Diagnosticering och rehabilitering vid Whiplashrelaterade besvär (WAD)

Illustration över skadade nackkotor

Vi studerar diagnostik och behandling efter whiplashskada. Effektiva träningsmetoder har saknats och det har hittills varit svårt att mäta och diagnosticera whiplashskador.

Whiplashrelaterade besvär - vad är det?

Ett pisksnärtsvåld/whiplashtrauma utsätter nacken för stora krafter och kan orsaka skador på olika strukturer i nacken. Det kan till exempel leda till inflammatoriska förändringar, fettinfiltration, störd nackmuskelkoordination, försämrad nackmuskelfunktion samt att smärtsystemet överreagerar.

Mer än 0,3 procent av befolkningen anges per år söka sjukvård efter whiplashtrauma. Ungefär hälften av de drabbade får någon form av kvarstående symtom relaterat till whiplashtraumat (WAD - Whiplash Associated Disorders).

Förutom smärta och stelhet från halsryggraden är det vanligt att personer med WAD beskriver utstrålande smärta/svaghet ut i arm/hand, huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter, öronsusningar och sväljsvårigheter. Trötthet och minskad koncentrationsförmåga är andra vanliga symtom. Symtomen leder ofta till en sämre livskvalitet och en sänkt arbetsförmåga. 

 

Aktuella projekt

Vad är en whiplashskada?

Vad är det som händer i nacken när du får en whiplashskada? Visste du att det går att bota whiplashbesvär med hjälp av specifik träning för nackens inre stabiliserande muskler? Just nu pågår en studie för att utvärdera om träning via webb fungerar lika bra som träning hos fysioterapeut.

Publikationer

An Investigation of Fat Infiltration of the Multifidus Muscle in Patients With Severe Neck Symptoms Associated With Chronic Whiplash-Associated Disorder

Författare: Anette Karlsson, Olof Dahlqvist Leinhard, Ulrika Åslund, Janne West, Thobias Romu, Örjan Smedby, Peter Zsigmond, Anneli Peolsson

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

The Effect of Neck-specific Exercise With, or Without a Behavioral Approach, on Pain, Disability, and Self-Efficacy in Chronic Whiplash-associated Disorders: A Randomized Clinical Trial

Författare: Maria Landén Ludvigsson, Gunnel Peterson, Shaun OLeary, Asa Dedering, Anneli Peolsson

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Novel insights into the interplay between ventral neck muscles in individuals with whiplash-associated disorders

Författare: Gunnel Peterson, David Nilsson, Johan Trygg, Deborah Falla, Asa Dedering, Thorne Wallman, Anneli Peolsson

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Forskargrupp

Mer läsning

Relaterad forskning

Organisation