Exjobb eller examensarbete är ett avslutande självständigt projekt under 10-20 veckor av det sista året på utbildningen där du får använda dina kunskaper i praktiken. Exjobbet ska utmynna i en (vetenskaplig) skriftlig rapport som ska försvaras vid en framläggning. Examensarbeten kan utföras i samarbete med ett företag, organisation eller en institution på universitetet.

Hälsouniversitetet - Klinisk farmakologi

Förbättring av en analysmetod för att studera det antidepressiva läkemedlet citalopram samt vad som bildas i kroppen vid nedbrytning av läkemedlet.

Siemens Industrial Turbomachinery

Utveckla en analysmetod för att kunna studera fasta avlagringar i gasturbiner med hjälp av elektronmikroskopering.

Akzo Nobel

Utveckling av analysmetoder för att kvalitetssäkra AkzoNobels produktion av silikapartiklar som i sin tur kan användas av företagets kunder för att rena olika substanser.

Svenskt stål AB

Validering av en metod för att mäta innehållet av kadmium och mangan i stål. Validering innebär att säkerställa att metoden är tillförlitlig och ger korrekta mätvärden.

Göteborgs universitet

Utveckling av en metod för att isolera pigment från växten backtrav (Arabidopsis) för att kunna studera fotosyntesen i detalj.

Naturhistoriska Riksmuseet

Metodutveckling för att kunna bestämma mängden hafnium (Hf) I vatten.

LKAB

Förbättra en metod för att kunna ta reda på innehållet av små mängder av krom, koppar, nickel och zink i järnmalm.

FHNW The University of Applied Sciences and Arts Northwestern i Schweiz

Syntes av nanopartiklar bestående av kopparoxid samt utvärdering av dessa partiklars användbarhet i solceller.

NFC – Nationellt forensiskt centrum

 Isolering av opolära narkotikaklassade substanser för vidare analys och identifiering.

Ahlins i Habo

Förbättring av en metod för att ytbehandla olika föremål gjorda av aluminium. Genom behandlingen får aluminiumdetaljen nya egenskaper, vilket innebär att de blir mer motståndskraftiga mot slitage och mot korrosion och därmed får de ett större användningsområde.

Hamburgs tekniska universitet

Analys av avloppsvatten från tankar på ett kryssningsfartyg innan och efter speciell behandling.

FHNW The university of Applied Sciences and Arts Northwestern i Schweiz

Utredning av möjligheten att vidareutveckla ett tvåkomponentslim så att komponenterna går att ha i en och samma lösning.

SP Processum AB

Försök att rena fram betulinderivat som eventuellt skulle kunna användas som mjukgörare i PVC-plast.

NFC - Nationellt forensiskt centrum

Utvärdering av alternativa topsnings-metoder inför DNA-profilering. 

Akzo Nobel

Utveckling av en ny metod för att kunna bestämma mängderna av organiska lösningsmedel i avloppsvatten.

NFC - Nationellt forensiskt centrum 

Bestämning av den kemiska stabiliteten och värmetåligheten hos de naturligt förekommande, narkotikaklassade cannabinoiderna THC och THCA från växten Cannabis sativa.

Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa 

Metodutveckling för att kunna analysera två typer av syntetiska cannabinoider, s k “designer drugs”.