Trots årtionden av forskning saknas diagnostiska verktyg för whiplashrelaterade besvär (WAD)/pisksnärtskador. 

Ultraljudsbild av nackmuskler på halsens framsidaUltraljudsbild av nackmuskler på halsens framsidaNackmusklerna är oerhört viktiga för att stabilisera nacken och skydda smärtkänsliga strukturer. Diagnostiskt ultraljud har påvisat förändrad funktion i djupa stabiliserande nackmuskler vid WAD samt förändrat samspel mellan musklerna i jämförelse med friska. Fortsatt forskning behövs för att utveckla och standardisera metoden.

Kunskapen om fettinfiltration och inflammatorisk aktivitet i nackmusklerna efter WAD och hur det påverkas av träning är i det närmaste okänd. För en förbättrad diagnostik och vård är vi i aktuella studier intresserade av att fortsätta utveckla ultraljudsdiagnostik samt med magnetkameraundersökning (MR) och blodprov undersöka fettinfiltration i nackmusklerna och inflammatoriska markörer.

Vi är även intresserade av att studera hur eventuella förändringar i nacken kan påverkas av träning. 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Gunnel Peterson, David Nilsson, Johan Trygg, Deborah Falla, Asa Dedering, Thorne Wallman, Anneli Peolsson (2015)

Scientific Reports , Vol.5 Vidare till DOI

Forskargrupp