Hannes Tomasson ville fördjupa sina ämneskunskaper inom offentlig förvaltning och läste masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Idag jobbar han som kommunsekreterare i Kinda kommun.

Vilka är dina arbetsuppgifter?Närbild av ung man med brunt hår och skägg

Jag arbetar tillsammans med ett team av sekreterare inom utvecklingsavdelningen tillhörande kommunstyrelseförvaltningen. Varje sekreterare har huvudansvar för minst en politisk instans och jag arbetar gentemot samhällsbyggnads- och jävsnämnden. I min roll fungerar jag som en länk mellan den politiska nämndorganisationen och kommunens förvaltningsorganisation, vilket är mycket intressant. I min tjänst ingår också att arbeta med kommunövergripande utvecklingsarbete såsom kommunens övergång till digital arkivering. Det bästa med att arbeta i en mindre kommun är att arbetet blir så mångfacetterat.

Mina arbetsuppgifter innefattar bland annat: ärendeberedning gentemot de politiska instanserna, registratur och arkivhantering, planera och utföra olika typer av utredningar.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

Från min akademiska utbildning har jag fått fördjupade ämneskunskaper inom offentliga förvaltning samt en fördjupad analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt. Detta har jag stor glädje av idag.

Hur ser du tillbaka på dina studier (inklusive din praktiktermin)?

Jag ser tillbaka på mina studier med belåtenhet. Jag är särskilt glad att jag nyttjade möjligheten till en termins praktik. Det var väldigt lärorikt och till nytta både när jag skulle skriva min masteruppsats och söka jobb.

Varför ska man läsa masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning?

Fördelen med att läsa en masterutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning är att utbildningen får ett tydligt fokus och ökat djup. Inriktningen ger också en tydligare koppling till arbetsmarknaden vilket jag tror medför att vi som läst den blir mer attraktiva där.

Mer om programmet