Felicia Andreassen tog 2023 sin masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Idag jobbar hon som nämndsekreterare vid Regionutvecklingsnämnden och Trafik- och samhällsplaneringsnämnden på Region Östergötland i Linköping.

Felicia är en av de 18 studenter från studentkullen med startåret 2021 som la fram sin uppsats för masterexamen i statsvetenskap under våren 2023. En nylig uppföljning visar att av dessa 18 har idag (februari 2024) 16 stycken (eller 90 procent) arbete. Hälften av dem arbetar i olika kommuner i Sverige, ofta som nämndsekreterare. Bland de övriga arbetar sex stycken på myndigheter, en person arbetar som konsult inom kulturområdet och en med bankverksamhet.Felicia Andreassen, alumn från masterprogrammet i statsvetenskap

- Många av mina tidigare studiekamrater som jag talar med upplever att det är en tuff arbetsmarknad just nu, så det är fantastiskt att så många av oss har arbete. Att det är så tror jag beror på att detta masterprogram har en rätt så praktisk och specifik inriktning på offentlig förvaltning. Sedan så är helt klart praktikterminen avgörande. Alla 16 som idag har arbete gjorde praktik under den tredje terminen på programmet.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag har ansvar för administrationen av två nämnder. Mitt arbete är att hjälpa förtroendevalda och tjänstepersoner med ärendehanteringen, särskilt inför nämndsammanträden.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

En massa nytta. Utbildningen ger en bra förståelse för hur en offentlig förvaltning fungerar. Hur man ska tänka och agera som tjänsteperson. Den analytiska förmågan som utbildningen ger kommer väl till pass i många olika sammanhang.

Hur ser du tillbaka på dina studier (inklusive din praktiktermin)?

Med glädje. Jag har fina minnen därifrån. Utbildningen var rolig och nyttig. Och praktiken är ju sannolikt den främsta förklaringen till att så många av oss har arbete nu idag.

Varför ska man läsa masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning?

Utbildningen är perfekt att läsa om man är samhällsintresserad. En teoretisk utbildning nära till praktik. Den ger goda kunskaper om hur staten och kommunerna fungerar. Sedan så är det väldigt bra att man under programkurserna ofta själv får välja ämnen att fördjupa sig i, bara det är kopplat till kursen och statsvetenskapen. Men framför allt så visar det sig ju att man får arbete efter masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning vid Linköpings Universitet.

Mer om programmet