Elin läste bland annat beteendevetenskaplig grundkurs och psykologi, för att slutligen ta en kandidatexamen i pedagogik.

Namn: Elin Karlsson
Jobb: Konsultchef på ett rekryterings- och bemanningsföretag i Linköping
Examen: Filosofie kandidatexamen i pedagogik

Hej Elin! Vilka kurser har du läst?

- Jag började med att läsa BVG (beteendevetenskaplig grundkurs) för att jag kände att hela paketet lockade mig. Jag fastnade då lite extra för psykologi och valde att läsa fördjupningskurser i det ämnet men drogs sedan mer åt pedagogiken när jag också läste arbetsrätt. Jag valde slutligen att ta min kandidat i pedagogik och har förutom BVG, Psykologi 2, och Pedagogik 2 och 3 valt till kortare kurser i ekonomi, media och kommunikation. Jag valde helt enkelt det som jag tyckte lät roligt och som jag ville komplettera min examen med.

Varför valde du att läsa fristående kurser?

- Jag hittade inget program som jag föll för och som innehöll alla delar jag ville läsa. Tanken på att skapa något unikt och på så sätt sticka ut på arbetsmarknaden lockade mig mycket. Och jag har inte ångrat mig en sekund att jag valde fristående kurser istället för ett program.

Hur var det att läsa fristående kurser?

- Väldigt roligt men också utmanande. Jag fick ständigt lära känna nya människor och varje år kändes det nervöst om jag skulle komma in på mina förstahandsval – men samtidigt fick det mig att jobba lite hårdare. Jag tog inte min plats för given utan fick strukturera och planera mina studier ordentligt, särskilt då jag även jobbade samtidigt vilket jag också tycker är en stor fördel med att läsa fristående kurser. Många jag läste med fick jag ju träffa igen i någon annan kurs och det var givetvis också roligt.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Jag jobbade samtidigt som jag studerade men försökte vara så aktiv jag kunde. Jag gick på ett par sittningar, var med på aktiviteter och dagar som PULS anordnade och hade enligt mig ett roligt studentliv. Otaliga kvällar spenderades givetvis också i biblioteket och jag tycker att man som frikursare hade många möjligheter att vara delaktig i alla jippon.

Har du något tips till andra som vill börja plugga och då läsa fristående kurser?

- Gör det, du har inget att förlora! Känner du dig osäker på vad du vill bli så börja med en kurs i ett ämne som intresserar dig. Är du bara nyfiken på hur det är att läsa på universitetet så hoppa på en kurs och testa. Att läsa fristående kurser handlar inte om liv eller död, det handlar om dig och hur du vill lägga upp din examen. Vad passar dina intressen och hur kan du nischa dig på arbetsmarknaden. Att läsa fristående kurser är en styrka, det kräver planering, struktur och att man ständigt tänker ett steg eller en termin längre.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

- Innan jag började studera hade jag en ganska klar bild av vad jag ville göra efter min examen. Därför jobbade jag extra som behandlingsassistent vid sidan av studierna och det var också därför jag först valde att rikta in mig på psykologi. Sen en dag hittade jag en kurs i arbetsrätt som jag fastnade för och helt plötsligt ändrades min syn på vad jag faktiskt ville göra. Utan fristående kurser hade jag aldrig varit där jag är idag och jag hade aldrig hamnat på den arbetsplats jag är idag, för jag hade aldrig vetat att pedagogik, personal och arbetsliv är där jag faktiskt hör hemma.

Min faktiska väg till den roll jag har idag var väldigt enkel. Jag fick mitt jobb samma vecka som jag lämnade in min kandidatuppsats och jag tror att det är därför som jag är så pass stolt över min examen. Jag ser det som en styrka att jag själv har valt exakt vad min kandidat ska bestå av och jag vet hur unik och nischad den gör mig. Det är jag alltid noga med att berätta för alla arbetsgivare, för när de anställer en frikursare så får de något unikt, någon som kan se på saker på ett annat sätt och som har ett annat perspektiv till skillnad från de som har läst ett program och i det stora hela har exakt samma utbildningsbakgrund och erbjudande att komma med.

Vad gör du på ditt jobb?

- Då jag jobbar som konsultchef på ett mindre rekryterings- och bemanningsföretag har jag mycket ansvar. Dels har jag ansvar över min interna personal och mitt rekryteringsteam men även över alla mina konsulter som är ute på uppdrag hos våra kunder. Jag har daglig kontakt med kandidater, konsulter och kunder och ansvarar för mina rekryteringsprocesser. Det innebär att jag gör allt från att skriva annonser, gör urval, håller telefonintervjuer och faktiska intervjuer på plats. Jag uppdaterar kunder, har uppföljningsmöten, rehab samtal, sköter tidrapportering och HR-administration. Jag har helt enkelt ett brett och övergripande ansvar över allt som gäller rekrytering och bemanning på vårt kontor i Linköping. Utöver detta har jag också ett extra ansvar över hela företagets arbete i LinkedIn och hur vi använder det som verktyg. Jag har som sagt en bred men väldigt rolig och inte minst lärorik roll. Ingen dag är den andra lik.

Läs fristående kurser