Välkommen att delta på en interdisciplinär workshop om hur antikoloniala och dekoloniala idéer kan tänkas bidra i definitionen av en samhällsteori med global giltighet. Workshopen hålls den 4-6 oktober, 2023.

Forskare från södra halvklotet har de senaste årtiondena vidgat samhällsvetenskaperna. De har öppnat nya forskningsfält och skapat nya begrepp som ofta utmanat de vetenskapliga modeller och teorier som i nittonhundratalets början formades i västvärlden. Deltagarna i detta symposium diskuterar följderna av dessa förändringar. De blickar också framåt: hur kan antikoloniala och dekoloniala idéer tänkas bidra i definitionen av en samhällsteori med global giltighet? Forskare och intellektuella från hela världen möts i Norrköping och Sverige för att undersöka hur det pågående skiftet i kunskapsproduktionens villkor rubbar den europeiska historiens och det europeiska samhällets dominerande ställning som paradigm för samhällsvetenskaperna och för att söka vägar framåt mot en mer komplett förståelse av världen. 

Symposiet löper över tre dagar med forskningspresentationer och diskussioner för inbjudna forskare och anmälda deltagare samt två längre plenardiskussioner som är öppna för allmänheten.Ett ansikte målat i olika färger. Ovanför bilden ligger en cirkel med texten Anti-Colonial Scholarship and Global Social Theory.Workshopen hålls den 4-6 oktober, 2023.

Med symposiet avslutar Sujata Patel sina insatser som innehavare av Vetenskapsrådets gästprofessur i Kerstin Hesselgrens namn. Det arrangeras av Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, Linköpings universitet, i samarbete med Sociologiska institutionen, Umeå universitet, och med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Information, anmälan och program

Praktisk information

Datum: 4-6 oktober, 2023

Plats: Norrköping

Program: Läs vad dagarna innehåller i Programmet för 2023 (PDF)

Anmälan: Begränsat antal platser, anmälningsformuläret öppnar den 28 augusti 2023.

Organisatörer

Sujata Patel, prof. em., University of Hyderabad, Umeå University; Maureen A. Eger, Umeå University; Stefan Jonsson, Linköping University

Programpunkt öppen för alla intresserade

onsdag 4 oktober 16:30-18:00 Auditorium TP1, Campus Norrköping, Bredgatan 34.

Crisis in Europe and Anti-Colonial Scholarship

Panel
Keti Chukhrov, Linköping University - Maureen A. Eger, Umeå University - Peo Hansen, Linköping University - Madina Tlostanova, Linköping University

Moderator
Stefan Jonsson, Linköping University

Programpunkt öppen för alla intresserade

torsdag 5 oktober 16:30-18:00 Auditorium TP1, Campus Norrköping, Bredgatan 34.

The Colonial Classroom and the Anti-Colonial One?

Panel
Manuela Boatcă, University of Freiburg - Satish Deshpande, University of Delhi - Diana Mulinari, Lund University - Claudia Tazreiter, Linköping University

Moderator
Sujata Patel, Umeå University & University of Hyderabad

Talare och medverkande

Inbjudna internationella talare och nationella medverkande:

 • Syed Farid Alatas, Singapore National University
 • Satish Deshpande, University of Delhi
 • Chen Hon-Fai, Lingnan University Hong Kong
 • Julian Go, University of Chicago
 • Faisal Garba Muhammed, University of Cape Town; Africa Institute, Sharjah
 • Marcelo Rosa, Federal U Brasilia
 • Neferti X. Tadiar, Barnard College, Columbia University
 • Laura Doyle, University of Massachussetts
 • Manuela Boatca, Albert-Ludwigs-University Freiburg
 • Ann Phoenix, University College London
 • Ali Meghji, University of Cambridge
 • Nacira Guénif-Souilamas, University of Paris X, Vincennes
 • Madina Tlostanova, Linköping University
 • Keti Chukhrov, Linköping University
 • Aleksandra Ålund, Linköping University
 • Anna Bredström, Linköping University
 • Ulrika Dahl, Uppsala University
 • Maria Eriksson Baaz, Göteborg University
 • Peo Hansen, Linköping University
 • Stefan Helgesson, Stockholm University
 • Seema Arora Jonsson, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Shahram Khosravi, Stockholm University
 • Christina Kullberg, Uppsala University
 • Patricia Lorenzoni, Uppsala University
 • Edda Manga, Mångkultuellt centrum, Botkyrka
 • Diana Mulinari, Lund University
 • Anders Neergaard, Linköping University
 • Paulina de los Reyes, Stockholm University
 • Carl-Ulrik Schierup, Linköping University
 • Ted Svensson, Lund University
 • Claudia Tazreiter, Linköping University
 • Håkan Thörn, Göteborg University 

Kontakt

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle