I maj 2010 blev Johan Knutsson den förste innehavaren av byggmästare John Mattsons donationsprofessur i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet.

Möbeldesign på Malmstens Linköpings universitet. Foto: David Einar NygrenProfessuren är den första i Sverige med denna inriktning och finansieras av en donation från byggmästare John Mattsons döttrar Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson. Den är knuten till Carl Malmsten - Furniture Studies i Stockholm, där LiU bedriver utbildningar inom möbelområdet.

I anslutning till inrättandet av professuren inledde LiU och Nordiska museet också ett fördjupat samarbete kring utbildning och forskning, som bland annat ger studenterna en unik tillgång till museets föremålssamlingar och expertis.

Sedan Johan Knutsson tillträdde har han bland annat arbetat med ett forskningsprogram som innehåller flera forskningsspår: teknik och estetik genom tiderna, återanvändning av former genom historien och återuppväckandet av gamla glömda tekniker.

Malmstensutbildningarna knöts till Linköpings universitet år 2000. Under många år har de varit trångbodda, men hösten 2009 kunde verksamheten flytta in ett specialritat hus på Lidingö. Huset och verkstäderna är skräddarsydda och innehåller utställningsytor, ateljéer, laboratorier med mera.

I samband med flytten bidrog John Mattsons döttrar även med medel till ett nytt vetenskapligt bibliotek och studentstipendier.


Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse

Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson, döttrar till byggmästare John Mattson, har donerat 15 miljoner kronor till Carl Malmsten - Furniture Studies i Stockholm. Medlen delfinansierar en professur i möbelkultur, ett vetenskapligt bibliotek och studentstipendier. Donationen förvaltas av Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse.

John Mattson skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag under åren 1944–1965. Byggverksamheten (i dag JM) avyttrades 1966. Genom samarbetsavtalet med Nordiska museet har LiU Malmsten tillträde till museets samlingar och sakkunskap för föreläsningar med mera. Avtalet värderas till 1,6 miljoner kronor över tio år. Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum och visar svenska trender och traditioner i utställningar om hem och bostad, kläder och mode samt seder och bruk.

Malmstens Linköpings universitet

Stöd LiU