Exjobb eller examensarbete är ett avslutande självständigt projekt under 20 veckor på ett civilingenjörsprogram. Det ska utmynna i en (vetenskaplig) rapport som ska försvaras vid en framläggning. Examensarbeten kan utföras i samarbete med ett företag, organisation eller en institution på universitetet.

Det här är några exempel på examensarbeten som studenter på Teknisk biologi-programmet har gjort tidigare.

Lantmännen Agroetanol

Optimering av en metod för att extrahera fett från råvaran inför bioetanolproduktion.

Arla Foods

  • Utvärdering av kartongmaterialets påverkan på laktosfri mjölk genom kemiska och mikrobiologiska tester.
  • Utvärdering och kvalitetssäkring av en alternativ ytbeläggning i yoghurtförpackningar.

SEKAB

Utvärdering av användande av processvatten från massaindustri som innehåller höga halter lignocellulosa som utgångsmaterial vid bioetanolproduktion.

ACREO Swedish ICT

Studier av ett nanoporöst sensormaterial för att detektera gaser, med syfte att kontrollera hållbarhet på livsmedel och lämpliga ”bäst-före-datum”.

Spendrups Bryggeri AB

Analys av ett nytt system för koldioxidåtervinning och dess införande vid Spendrups Bryggeri AB.

SAAB AB

Analys av ett miljövänligare system för passivering av en aluminiumlegering. Passivering innebär att man skyddar en metall eller en legering mot korrosion. 

Exova

En jämförande studie över hur vanligt flygbränsle respektive biobränsle påverkar nitril- och fluorosilicongummi i packningar och slangar.

Norconsult AB

Utredning av befintliga vattenreningssystem för inomhusbadanläggningar samt förslag på strategi för uppföljning av vattenkvaliteten.

Billerud Korsnäs AB

Utveckling av en ny metod för att mäta förmågan hos vattenånga att ta sig igenom förpackningsmaterial och påverka innehållet i en förpackning.

Fresenius Kabi

Utvärdering av en produktionslösning för tillverkning av stora mängder lecitin. Lecitin används för att lösa vissa läkemedelssubstanser som ges intravenöst.

Swedish Biogas International

Modellering och simulering av biogasproduktionen vid två biogasanläggningar med mjukvaran SIMBA med syfte att optimera processerna.

 

På Linköpings universitet

  • Utveckling av en fiberoptikbaserad biosensor för att mäta nivåer av insulin eller antikroppar i ett prov.
  • Optimering av en process för att ta fram organiska solceller, det vill säga solceller som bygger på en organisk halvledande polymer. Polymeren bidrar till att omvandla ljusenergi till elektrisk energi.
  • Framtagande av en matematisk modell för att kunna förklara T-cellsdifferentiering och dess tillämpning vid prekliniska studier.

Civilingenjörsprogram i teknisk biologi