Elin Good har vunnit utmärkelsen Young Investigator Award. Hennes forskningsrapport valdes ut som vinnare i kategorin Prevention och Epidemiologi. Elin Good är doktorand inom kardiologi vid Medicinska fakulteten vid LiU.

Elin GoodUtmärkelsen delades ut vid EuroPRevent-kongressen 2015 i Lissabon i mitten av maj av The European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

Elin Goods inlämnade forskningsrapport handlar om prevention av hjärt-kärlsjukdomar för patienter med halspulsåderförträngning. Titeln på forskningsrapporten är ”High-grade carotid artery stenosis: suboptimal risk factor management despite extensive cardiovascular disease burden”. Hon är doktorand vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin vid Linköpings universitet.
– Utmärkelsen är ett erkännande av Elins excellens inom vetenskapen och hennes mästerliga förmåga att presentera forskningsdata, säger Ebo de Muinck, som är professor i vaskulär biologi och handledare för Elin Good.

Tävlingen ”Young Investigator Award” är öppen för forskare under 35 år och avsikten är att låta framtidens forskare presentera den senaste vetenskapen.
– Det är oerhört uppmuntrande att studien väckt sådant intresse! Utmärkelsen är ett kvitto på att arbetet är kvalitativt, och att vi forskningsmässigt är inne på rätt spår, säger Elin Good.

Young Investigator Award winners 

Relaterade medarbetare