Fotografi av Elin Good

Elin Good

Jag kombinerar kliniskt arbete på Kardiologen med forskning, ateroskleros som primärt fokus. Jag vill medverka till tvärvetenskapliga projekt inkluderande olika aspekter av hjärt-kärlsjukdom, både inom imaging, folkhälsa, prevention och biomarkörer.  

Ateroskleros är den dödligaste sjukdomen

Ateroskleros (åderförkalkning) är den dödligaste sjukdomen i Sverige och världen och ger upphov till både hjärtinfarkt och stroke. Befolkningsstudier har visat att aterosklerotiska förändringar syns i olika kärlterritorier hos mer än en tredjedel av befolkningen redan i medelåldern. 

MR-bild på carotis.

Symtom uppkommer på grund av händelser i aterosklerotiska plack, förträngningar inuti kärl som bildats som en följd av åderförkalkningen. När plack brister sker en proppbildning i kärlsystemet med hjärtinfarkt som följd om detta sker i hjärtats kranskärl, och stroke om placket är lokaliserat i något av halskärlen. Vad som leder till att vissa plack blir benägna att brista (rupturera) är ännu ovisst. Många riskfaktorer är kända och väl studerade, men mycket finns kvar att utforska.

 

Jag tror att vi kan förbättra vårt förebyggande arbete, diagnostik och behandling genom en fortsatt utveckling inom kardiovaskulär forskning, exempelvis inom diagnostisk bildåtergivning, ökad kunskap om hur socioekonomiska och psykosociala faktorer inverkar på hjärt-kärlsjukdom och genom att hitta biomarkörer som kan prediktera plackvulnerabilitet och symptomgivande aterosklerossjukdom.

Forskningsprojekt

Kardiovaskulär imaging

Magnetkamerateknik (MR) har hög vävnadsspecificitet och är en undersökningsmetod väl lämpad för undersökning av aterosklerotiska plack och deras innehåll. I en forskningsgrupp på CMIV arbetar vi för att vidareutveckla sådana metoder för undersökning av carotisplack (plack i halskärlen).

SCAPIS2

SCAPIS (The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) är en svensk befolkningsstudie som inkluderade 30 000 individer i åldern 50-64 år, med syfte att med imaging och funktionella analyser skapa en plattform för forskning med syfte att prediktera och förhindra hjärtkärlsjukdom och lungsjukdom. Återundersökningen av SCAPIS påbörjas 2024, där flera substudier planeras.

Livsvillkor, stress och hälsa – LSH-studien

LSH är en befolkningsstudie baserad i Östergötland som avser att, med prospektiv design, undersöka hur socioekonomiska skillnader i hälsa, sjukdom och död kan förklaras av stress, livsvillkor, livsstilsfaktorer och psykosociala faktorer, och om observerade effekter kan avspeglas i psykobiologiska sårbarhetsmekanismer via markörer för stress, inflammation och aterosklerotisk plackvulnerabilitet.

Publikationer

2024

Miguel Ochoa-Figueroa, C. Valera-Soria, Christos Pagonis, Marcus Ressner, Pernilla Norberg, V. Sanchez-Rodriguez, Miguel Jeronimo Frias Rose, Elin Good, Anette Davidsson (2024) Rendimiento diagnóstico de un nuevo software de aprendizaje profundo para corrección de atenuación en la imagen de perfusión miocárdica utilizando una cámara CZT cardiodedicada. Experiencia en la práctica clínica [Diagnostic performance of a novel deep learning attenuation correction software for MPI using a cardio dedicated CZT camera: Experience in the clinical practice] REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR, Vol. 43, s. 23-30 Vidare till DOI

2023

Elin Good, Linda Bilos, Petter Dyverfeldt (2023) Investigating the Association of Carotid Atherosclerotic Plaque MRI Features and Silent Stroke After Carotid Endarterectomy Journal of Magnetic Resonance Imaging Vidare till DOI
Elin Good, Linda Åkerman, Sofia N. Nyström, Lena Jonasson, Jan Ernerudh, Ebo de Muinck (2023) Changes in natural killer and T lymphocyte phenotypes in response to cardiovascular risk management Scientific Reports, Vol. 13, Artikel 20810 Vidare till DOI
Miguel Ochoa-Figueroa, Miguel Jeronimo Frias Rose, Elin Good, V. Sanchez-Rodriguez, Anette Davidsson, Christos Pagonis (2023) Rendimiento diagnóstico de diferentes protocolos de estrés cardiaco usados en imagen de perfusión miocárdica para el diagnóstico de enfermedad coronaria usando una cámara de cadmio-zinc-telurio con correlación con angiografía coronaria [Diagnostic performance of different cardiac stress protocols for myocardial perfusion imaging for the diagnosis of coronary artery disease using a cadmium-zinc-telluride camera with invasive coronary angiography correlation] REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR, Vol. 42, s. 281-288 Vidare till DOI
Elin Good (2023) Interrogating Atherosclerotic Plaque Biology Through Responses to Cardiovascular Risk Management and Imaging

Om mig

CV

Leg. läkare 2015

Utmärkelser

Young Investigator Award, EuroPrevent Congress 2015

Nätverk

Forskargrupper:

Kardiovaskulär magnetresonans (CMR) 

LSH-studien

 

 

Relaterade nyheter

Kollegor

Forskningsområde

Organisation