Är du nyfiken på hur samhället utvecklas lokalt och globalt och varför det sker på ett visst sätt? Vill du påverka utvecklingen och jobba med samhällsfrågor? Duktiga samhällsvetare är viktiga och gör skillnad!

Politices kandidat, 180 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Lär dig grunderna till rätt beslut

För att ta genomtänkta beslut krävs det bra beslutsunderlag. På Politices kandidat lär du dig att söka, bedöma och kommunicera information som sedan kan ligga till grund för olika typer av beslut. Besluten kan gälla så skilda frågor som om kommunen skall bygga en simhall, hur hjälporganisationen skall hantera en internationell krigskonflikt, eller vilka länder företaget skall etablera sig i. 

Politices kandidat ger dig goda kunskaper om hur samhället, ekonomin och politiken fungerar både lokalt och globalt. Programmet ger dig också kunskaper om statistiska och strategiska analysverktyg och det ger dig träning i att självständigt lösa problem, att arbeta med projekt i team samt att skriftligen och muntligen kommunicera beslut och beslutsunderlag.

Utbildningen ger dig en god grund för en karriär inom både den offentliga och privata sektorn med intressanta arbetsuppgifter och god löneutveckling.

Valfrihet och fördjupning under utbildningen

Politices kandidat består till största delen av huvudämnena statsvetenskap och nationalekonomi men du läser också kurser i juridik, statistik och utredningskunskap. Utredningskunskap är speciellt för utbildningen vid LiU och handlar om hur olika typer av utredningar kan utformas, genomföras och värderas i teori och praktik. 

Politices kandidat vid LiU är ett sammanhållet program, där olika typer av kurser och ämnen varvas i en genomtänkt ordning. 

Det tre första terminerna läser alla studenter på programmet kurser tillsammans. Under den fjärde terminen väljer du att fördjupa dig i antingen statsvetenskap eller nationalekonomi. Den femte terminen har du flera valmöjligheter:

 • Valfria kurser inom LiU, till exempel företagsekonomi eller filosofi
 • Valfria kurser som ges vid andra lärosäten
 • Praktik inom en myndighet, ideell organisation eller ett privat företag
 • Utbytesstudier i ett annat land
 • Valfria fördjupningskurser i statsvetenskap eller nationalekonomi

Genom den stora valfriheten får du möjlighet att själv designa din utbildning och därmed skaffa dig antingen specialkompetens eller breddade kunskaper. Kandidatuppsatsen under termin sex ger dig ytterligare tillfälle till fördjupning.

Dina lärare är forskare

På Politices kandidat undervisar lärare som samtidigt forskar. Detta innebär att du utöver statsvetenskap och nationalekonomi kan få en exklusiv fördjupning inom en mängd aktuella områden:

 • Miljö och hållbarhet
 • IT, digitalisering och e-handel
 • Utvecklingsländer och deras ekonomiska och politiska problem
 • Mellanöstern och deras politiska konflikter
 • Diskriminering på arbetsmarknaden på grund av etnicitet eller kön
 • Säkerhetsfrågor inom politiken
 • Psykologin bakom ekonomiska och politiska beslut
 • Policy och policyanalys av svensk politik
 • Hälsoekonomi och etik

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Med en examen från Politices kandidat kan du arbeta med att ta fram ekonomiskt och strategiskt underlag inför politiska beslut. Du kan genomföra utredningar, administrera och samordna, analysera komplex information, genomföra omvärldsanalys och ge professionell rådgivning. Du kan också leda projekt, skriva rapporter och genomföra muntliga presentationer. Det är heller inte ovanligt att samhällsvetare blir chefer eller går in i andra ledande befattningar. 

Många av våra tidigare studenter finns idag inom offentlig verksamhet. Andra har fått arbete på intresseorganisationer, privata företag eller banker och försäkringsbolag.

Efter examen kan du studera vidare för att ta ut en masterexamen eller en magisterexamen med antingen statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudinriktning. 

Röster om programmet

Emma

Emma berättar mer om programmet och varför hon valde att läsa Politices kandidat på LiU.

Emil

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Emil berättar om varför han valde att läsa Politices kandidat på LiU.

 

Maja

Maja berättar om sitt val att läsa Politices kandidat, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Olof

Olof berättar om sitt val att läsa Politices kandidat med inriktning statsvetenskap, vilket har tagit honom vidare till en masterutbildning i Computational Social Science.

Fler röster om programmet

Artiklar

Utlandsstudier

Studentlivet