CARER:s styrelse och expertråd


Styrelsen

CARER:s styrelse består av representanter för MSB, forskare och praktiker inom blåljusområdet. 

 • Lars-Göran Uddholm, Ordförande 
 • Adam Gilborne, Röda Korset
 • Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt Center (och CARER)
 • Euan Morin, Region Sörmland 
 • Fredric Jonsson, Länsstyrelsen
 • Karin Lönn, Brandskyddsföreningen
 • Magnus Bång, Institutionen för datavetenskap/ LiU (CARER)
 • Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Rebecca Stenberg, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/ LiU (CARER)
 • Sofie Pilemalm, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/ LiU (CARER)
 • Tobias Andersson Granberg, Institutionen för teknik och naturvetenskap/LiU (CARER)

Expertrådet

Expertrådet består av personer från praktik, till exempel räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård, externa forskningsmiljöer och andra relevanta intressenter. Det huvudsakliga syftet med expertrådet är att bidra med kunskaper och perspektiv från respektive gruppmedlems sakområde samt att bidra till att projektets resultat når ut till målgrupperna. 

 • Anders Leicht, Polismyndigheten
 • Göran Bertilsson, SOS Alarm
 • Henrik Lidberg, Region Östergötland
 • Johan Mårtensson, Sjöfartsverket
 • Johanna Gustavsson, Karlstads universitet
 • Leif Jonsson, Södertörns brandförsvarsförbund
 • Lena-Maria Öberg, Institutionen för data- och systemvetenskap, Mittuniversitetet
 • Magnus Idebro, Missing people
 • Mattias Delin, Brandforsk
 • Peter Bergqvist, Securitas
 • Rafael Davidgård, Polismyndigheten
 • Richard Tjernström, Norrköpings kommun
 • Stefan Särdqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Ulf Lago, Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Ulrika Jason, Göteborgs universitet

Till CARERVisa/dölj innehåll