Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .
Abdul Saboor är en flykting från Afghanistan som nu lever i Paris. Under sin flykt levde han bland annat i ett informellt läger i Belgrad som vuxit fram bakom tågstationen. Där började han fotografera, först med telefon och sedan med en donerad digitalkamera. Han dokumenterade sin flyktingtillvaro och blev på resan fotograf. Nu har han haft flera utställningar i Paris och Bryssel. Abdul Saboor

Institutet för forskning om etnicitet, migration och samhälle är en mötesplats för forskare som vill utveckla en forskningsbaserad förståelse för migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd.

Dessa teman analyseras och studeras dels med fokus på framväxten av politik och praxis för regeringar, myndigheter, icke-statliga organisationer, föreningslivet, medier, företag och fackföreningar, dels i termer av deras konsekvenser för arbetskraftsinvandrare, asylsökande, flyktingar och etniska minoriteter. 

Samtidigt är frågor om migration, etnicitet och samhälle kontextberoende genom ett utforskande av nationalstatens omvandling, globalisering och regional integration. Forskningen omfattar också projekt som sammanför migration och etnicitet med postkolonial historia, utbildning och hälsofrågor.

Forskning sedan 2008

REMESO bildades 2008 för att fylla ett behov av kunskap om internationell migration och etniska relationer.

Institutet bildades med stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Idag är institutet en del av Institutionen för kultur och samhälle, vid Linköpings universitet.

Institutet är placerat vid Campus Norrköping. Här arbetar 30 forskare och doktorander och institutet har även omkring 20 affilierade forskare.

Forskning

Forskningen är indelad i fem olika spår:

Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk; Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv; Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi; Migration, offentlig service och hälsa samt Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald. 

Publikationer

Våra senaste publikationer

2023

Seminarier och konferenser

Forskarutbildning

Utbildning

Styrelse och internationell rådgivande nämnd

REMESOs 15 års-jubileum

Introduktion

REMESOs 15 år som institut uppmärksammades med panelsamtal och diskussioner tillsammans med kollegor, affilierade, alumner och styrelsemedlemmar. 8 februari, 2023. Ta del av samtalen här!

Introduktion av Anders Neergaard, professor, föreståndare för REMESO och Carl-Ulrik Schierup, professor emeritus, fd föreståndare för REMESO. 

 

 

Migrationspolitikens utveckling

Lars Stjernkvist, fd ordförande för REMESOs styrelse samt kommunalråd i Norrköping; Carl Tham, fd REMESO styrelseledamot, utbildningsminister och ambassadör; Stefan Jonsson (moderator), professor vid REMESO och chef för avdelningen REMESO.

 

Boksamtal

Samtal om Peo Hansens bok "A Modern Migration Theory". Med Peo Hansen, professor vid REMESO och Lisa Pelling, ordförande för REMESOs styrelse samt föreståndare för Arena Idé.

Tidöavtalet: Nya utmaningar för forskningen

Rudeina Mkdad, doktorand, REMESO; Anders Neergaard, professor, föreståndare för REMESO; Kitimbwa Sabuni, ledamot i REMESOs styrelse och utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm; Per Wirtén, ledamot i REMESOs styrelse, författare och politisk kommentator; Lisa Pelling (moderator), ordförande för REMESOs styrelse och föreståndare för Arena Idé.

 

Etnicitets- och migrationsstudier: Kunskapssystem

Aleksandra Ålund, professor emerita, REMESO; Haqqi Bahram, doktorand, REMESO; Branka Likic-Brboric, biträdande professor, REMESO; Xolani Tshabalala, postdoktor, REMESO; Claudia Tazreiter (moderator), professor, REMESO.

REMESO Talks

Ambivalent Solidarities? Migrant Labour and Trade Unions in South Africa, USA and Sweden

Seminarium 16/2 2021

Talare: Janet Munakamwe, Els de Graauw, Shannon Gleeson, Anders Neergaard

Kommentarer: Bridget Anderson and Ronaldo Munck

Moderator: Carl-Ulrik Schierup

Unionizing the precarized, syndicalism and the contemporary working class - panel discussion

Paneldiskussuon vid REMESO 25/11 2020

Talare: Eli Adekur, Marissa Begonia, Daria Bogdanska, Franck Iyanga Makelo
 
Moderator: Asher Goldstein

 

Dörrarna stänger!

Paneldiskussion 12/12 2019

Hur ska vi förklara nationalismens och högerpopulismens framväxt i Europa? Har vi redan vant oss vid att leva i rasistiska samhällen? Hur kan vi göra motstånd och verka för öppenhet?

I panelen:

Manuela Bojadzijev, Berliner institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung; Sanja M. Bojanic, University of Rijeka; Éric Fassin, forskare, sociolog, författare;  Michael Keith, University of Oxford; Gazela Pudar Drasko, University of Belgrade; Birgit Sauer, University of Vienna;

Moderator: Stefan Jonsson, professor, REMESO.

Aktuellt

Nyheter

Sociala medier

Kontakta oss

Organisation