Styrelsen

CARER:s styrelse består av representanter för MSB, forskare och praktiker inom blåljusområdet. 

 • Lars-Göran Uddholm - Ordförande
 • Adam Gilborne - Röda Korset
 • Carl-Oscar Jonson - Katastrofmedicinskt Centrum/CARER
 • Christian Carlsson - Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Erik Prytz - Katastrofmedicinskt Centrum/CARER
 • Fredric Jonsson - Länsstyrelsen, Jönköpings län
 • Karin Lönn- Brandskyddsföreningen
 • Patrik Perbeck - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Per Engström - Polismyndigheten
 • Rebecca Stenberg- CARER
 • Tobias Andersson Granberg - CARER
 • Sofie Pilemalm - CARER

Expertrådet

Expertrådet består av personer från praktik, till exempel räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård, externa forskningsmiljöer och andra relevanta intressenter. Det huvudsakliga syftet med expertrådet är att bidra med kunskaper och perspektiv från respektive gruppmedlems sakområde samt att bidra till att projektets resultat når ut till målgrupperna. 

 • Göran Bertilsson - SOS Alarm
 • Henrik Lidberg- Region Östergötland
 • Johan Mårtensson - Sjöfartsverket
 • Johanna Gustavsson - Karlstads universitet
 • Leif Jonsson - Södertörns Brandförsvarsförbund
 • Lena-Maria Öberg - Mittuniversitetet
 • Magnus Idebro - Missing people
 • Mattias Delin - Brandforsk
 • Ola Slettenmark - Polismyndigheten
 • Peter Bergqvist - Securitas
 • Richard Tjernström - Norrköpings kommun
 • Stefan Särdqvist - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Ulf Lago - Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Ulrika Jansson - Göteborgs universitet

Till CARER