CARER expertråd

Expertrådet består av personer från praktik, till exempel räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård, externa forskningsmiljöer och andra relevanta intressenter. Det huvudsakliga syftet med expertrådet är att bidra med kunskaper och perspektiv från respektive gruppmedlems sakområde samt att bidra till att projektets resultat når ut till målgrupperna. 

 • Ragnar Andersson, Karlstads universitet, ragnar.andersson@kau.se
 • Lena-Maria Öberg, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Mittuniversitetet, Lena-Maria.Oberg@miun.se 
 • Jenny Knuthammar, Civil beredskap och räddningstjänst, Länsstyrelsen Östergötland, Jenny.Knuthammar@lansstyrelsen.se
 • Max Ekberg, Skydd mot olyckor och räddningstjänst Sveriges Kommuner och Landsting, Max.Ekberg@skl.se
 • Göran Bertilsson, SOS Alarm, goran.bertilsson@sosalarm.se
 • Noomi Eriksson, Sjofartsverket, Noomi.Eriksson@Sjofartsverket.se
 • Stephen Jerand, Stephen.Jerand@polisen.se
 • Ulf Lago, Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Daniel Brodin, Missing People, daniel.brodin@missingpeople.se 
 • Leif Jonsson, Södertörns Brandförsvarsförbund, Leif.Jonsson@sbff.se
 • Patrik Åhnberg, Länstyrelsen i Stockholm, patrik.ahnberg@lansstyrelsen.se
 • Ulrika Jansson, Karlstads universitet, ulrika.jansson@kau.se
 • Henrik Lidberg, Katastrofmedicinskt centrum, Region Östergötland, henrik.lidberg@regionostergotland.se

Till CARER
Visa/dölj innehåll