Utbyte av akademiska resurser, e-lärande och chans till en vidgad horisont. Medicinska fakulteten på LiU har skrivit på en avsiktsförklaring tillsammans med Medicinska fakulteten från universitet i Pristina, Kosovo, om att förhandla kring ett framtida samarbete.

Johan Söderholm, dekan vid Medfak, skriver på avsiktsförklaringen om ett inledande samarbete med universitetet i Pristina tillsammans med Dekan Suzana Manxhuka-Kërliu. I bakgrunden Kreshnik Hoti och Gloria Staka, prodekaner.

En delegation från Medicinska fakulteten vid universitetet i Pristina besökte tillsammans med läkare från University Clinical Centre både LiU och Region Östergötland i veckan. Regionen har sedan många år tillbaka samarbetat och haft ett utbyte med Kosovo – bland annat inom förlossningsvård.

"En ung nation"

För LiU och Medicinska fakulteten är dock avsiktsförklaringen om förhandlingar kring samarbete ett nytt steg.

– För vår del vidgar det våra vyer. Kosovo är en ung nation som befinner sig i en enorm utvecklingsfas inom vård och medicinsk utbildning. Det känns viktigt att stödja dem i det arbetet samtidigt som vi också kan lära av dem. De ligger långt framme inom exempelvis e-learning, säger Johan Söderholm, dekan vid Medicinska fakulteten.

Johan Söderholm skrev på avsiktsförklaringen tillsammans med Suzana Manxhuka-Kërliu, dekan vid Medicinska fakultet i Pristina. Tanken är att de framtida förhandlingarna ska leda till utbyte av akademisk personal och resurser, samarbete kring simuleringsbaserat lärande, utbyte av erfarenheter kring sjuksköterskeutbildning gällande utbildningsformer men också att hitta kontaktytor kring annan typ av forskning och vetenskapligt arbete.

Paradigmskifte

– Vi har en ny sjuksköterskeutbildning i Pristina och är väldigt imponerade av ert sätt att lära ut genom exempelvis problembaserat och interprofessionellt lärande. Det nära samarbetet med den kliniska sidan är något vi också är nyfikna på och har saknat fram tills nu i Kosovo, säger Suzana Manxhuka-Kërliu

Hon berättar att efter kriget i forna Jugoslavien skildes medicinsk utbildning och kliniskt arbete av men att de nu arbetar för ett paradigmskifte och där man vill sträva efter ett tätare samarbete likt det på LiU.

Vad tycker ni om ert besök här i Linköping, LiU och Medicinska fakulteten?

– Väldigt intressant. Besöket på Clinicum och att se hur ni arbetar med simulering i utbildningen var väldigt spännande.

Samverkan vid Medicinska fakulteten