Politices kandidat, 180 hp

Samarbete är viktigt. Studenter på politices kandidatprogrammet arbetar tillsammans.
Teiksma Buseva

Hur utvecklas samhället och varför sker det på ett visst sätt? Vill du bli en samhällsvetare med användbara kunskaper och breda perspektiv ska du välja Politices kandidat.

Politices kandidat, 180 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Politices kandidat, 180 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Politices kandidat är en samhällsvetenskaplig utbildning som innehåller såväl statsvetenskap som nationalekonomi. Här får du utveckla din förmåga att identifiera, analysera och föreslå lösningar på olika samhällsproblem samt din förståelse för olika ekonomisk-politiska system och idéer.

Allt hänger ihop

I början studerar du grunderna i statsvetenskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Kurserna varvas för att ge ett varierat och sammanhållet program, där du tidigt kan se hur delarna hänger ihop. I varje årskurs ges även särskilda kurser i syfte att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden. Här tränas du på självständigt analysarbete, på att genomföra utredningar samt muntlig och skriftlig kommunikation – samtidigt som du övar upp både din helhetssyn och ditt kritiska förhållningssätt. Kurserna kan handla om EU:s styrelseformer, förhållandet mellan i-och u-länder, riksbankens roll, hur stat och kommun agerar och om hur resurser ska fördelas.

Statsvetenskap eller nationalekonomi

Under programmets senare del väljer du inriktning mot antingen statsvetenskap eller nationalekonomi. Inom statsvetenskapen fördjupar du dig i det politiska systemet på olika nivåer. Du analyserar partier, regeringar, myndigheter, internationella organisationer och mycket annat. Inom nationalekonomin studerar du hur marknader fungerar och kan regleras. Du lär dig att utveckla samhällsekonomiska modeller och diskuterar politik för exempelvis arbetsmarknad, valuta och miljö. Du kan under en termin också välja utlandsstudier eller praktik för att få en bredare erfarenhet – vilket värdesätts i arbetslivet.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen ligger en bred och varierad arbetsmarknad öppen för dig. Många av våra tidigare studenter finns idag inom offentlig verksamhet: i kommuner, på regeringskansliet eller hos andra statliga myndigheter, där de arbetar med beslutsunderlag, utredning och samhällsanalys. Andra arbetar i internationella organisationer, i privata företag eller i ideella organisationer. Efter examen har du även behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Tidigare student
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll