09 oktober 2014

Rotavirus orsakar varje år en halv miljon dödsfall i diarréer bland barn i utvecklingsländer, och de vacciner som finns ger dåligt skydd. Orsaken kan vara en utbredd genetisk resistens hos barnen, visar virologiforskare vid Linköpings universitet.

Akuta diarrésjukdomar orsakar nära en femtedel av alla dödsfall bland yngre barn i utvecklingsländer. Den vanligaste orsaken är rotavirus. Förbättrad sanitet och hygien har haft begränsad effekt på sjukdomsspridningen och nu ses vaccination som det viktigaste sättet att minska dödligheten. Dessvärre har flera studier visat att de två tillgängliga levande vaccinerna, Rotarix och RotaTeq, som rekommenderas av bland andra Världshälsoorganisationen WHO inte varit tillräckligt effektiva i utvecklingsländer. I många afrikanska länder har skyddet varit så lågt som 20–50 procent.

Den studie som nu presenteras i den topprankade tidskriften Journal of Clinical Infectious Diseases av Johan Nordgren (bilden) i professor Lennart Svenssons forskargrupp visar att upp till fyra av tio barn i Burkina Faso är genetiskt resistenta mot de virusstammar som finns i vaccinerna.

Forskarna fann att barn som inte kan uttrycka en specifik sockermolekyl i tunntarmen, kallad Lewis, inte blir infekterade av de rotavirustyper som finns i nuvarande vacciner. Denna Lewismolekyl behövs förmodligen som receptor för att rotaviruset ska kunna ta sig in i och infektera värdcellen i tarmen. Detta i sin tur innebär att dessa barn inte får ett önskat immunologiskt skydd efter vaccination.

Johan NordgrenFörekomsten av dessa Lewis-negativa barn är liten i Europa och Nordamerika, men upp till tio gånger så vanlig i många afrikanska befolkningar.

Resultaten som väckt internationell uppmärksamhet kan få stor påverkan på utvärderingen av de rotavirusvacciner som nu introduceras i flera utvecklingsländer. De kan leda till att man omprövar vaccinsammansättningen och utvecklar nya vaccintyper som är bättre anpassade för de populationer där sjukdomsbördan av rotavirus är som störst.

Bilden: I Burkina Faso bär fyra av tio barn på den resistenta genen och har dåligt skydd mot rotavirus. Foto: istock

Artikel: Both Lewis and secretor status mediate susceptibility to rotavirus infections in a rotavirus genotype dependent manner av J. Nordgren, S. Sharma, F. Bucardo, W. Nasir, G. Günaydın, D. Ouermi, L. W. Nitiema, S. Becker-Dreps, J. Simpore, L. Hammarström, G. Larson och L. Svensson. Clin Infect Dis online augusti 2014. doi: 10.1093/cid/ciu633

Relaterat material

Virologiforskning vid LiU  http://www.liu.se/forskning/forskningsomraden/medicin/hjarna-nervsystem/startsida?l=sv


2014-10-09

Kontakter