Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .
Abdul Saboor är en flykting från Afghanistan som nu lever i Paris. Under sin flykt levde han bland annat i ett informellt läger i Belgrad som vuxit fram bakom tågstationen. Där började han fotografera, först med telefon och sedan med en donerad digitalkamera. Han dokumenterade sin flyktingtillvaro och blev på resan fotograf. Nu har han haft flera utställningar i Paris och Bryssel. Abdul Saboor

Institutet för forskning om etnicitet, migration och samhälle är en mötesplats för forskare som vill utveckla en forskningsbaserad förståelse för migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd.

Dessa teman analyseras och studeras dels med fokus på framväxten av politik och praxis för regeringar, myndigheter, icke-statliga organisationer, föreningslivet, medier, företag och fackföreningar, dels i termer av deras konsekvenser för arbetskraftsinvandrare, asylsökande, flyktingar och etniska minoriteter. 

Samtidigt är frågor om migration, etnicitet och samhälle kontextberoende genom ett utforskande av nationalstatens omvandling, globalisering och regional integration. Forskningen omfattar också projekt som sammanför migration och etnicitet med postkolonial historia, utbildning och hälsofrågor.

Forskning

Forskningen är indelad i fem olika spår:

Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk; Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv; Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi; Migration, offentlig service och hälsa samt Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald. 

REMESOs forskningsprojekt

Publikationer

Våra senaste publikationer

2024

Xolani Tshabalala (2024) Governing Mobility Through Exemptions: Cross-National Dependencies, Immigration Policy, and Migrant Labour in South African Historical Perspective Critical Sociology Vidare till DOI
Nicola Piper, Jenna Hennerbry, Branka Likic-Brboric (2024) (International) Migration and the SDGs Routledge international handbook of social development, social work, and the sustainable development goals, s. 166-180
Catrin Lundström (2024) Jämställd Orientalism? Fempers Nyheter
Catrin Lundström (2024) White Capital: A Transnational Story The Routledge International Handbook of Transnational Studies, s. 119-130

2023

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2023) Migration, språkligt lärande och social inkludering Resultatdialog 2023, s. 44-47

Seminarier och konferenser

Utbildning

Forskarutbildning

Om REMESO

Forskning sedan 2008

REMESO bildades 2008 för att fylla ett behov av kunskap om internationell migration och etniska relationer. REMESO har en Styrelse och internationell rådgivande nämnd.

Institutet bildades med stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Idag är institutet en del av Institutionen för kultur och samhälle, vid Linköpings universitet.

Institutet är placerat vid Campus Norrköping. Här arbetar 30 forskare och doktorander och institutet har även omkring 20 affilierade forskare.

Broschyr om REMESO (på engelska)

Broschyr om REMESO framtagen 2023. 

REMESOs 15 års-jubileum

REMESO Talks

Aktuellt

Nyheter

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

En man som heter Zoran Slavnic.

Jag vill inspirera framtidens tjänstemän och beslutsfattare

– Temporalitet är ett laddat ord, ett hett ämne som alla pratar om i dag, jag var en av de första som forskade om det. Zoran Slavnic är professor i sociologi vid REMESO, LiU, han forskar och undervisar inom bla migration, integration och etnicitet.

Studenter i samtal.

Framtidens lärande: Internationellt dubbelt examensprogram i fokus

I en värld präglad av mångfald och globala utmaningar utgör LiU:s dubbla examensprogram i migrationsstudier en nyskapande resurs. Programmet är en unik möjlighet för studenterna som får bredda sina perspektiv vid två universitet i två olika länder.

Nyhetsbrev, Blogg och Podd

Kontakta oss

Organisation