Avdelningen för molekylär medicin och virologi (MMV)

Avdelningen för molekylär medicin och virologi (MMV) består av ett flertal forskargrupper som bedriver forskning om olika signalvägar och faktorer involverade i celldifferentiering och cellulära funktioner samt hur virus infekterar och påverkar cellulära funktioner och vårt immunsystem.

Forskningen involverar allt från molekylbiologiska studier till studier av biologiska effekter på celler, vävnad och organismer. Vårt mål är att bedriva forskning som genererar ny förståelse av molekylära processer vilka kan användas för att på sikt förebygga, diagnostisera och bota sjukdom.

Avdelningen är involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar och masterprogram och bedriver dessutom forskarutbildning och post-doktoral utbildning. Målet är att ge studenterna en gedigen kunskap och intresse för att fortsätta med forskning inom våra ämnesområden.


Forskning

Nyheter

Människor dricker kaffe.

Bönor till gener: WCMM-studie om kaffe och hjärthälsa

Med 2,25 miljarder dagliga konsumenter världen över är kaffe en allomfattande beteendestimulant. Trots detta är kaffets kliniska påverkan på vår kardiovaskulära hälsa osäker. Med stöd från WCMM ska forskare utforska kaffets påverkan på hjärthälsan.

Tre kvinnor skrattar på en soffa.

BKV tripplar sitt engagemang för jämställdhet och lika villkor

BKV står inte still när det gäller lika villkor – de ökar sitt engagemang tre gånger om! Emma Widarsson, Sandra Hellberg och Francisca Lottersberger är trion som nu vill menssäkra arbetsplatsen som en del i jämställdhetsarbetet.

Miljonstöd till barnmedicin från Joanna Cocozzas stiftelse

Fyra LiU-forskare har tilldelats 2023 års projektbidrag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning. Forskningsprojekten ska studera typ 1-diabetes, medfödda hjärtsjukdomar, för tidigt födda barn och långvariga symptom efter Covid-19.

Kontakta oss