Varför ska du läsa beteendevetenskaplig grundkurs, vad lär du dig på kursen och hur läser du? Svaren på dessa frågor och mycket mer får du från studierektor Lisa Ferm och studenterna Ronja Dahlöf och Emeline Gidby.

Ronja och Emeline går andra terminen på Beteendevetenskaplig grundkurs (BVG). De är även utbildningsbevakare vilket innebär att de ska bevaka studenternas perspektiv när det gäller frågor om deras utbildning.

Ronja Dahllöf och Emeline Gidby studenter på Beteendevetenskaplig grundkurs.
 

 

Lisa Ferm studierektor på Beteendevetenskaplig grundkurs.

 

Läs intervjun

Vad utmärker Beteendevetenskaplig grundkurs?

Ronja: BVG är ett bra första steg in till universitetet. Det ger en bra grundförståelse för hur vi människor fungerar och för samhällets uppbyggnad, vilket är kunskaper som är bra för alla att ha med sig i yrkeslivet.

Emeline: Kursen ger en inblick i olika delar av det beteendevetenskapliga området. Man läser sociologi, pedagogik och psykologi. Det innebär att man får chansen att hitta vilka ämnen som man är särskilt intresserad av.

Lisa: Tvärvetenskapligheten, att du som student får tre olika perspektiv, det sociologiska, pedagogiska och psykologiska, som kan hjälpa dig att förstå samhället och individen på olika sätt. Du blir allmänbildad inom beteendevetenskap och utvecklar en förmåga att analysera samhällsfenomen med hjälp av många skilda teorier och begrepp.

Hur kom det sig att ni sökte till kursen?

Ronja: Jag blev tipsad om BVG av min sambos pappa som hade hört talas om den. Jag visste att jag ville jobba med människor på något sätt men var osäker på hur. Innan jag påbörjade kursen hade jag nästan tolv års arbetslivserfarenhet från LSS och anpassad grundskola där jag arbetat som elevassistent och lärare.

Emeline: Jag ville studera vidare efter gymnasiet och min mamma hade läst om kursen och tipsade mig om den. Flera av mina kompisar varnade för att påbörja ett treårigt program direkt efter gymnasiet och sa att det kunde vara bättre att testa en kortare utbildning först och känna på hur det är att studera på universitetet. BVG blev en perfekt start för mig!

Vad är syftet med Beteendevetenskaplig grundkurs?

Lisa: Kursen ger en beteendevetenskaplig grund till studenter som vet att de är intresserade av att förstå mer om människor och samhället. Varför beter vi oss som vi gör? Hur påverkas vi av samhället och hur påverkar vi samhället? Bredden, att ges möjlighet att få möta tre olika beteendevetenskapliga ämnen och sen integrera dem tycker jag också är en stor del med syftet med kursen.

Vilken nytta skapar utbildning, i dag och i morgon?

Ronja: Kursen ger en grundförståelse till varför samhället ser ut som det gör och ger en bakgrund till frågor man har reflekterat över. Som student får man kunskap om både individ och samhälle.

Emeline: Ja, man får en får en historisk kontext och en grundinblick i hur samhället har byggts upp och utvecklats.

Lisa: Redan under utbildningen kommer du att öka din förmåga att analysera samhället och individen vilket kan hjälpa dig att bättre förstå dig själv och andra, både privat och yrkeslivet. Framåt är utbildningen en bra grund att bygga vidare på, till exempel för att undersöka vad inom beteendevetenskapen som intresserar dig mest och för att bygga vidare en egen examen utifrån.

Vad erbjuder Beteendevetenskaplig grundkurs?

Emeline: Man får ett grundår i hur det är att studera på LiU, man har möjlighet att testa på studentlivet om man vill. Det blir även som en grundkurs i hur det fungerar inom akademin där man till exempel lär sig att skriva akademiska texter. Kursen innebär för mig studier som är väldigt intressestyrda där jag upplever att inga direkta ”måste-kurser” finns.

Ronja: Den erbjuder grundkunskap inom beteendevetenskap där man får sammansvetsa de olika ämnena för att kunna applicera på samhället nu och förr.

Lisa: En möjlighet att få möta lärare som är experter inom sina olika ämnen och bidrar med olika perspektiv på människa och samhälle.

Vad planerar ni att göra efter ni slutfört Beteendevetenskaplig grundkurs?

Emeline: Jag planerar att läsa ett kandidatprogram, kanske blir det socionomprogrammet.

Ronja: Jag kommer att sätta ihop en egen kandidatexamen med fristående kurser. Jag ska läsa kursen ”Ledning och strategiskt personalarbete” efter BVG. Jag vill läsa kurser i ledarskap som är inriktade mot personalarbete.

Varför ska man välja att läsa Beteendevetenskaplig grundkurs vid LiU?

Ronja: Den ger en bra grund, alla gynnas av att ha den beteendevetenskapliga kunskap som vi får på kursen. Som student får man bred beteendevetenskaplig kunskap, vilket kan ge en tydligare bild av vad man vill läsa eller jobba med efteråt.

Emeline: Jag håller med! Man kan också få inspiration av de man pluggar med, utifrån vad de är intresserade av och vad de vill bli. Lärarna är tvärvetenskapliga i sin undervisning och forskning, vilket är bra. Det mesta i livet är ju tvärvetenskapligt, det är grått och inte svartvitt. För övrigt är det ett bra upplägg på hur delkurserna är placerade.

Ronja: Ja, det är bra att det först kommer kurser som är knutna till ett visst ämne och att man därefter läser kurser där ämnena integreras. Det gör att man lär sig analysera samhället utifrån alla tre ämnesperspektiven.

Lisa: Du får möta en blandning av lärare som står för olika perspektiv som kan lära dig olika saker och studenterna lär också till stor del av varandra då även de bidrar med olika perspektiv, kunskaper och livserfarenheter.

Vad kännetecknar den som kan vara intresserad av denna utbildning?

Emeline: Man behöver ha ett intresse av människan i samhället och samhället i människan. Just den formuleringen är egentligen en bra beskrivning av hela kursen!

Ronja: De andra studenterna är intresserade av allt från att jobba med personalarbete till att bli skolkuratorer, en del vill läsa vidare till terapeuter eller påbörja studier inom Politices kandidatprogrammet.

Lisa: Det brukar vara en blandad studentgrupp med människor med olika bakgrunder, kön och ålder. Det gemensamma är att man har ett intresse för att förstå mer om sig själv och sin omgivning. Studenterna är ofta genuint nyfikna på att lära sig mer om mänskligt beteende och sugna på att diskutera det de lärt sig med varandra och lärarna.

Vad krävs av mig som student?

Emeline: Det är mycket egen pluggtid som krävs då det inte är mycket schemalagd undervisning på plats. Det innebär mycket tid för egen läsning, vilket ju kan göras på valfri plats. Man får räkna med att ta eget ansvar, både i studierna och i att bygga sin egen examen.

Ronja: Fördelen att sätta samman sin egna examen är att man kan nischa sig jämfört med de som läser färdiga program, även om det kan vara en fördel att arbetsgivaren ”vet vad de får”. Men vi som har byggt egen utbildning kan rikta in oss mer på just det vi vill jobba med och på så sätt kunna stå ut från mängden.

Lisa: Du behöver som sagt ta en hel del eget ansvar för dina studier, både vad gäller att hålla dig inläst och uppdaterad om kursinformation och att läsa kurslitteratur. Du behöver vara beredd att diskutera det du lärt dig och möta andras perspektiv med nyfikenhet och intresse. Du behöver också aktivt delta i grupparbeten där du samarbetar med andra och bidrar med eget driv och kunskap.

Hur fungerar det med lärarna och föreläsarna på Beteendevetenskaplig grundkurs?

Ronja: Alla lärare och föreläsare kan sin grej! Alla lärare presenterar sin egen vinkel och är pålästa. Alla har forskat och det är intressant när de integrerar forskningen i undervisningen

Emeline: Ofta finns det inte så mycket som är ”rätt och fel” inom beteendevetenskapen. Man lär sig att saker kan vara rätt på olika sätt samt att flera perspektiv kan samexistera. Det finns få ”raka svar” vilket kunde vara svårt att acceptera i början.

Vad är det bästa med at läsa Beteendevetenskaplig grundkurs? 

Ronja: Är man intresserad av människan i samhället får man bra grundkunskap. Det är även roligt med en blandad klass, där studenterna har olika bakgrund, ålder och erfarenheter, vill åt olika håll och är olika som personer. Det leder till att man kan inspirera varandra och dela erfarenheter. Det är gynnsamt då vi lär av varandra.

Emeline: Det roligaste tycker jag är att få lära känna nya människor som man inte annars hade träffat på och lärt känna i och med att klassen är så blandad som Ronja beskriver att den är. Men det är också kul att man får chansen att testa på allt det roliga som Linköpings studentliv har att erbjuda.

Mer om kursen