Avdelningen för molekylär medicin och virologi (MMV)

Avdelningen för molekylär medicin och virologi (MMV) består av ett flertal forskargrupper som bedriver forskning om olika signalvägar och faktorer involverade i celldifferentiering och cellulära funktioner samt hur virus infekterar och påverkar cellulära funktioner och vårt immunsystem.

Forskningen involverar allt från molekylbiologiska studier till studier av biologiska effekter på celler, vävnad och organismer. Vårt mål är att bedriva forskning som genererar ny förståelse av molekylära processer vilka kan användas för att på sikt förebygga, diagnostisera och bota sjukdom.

Avdelningen är involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar och masterprogram och bedriver dessutom forskarutbildning och post-doktoral utbildning. Målet är att ge studenterna en gedigen kunskap och intresse för att fortsätta med forskning inom våra ämnesområden.


Forskning

Nyheter

Kontakta oss