Flera av doktoranderna vid Tema Barn uppskattar den gemenskap som finns inom doktorandgruppen. Att doktoranderna kommer från flera olika discipliner är också något som berikar utbildningen.

Varför sökte du Tema Barns forskarutbildning? 

”Efter att ha arbetat ett par år som kurator valde jag att läsa magisterutbildning i socialt arbete parallellt med mitt arbete. Detta gjorde jag för att ha behörighet att söka en doktorandtjänst. I samband med att jag blev färdig med magistern utlyste Tema Barn doktorandtjänster. Det kändes självklart att söka till Tema Barn då flera av mina tidigare lärare varit knutna till Tema Barn och avdelningen bedriver intressant forskning.”
Madeleine Wirzén
”Jag sökte mig till Tema Barns forskarutbildning efter att ha arbetat som gymnasielärare i ett antal år. Jag läste en mastersutbildning under tiden som lärare och när doktorandtjänster utlystes på Tema Barn passade det bra för mig att söka. Jag tyckte att jag hade en avhandlingsidé som jag ville prova och som jag trodde skulle kunna passa på Tema Barn.”  Jonathan Josefsson
”Efter att ha satt mig in lite i avdelningens forskning tyckte jag mig se att mina intresseområden nog kunde platsa. Min grundutbildning är precis som forskarutbildningen tvärvetenskaplig och det var något som jag trivdes och trivs väldigt bra med.” 
Sofia Littmarck 

Vilka är dina erfarenheter av utbildningen?

”Jag visste att jag skulle läsa doktorandkurser och skriva en avhandling, men jag visste inte att doktorandlivet på Tema Barn skulle innehålla så mycket mer än så. Att vara en del av Tema Barns verksamhet innebär att vistas i en miljö där man hela tiden får möjlighet att utvecklas och växa.”
Joel Löw
”Kursårets tematiska upplägg har givit en bra bredd av perspektiv inom barn- och barndomsstudier och utgör bas att stå på inför många av de forskningsområden som Tema barn arbetar med. Den är bra att ha med sig inte minst inför de regelbundna seminarier som utgör Tema barns verksamhet, men också för möjligheten att i avhandlingsarbetet hålla en öppenhet och bredd.”
Sofia Littmarck
”Tema Barns forskarutbildning är välorganiserad vilket underlättar. Det finns en tydlig gemensam plattform där frågor kring och om barn, barndom och föräldraskap diskuteras. Det har också varit en stor fördel att flera doktorander anställdes samtidigt. Vi har med detta kunnat läsa kurser tillsammans och diskuterat forskarutbildningen.”
Madeleine Wirzén
”Att vara doktorand är både spännande och ibland skrämmande. Spännande på så vis att det kan liknas vid ett detektivarbete där jag får möjlighet att fördjupa mig och söka vägar in i ett ämne som intresserar mig mycket. Ibland skrämmande eftersom 4-5 år känns som en abstrakt tid att förhålla sig till” 
Jonathan Josefsson
Avhandlingsarbetet är i många avseende ett ensamt arbete men på Tema Barn möts man både i den egna doktorandgruppen och i de regelbundna seminarierna vilket minskar
ensamhetskänslan.
Madeleine Wirzén
”Något jag verkligen uppskattat är att vi varit en grupp doktorander som antagits samtidigt. Vi har gått kursåret tillsammans och kunnat dela erfarenheteter. Det har skapat en bra miljö för spännande diskussioner både i och utanför kurserna. Att vi också inom gruppen kommit från olika discipliner upplever jag har berikat utbildningen.” 
Sofia Littmarck 
”Under de två år jag har gått forskarutbildningen har jag fått flera olika uppdrag, allt från undervisningsuppdrag till att representera Tema Barn på internationella konferenser. Men den stora behållningen med min forskningsutbildning är nog att vara i en social miljö där man ständigt utbyter idéer, tankar och erfarenheter med kollegor och vänner.” 
Joel Löw