Diagnosticering och rehabilitering vid Whiplashrelaterade besvär (WAD)

Illustration över skadade nackkotor

Vi studerar diagnostik och behandling efter whiplashskada. Effektiva träningsmetoder har saknats och det har hittills varit svårt att mäta och diagnosticera whiplashskador.

Whiplashrelaterade besvär - vad är det?

Ett pisksnärtsvåld/whiplashtrauma utsätter nacken för stora krafter och kan orsaka skador på olika strukturer i nacken. Det kan till exempel leda till inflammatoriska förändringar, fettinfiltration, störd nackmuskelkoordination, försämrad nackmuskelfunktion samt att smärtsystemet överreagerar.

Mer än 0,3 procent av befolkningen anges per år söka sjukvård efter whiplashtrauma. Ungefär hälften av de drabbade får någon form av kvarstående symtom relaterat till whiplashtraumat (WAD - Whiplash Associated Disorders).

Förutom smärta och stelhet från halsryggraden är det vanligt att personer med WAD beskriver utstrålande smärta/svaghet ut i arm/hand, huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter, öronsusningar och sväljsvårigheter. Trötthet och minskad koncentrationsförmåga är andra vanliga symtom. Symtomen leder ofta till en sämre livskvalitet och en sänkt arbetsförmåga. 

 

Aktuella projekt

Publikationer

Forskargrupp

Mer läsning

Relaterad forskning

Organisation