Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .
Abdul Saboor är en flykting från Afghanistan som nu lever i Paris. Under sin flykt levde han bland annat i ett informellt läger i Belgrad som vuxit fram bakom tågstationen. Där började han fotografera, först med telefon och sedan med en donerad digitalkamera. Han dokumenterade sin flyktingtillvaro och blev på resan fotograf. Nu har han haft flera utställningar i Paris och Bryssel. Abdul Saboor

Institutet för forskning om etnicitet, migration och samhälle är en mötesplats för forskare som vill utveckla en forskningsbaserad förståelse för migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd.

Dessa teman analyseras och studeras dels med fokus på framväxten av politik och praxis för regeringar, myndigheter, icke-statliga organisationer, föreningslivet, medier, företag och fackföreningar, dels i termer av deras konsekvenser för arbetskraftsinvandrare, asylsökande, flyktingar och etniska minoriteter. 

Samtidigt är frågor om migration, etnicitet och samhälle kontextberoende genom ett utforskande av nationalstatens omvandling, globalisering och regional integration. Forskningen omfattar också projekt som sammanför migration och etnicitet med postkolonial historia, utbildning och hälsofrågor.

Forskningen är indelad i fem olika spår:

  • Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi
  • Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk
  • Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald
  • Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv
  • Migration, offentlig service och hälsa

Nyheter Visa/dölj innehåll

Sociala medier Visa/dölj innehåll

Håll dig uppdaterad om vår forskning - följ oss på facebook och Twitter!

Forskningsprojekt och forskningsinriktningar Visa/dölj innehåll

Forskningen är indelad i fem olika spår:

Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk; Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv; Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi; Migration, offentlig service och hälsa samt Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald. 

I vår projektdatabas hittar du alla våra pågående och avslutade projekt med tillhörande publikationer. 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Våra senaste publikationer

2022

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Seminarier Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll