Namn: Emma Jensen
Arbetar: Projektutvärderare på Serus
Utbildning: Politices kandidat, Statsvetenskap, masterprogram

Emma Jenssen alumn från Pol.kand.

Vad jobbar du med?

- Jag arbetar som projektutvärderare på Serus, ett privat företag. Vi utvärderar främst projekt som är finansierade av Europeiska socialfonden. Den typen av projekt måste ha en extern utvärderare för att se till att uppsatta mål och förväntade resultat nås. Mitt jobb är att utvärdera projektens aktiviteter och ge rekommendationer för hur uppsatta mål ska kunna nås.

Under den här programperioden fokuserar Europeiska Socialfonden på att främja sysselsättning och att få människor i arbete. Projekten försöker på olika sätt uppfylla detta syfte. Det kan till exempel handla om att få ut fler unga människor på arbetsmarknaden, öka attraktiviteten för olika yrkesutbildningar och kvalitetsutveckla SFI-utbildningar. Projekten ser väldigt olika ut – det kan vara liten kommun, som exempelvis Hedemora kommun, som driver projektet eller en större organisation som till exempel Försäkringskassan i Stockholm. 

Kan du berätta mer konkret om vad ditt jobb innebär?

- Jag ansvarar för åtta olika projekt. Det innebär att jag har kontakt med projektet, skriver PM träffar projektets styrgrupp för att diskutera resultaten samt planerar för olika utvärderingsinsatser och genomför dessa. 

Mina arbetsdagar ser väldigt olika ut. Vissa dagar gör jag intervjuer eller enkätundersökningar för att undersöka vilka effekter projektens aktiviteter har. En annan dag kan jag leda en workshop för att undersöka hur ett projekt kan förbättras. Ibland är jag med på plats för att observera hur de olika aktiviteterna bedrivs. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa är variationen, både när det gäller arbetsuppgifter och typ av projekt. Jag lär mig otroligt mycket i mitt arbete och får göra allt från att processleda workshops till att skriva PM. Jag träffar många olika sorters människor i mitt arbete, och får också resa en hel del.  

Vad är utmaningarna?

- Det är bland annat att jag måste kunna växla mellan de olika projekten och momenten som ingår i mitt jobb. En dag kan jag arbeta med samtliga åtta projekt och då måste jag vara flexibel. 

Vad gör du om fem år?

- Jag har bara arbetat här i ett år och om fem år tror jag att jag är kvar här. I framtiden skulle jag gärna vilja jobba med miljöfrågor, och i höst kommer jag därför att läsa några kurser inom det området på universitet. 
Med mitt samhällsintresse finns också en önskan att kunna göra någon form av nytta. Det tycker jag att gör idag i det perspektivet att jag hjälper projektet att utvecklas. 

Varför valde du att läsa politices kandidat

- Det var en ren slump. Jag hade funderingar på ett annat program men bläddrade i LiU:s programkatalog och hittade just det här programmet. Jag, som alltid haft ett samhällsintresse, kände att det var det här som jag skulle plugga. Det kändes väldigt bra under min studietid. Programmet passade mig och jag hade en rolig tid som student. 

Varför valde att läsa på LiU?

- Efter gymnasiet var jag utomlands i två år, i England och Australien. Jag kommer från Norrköping och hade kompisar som läste på LiU. De hade bara gott att säga både om Linköping som studentstad och om universitetet. Jag kände dock ingen som hade läst det här programmet.

Vad tyckte du om din utbildning?

- Det var ett väldigt bra program. Jag tyckte om att det var så brett, vi hade kurser i bland annat nationalekonomi, statskunskap och statistik. Bra lärare och klasskompisar gav en bra helhet.

Du fortsatte med masterstudier, varför?

- Jag kände mig inte riktigt klar. Kandidatprogrammet gav mig en bra bas men jag ville fördjupa mig mer inom statsvetenskap. Jag har alltid tyckt att det är kul att plugga så det kändes inte jobbigt att studera två år till. På masterprogrammet var det mindre klasser vilket gjorde det blev bra diskussioner på föreläsningar och seminarierna.  

Är det något i din utbildning som du har nytta av idag i ditt arbete?

- Ja, det är väldigt mycket, som till exempel den analytiska förmågan att kunna sätta sig in i problem och förstå dem. De personer som jobbar inom projekten är experter inom sina områden. Men för mig kan det vara helt nya ämnen. Jag jobbar bland annat med ett projekt som inom gruvindustrin, vilket är ett helt nytt område för mig.  

Att kunna skriva bra PM och rapporter är också något som jag har med mig. Mitt jobb handlar mycket om metoder, vilka metoder ska jag använda mig av när jag utvärderar olika projekt? Så metodkurserna har varit till stor hjälp – det har jag insett så här i efterhand. 

Hur var ditt studentliv?

- Jag flyttade till Linköping när jag började läsa. Tidigare spelade jag basket och engagerade mig därför i basketklubben här i Linköping. Vi spelade i division 2 och genom basketen träffade jag många studenter som läste på andra program. Jag var också mycket på Campushallen där det också fanns basket. Jag var aktiv som instruktör och jobbade extra i receptionen. 

Kan du rekommendera andra att läsa det här programmet?

- Ja, absolut. Det är bra om man har ett samhällsintresse, det ger det en bra grund att stå på. Men man behöver inte vara politiskt aktiv som jag upplever är en relativt vanlig fördom.

Har du några tips för att klara av studierna på bästa sätt?

- Det är inte så många föreläsningstimmar så det är bra att bilda studiegrupper. Det är också bra att engagera sig i något annat än studierna. Vissa perioder när man pluggar mycket kan det vara väldigt skönt att göra något annat och bara koppla bort studierna. För min det var det basketen som gav mycket energi. 

Ett annat tips är att göra praktik om man har möjlighet till det. Jag gjorde praktik på Norrköpings kommun och jobbade bland annat med framtidsanalyser. Det ledde till ett ettårigt projektarbete på kommunen. Praktik är något som jag verkligen kan rekommendera, man samlar på sig erfarenheter och får dessutom möjlighet att applicera sina kunskaper mer i praktiken. 

Utbildning