultur.

Vid symposiet medverkade en rad framstående forskare som undersökt sambanden mellan åtstramningen av politik och ekonomi (vad som i den engelskspråkiga världen kallas ”politics of austerity”) och en framväxande auktoritär historiesyn där mångkulturalismen, minoriteternas kollektiva minnen och kolonialismens arv görs osynliga.

Huvudföreläsare:

Nicolas Bancel, Universitetet i Lausanne, Schweiz.
Gurminder K Bhambra, The University of Warwick, Storbritannien.
Manuela Boatca, Freie Universität, Berlin, Tyskland
Nacira Guénif-Souilamas, Université de Paris VIII, Frankrike.
Peo Hansen, REMESO, Linköpings universitet, Sverige.
Lars Jensen, Universitetet i Roskilde, Danmark
Esther Captain, National Committee for the Remembrance of WWII, Netherlands
Nicola Labanca, Università degli Studi di Siena, Italien.
Robbie Shilliam, Queen Mary, University of London, Storbritannien.

Initiativtagare och vetenskapligt ansvarig är Professor Stefan Jonsson, REMESO

Commentators, Panelists and Chairs:

David Gaunt, Södertörn University
Stefan Helgesson, Stockholm University
Stefan Jonsson, REMESO, Linköping University
Carsten Juhl, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Denmark
Mikela Lundahl, University of Copenhagen, Denmark
Edda Manga, Uppsala University
Anders Neergaard, REMESO, Linköping University
Carl-Ulrik Schierup, REMESO, Linköping UniversityAustere Histories Anders Stephansson, Columbia University
Maria Stern, Göteborg University
Julia Willén, REMESO, Linköping University
Charles Woolfson, REMESO, Linköping University
Aleksandra Ålund, REMESO, Linköping University

Läs mer om deltagarna och programmet (PDF) >>

 

Se mer om antologin Austere Histories in European Societies (Red Stefan Jonsson och Julia Willén) här >>

Workshop: New Urban Justice Movements

Global and Local Experiences in the United States and Sweden, Stadsmuseet Stockholm.

Workshop organized by  Swedish UNESCO/MOST Committee in collaboration with Commitee for Stockholm research, REMESO, Linköping University, Swedish National Board for Youth Affairs and  Global Challenge

The workshop will be in English. It takes place at the City Museum of Stockholm on the 1 of February, 2014

The workshop will bring together researchers, civil society activists from Sweden and the United States , representatives of Swedish independent think-tanks and public institutions in a dialogue on the role of civil society relating to urban development, migration, democracy, labour rights and human rights.

Programme: 13.00-16.00

Welcome introduction Kenneth Abrahamsson, Swedish UNESCO/MOST committee

13.10-14.30 New justice movements. Local and global perspectives
Presentations by Monami Maulik, DRUM and Rafael Samanez, Vamos Unidos, New York, Rami Al-Khamisi, Megafonen, Stockholm and Majsa Allelin, Pantrarna, Gothenburg.
Moderator: Aleksandra Ålund, REMESO, Linköping University.

14.30-15.00  Coffee break

15.00-16.00 Panel discussion
Panel participants:  Karen Austin, Project leader, The Swedish national Board for Youth Affairs, Leo Mulinari, researcher, Stockholm University, Elisabet Nihlfors, Dean Educational Science, Uppsala University, edish UNESCO/MOST Committee, Veronica Nordlund, Project coordinator Global Utmaning.
Moderator: Carl Ulrik Schierup, REMESO

Paradoxes of Liberalism and the Conundrum of Solidarity

On October 4th, 2011, an International workshop took place at REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, Linköping University in Cooperation with the Swedish Unesco-Most Committée.

The background to the workshop is a growing realization that liberal democracies today harbour a set of contradictory aspirations: Ideas about multiculturalism and tolerance are pushed back in favor of nationalistic ideas about liberal core values, security and a tougher immigration policy, across Europe. A driving force is a political alliance between a neoliberal agenda for de-regulation and growth, and neo-conservative tendencies towards morality, family values and national traditions. In light of an erosion of civil, political, social and cultural rights of citizens, these trends raise questions about the conditions for social and political solidarity.

See video from the workshop

REMESO gathered a group of distinguished scholars to discuss these issues. Here you can take part of video recordings of the entire Workshop. Click on the links below to see the film in Flash.

Solidarity and Difference: New Identities in Contemporary Societies
Ellie Vasta, Associate Professor of Social Inclusion, Macquarie University, Sydney
Discussant: Diana Mulinari, Professor in Gender Studies, Lunds University

The Ideology of Universalism and the Dangerous Classes
Stefan Jonsson, Professor, REMESO, Linköping University
Discussant: Martin Peterson, Professor Emeritus, Gothenburg

Solidarity and Ethno-Nationalism in Post-Communism: the Case of Serbia
Dusan Janjic, Associate Professor, The Institute of Social Sciences, Belgrade
Discussant: Branka Likic-Brboric, Lecturer, REMESO and Fellow, Uppsala University

Solidarity and Ethno-Nationalism in Post-Communism:  the Case of the Baltic States
Charles Woolfson, Professor, and Indre Genelyte, PhD, REMESO, Linköping University
Discussant: Tünde Puskás, PhD, Researcher at REMESO, Linköping University