Diagnosticering och rehabilitering vid Whiplashrelaterade besvär (WAD)

Illustration över skadade nackkotor

Vi studerar diagnostik och behandling efter whiplashskada. Effektiva träningsmetoder har saknats och det har hittills varit svårt att mäta och diagnosticera whiplashskador.

Whiplashrelaterade besvär - vad är det?

Ett pisksnärtsvåld/whiplashtrauma utsätter nacken för stora krafter och kan orsaka skador på olika strukturer i nacken. Det kan till exempel leda till inflammatoriska förändringar, fettinfiltration, störd nackmuskelkoordination, försämrad nackmuskelfunktion samt att smärtsystemet överreagerar.

Mer än 0,3 procent av befolkningen anges per år söka sjukvård efter whiplashtrauma. Ungefär hälften av de drabbade får någon form av kvarstående symtom relaterat till whiplashtraumat (WAD - Whiplash Associated Disorders).

Förutom smärta och stelhet från halsryggraden är det vanligt att personer med WAD beskriver utstrålande smärta/svaghet ut i arm/hand, huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter, öronsusningar och sväljsvårigheter. Trötthet och minskad koncentrationsförmåga är andra vanliga symtom. Symtomen leder ofta till en sämre livskvalitet och en sänkt arbetsförmåga. 

 

Aktuella projekt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anette Karlsson, Olof Dahlqvist Leinhard, Ulrika Åslund, Janne West, Thobias Romu, Örjan Smedby, Peter Zsigmond, Anneli Peolsson (2016)

Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy , Vol.46 , s.886-893 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Landén Ludvigsson, Gunnel Peterson, Shaun OLeary, Asa Dedering, Anneli Peolsson (2015)

The Clinical Journal of Pain , Vol.31 , s.294-303 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Gunnel Peterson, David Nilsson, Johan Trygg, Deborah Falla, Asa Dedering, Thorne Wallman, Anneli Peolsson (2015)

Scientific Reports , Vol.5 Vidare till DOI

Forskargrupp

Mer läsning

Relaterad forskning

Organisation