Emma Hedlöf har alltid varit intresserad av olika typer av funktionsnedsättningar. Hon har själv en funktionsnedsättning.

- Jag ville lära mig om det här området. Ämnet faller sig naturligt för mig; det är väldigt greppbart.

Emma läser sjätte terminen på utbildningen Funktionsnedsättning och samhälle. Hon tar examen i vår. Tidigare har Emma arbetet inom området funktionsnedsättning på olika sätt. I dag jobbar hon med administration på en daglig verksamhet. Hon har också studerat mycket, bland annat informatik, handikapprätt och socialt arbete.

Emma Hedlöf student på utbildningen Funktionsnedsättning och samhälle

Får med sig psykologiska, sociala och biologiska perspektiv

Utbildningen har varit bra tycker Emma; den är informativ, lärorik och tydlig. Man lär sig på ett bra sätt; till exempel genom att skriva rapporter och själv leta fram fakta. Hon uppskattade att man kunde välja inriktning, och att man kunde fördjupa sig i den funktionsnedsättning som man är mest intresserad av.
- Jag tycker alla kurser är lika viktiga. På utbildningen har vi fått både det psykologiska, sociala och biologiska perspektivet, vilket har varit intressant.

Bra planering är viktigt

För Emma, som själv har ett funktionshinder, har det varit perfekt att läsa på distans. Då kan hon lägga upp sina studier på ett bra sätt, och hon trivs med självständigt arbete. Nu är hon snart klar med sin utbildning hoppas i framtiden kunna jobba inom området, till exempel med LSS, inom administration.

Hon kan rekommendera utbildningen och hennes tips till blivande studenter är skaffa en bra studieteknik.
- Planering är viktigt. Ta reda på målen och syftet med kursen tidigt då är det mycket lättare att planera sin tid på ett bra sätt.

Läs mer om Funktionsnedsättning och samhälle