Medicinska fakultetens samverkan med samhället gäller främst forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård. Samverkan sker också med företag för att bättre ta till vara idéer till färdiga produkter.

Samverkan med hälso- och sjukvården är en självklar integrerad del av Medicinska fakultetens verksamhet både inom utbildning och forskning. En mycket viktig del är det Regionala ALF-avtalet som bland annat beskriver samverkan avseende universitetssjukvården.

Samverkan sker framför allt inom Region Östergötland men även inom hela sydöstra sjukvårdsregionen vilket omfattar Region Jönköping och Region Kalmar län.

Samverkan med Region Östergötland

Kommersialisering

För forskare och studenter som vill kommersialisera en idé finns LiU Innovation. De erbjuder konkret rådgivning kring en affärsidé och uppgiften är att stimulera och stötta på vägen till kommersialisering – att starta nya bolag eller genom att införliva idéerna i befintliga verksamheter.

Möjligheter till samarbete