Ateroskleros och carotisstenos

Ateroskleros eller ”åderförkalkning” är den mekanism som ligger bakom en stor del av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna. Sådan plackbildning inuti kärlen kan orsaka blodproppar och förträngningar och ge upphov till symtom såsom hjärtinfarkt och stroke.

Min forskning inriktar sig på förträngningar i halspulsådern, eller ”carotisstenos”. Arbetet handlar om att ta reda på mer om de bakomliggande riskfaktorerna, immunsvarets roll, hur man förbättrar den preventiva (förebyggande) behandlingen och utvecklingen av nya avbildningsmetoder såsom MRI (magnetröntgenteknik).

Höggradig carotisstenos

MRI av carotisstenosHöggradig carotisstenos (≥70% förträngning av halskärlet) upptäcks främst hos äldre människor, och är ett tecken på en långt gången ateroskleros. Man har sett samband mellan höggradig carotisstenos och en tydligt ökad risk för att drabbas av akuta hjärt- och kärlsymtom samt en ökad dödlighet.

Forskargruppen som jagär en del av har utvecklat en ny MRI-metod som bättre kan avbilda och kvantifiera innehållet i de aterosklerotiska placken i halskärlen. Med hjälp av denna teknik kommer man kunna mäta förändringar i placken över tid, för att försöka ta reda på vad som kännetecknar rupturbenägna plack, sådana som har en extra hög risk att orsaka stroke. En annan viktig del är studierna kring den preventiva behandlingen, där målet är att förbättra de sekundärpreventiva insatserna så att riskerna för sjukdomssymtom minskar.

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

CV

Leg. läkare 2015

Utmärkelser

Young Investigator Award, EuroPrevent Congress 2015

Relaterade nyheter Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Relaterade medarbetare Visa/dölj innehåll

Forskningsområde Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll