Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .
Abdul Saboor är en flykting från Afghanistan som nu lever i Paris. Under sin flykt levde han bland annat i ett informellt läger i Belgrad som vuxit fram bakom tågstationen. Där började han fotografera, först med telefon och sedan med en donerad digitalkamera. Han dokumenterade sin flyktingtillvaro och blev på resan fotograf. Nu har han haft flera utställningar i Paris och Bryssel. Abdul Saboor

Institutet för forskning om etnicitet, migration och samhälle är en mötesplats för forskare som vill utveckla en forskningsbaserad förståelse för migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd.

Dessa teman analyseras och studeras dels med fokus på framväxten av politik och praxis för regeringar, myndigheter, icke-statliga organisationer, föreningslivet, medier, företag och fackföreningar, dels i termer av deras konsekvenser för arbetskraftsinvandrare, asylsökande, flyktingar och etniska minoriteter. 

Samtidigt är frågor om migration, etnicitet och samhälle kontextberoende genom ett utforskande av nationalstatens omvandling, globalisering och regional integration. Forskningen omfattar också projekt som sammanför migration och etnicitet med postkolonial historia, utbildning och hälsofrågor.

Forskning

Forskningen är indelad i fem olika spår:

Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk; Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv; Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi; Migration, offentlig service och hälsa samt Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald. 

REMESOs forskningsprojekt

Publikationer

Våra senaste publikationer

2024

Ibricevic Aida (2024) de Haas, Hein (2023) How Migration Really Works: A Factful Guide to the Most Divisive Issue in Politics. London: Penguin. 464 pp. ISBN 978-0-241-63220-8 Journal of Peace Research
Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2024) Vägar fram Vägar fram? : Den sociala rörlighetens banor i migrationens Sverige
Karin Krifors, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, Anders Neergaard (2024) Introduktion: från rasism till antirasism(er) Antirasismer och antirasister: realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter, s. 8-37
Karin Krifors, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, Anders Neergaard (Redaktörskap) (2024) Antirasismer och antirasister: realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter
Ola Larsmo (2024) Wo ist der Geiger?

Seminarier och konferenser

På gång

Utbildning

Forskarutbildning

Nyheter

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Burcu Sahin.

Poesi möter forskning i gränsöverskridande projekt

REMESO sammankopplar journalister och kulturutövare för att stärka kunskapscirkulationen och spridningen av LiU:s forskning. Poesi och forskning är helt olika saker, men i slutändan är det sammansättningar av olika ord. Ord som kan göra skillnad.

Anders Neergaard och Burcu Sahin.

Kunskapscirkulation tillsammans med konst, litteratur och journalistik

Vetenskap är kunskap som är kopplad till teorier och metoder. Även konst och  litteratur m.m. är kunskap, som skapas och förmedlas på andra sätt. Anders Neergaard, professor vid REMESO, driver ett nytänkande projekt med fokus på kunskapscirkulation.

Om REMESO

Forskning sedan 2008

REMESO bildades 2008 för att fylla ett behov av kunskap om internationell migration och etniska relationer. REMESO har en Styrelse och internationell rådgivande nämnd.

Institutet bildades med stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Idag är institutet en del av Institutionen för kultur och samhälle, vid Linköpings universitet.

Institutet är placerat vid Campus Norrköping. Här arbetar 30 forskare och doktorander och institutet har även omkring 20 affilierade forskare.

Broschyr om REMESO (på engelska)

Broschyr om REMESO framtagen 2023. 

REMESOs 15 års-jubileum

REMESO Talks

Nyhetsbrev, Blogg och Podd

Kontakta oss

Organisation