På Samhällsplanerarprogrammet får du ett helhetsperspektiv på utvecklingen av våra städer. I flera av kurserna får du viktiga kontakter med yrkeslivet. Dessutom väntar ett spännande studentliv.

Foto Thor Balkhed

Helhetsgrepp om planering

  • Genom samhällsplaneringen får vi ett helhetsperspektiv på utvecklingen av våra städer. Det gäller att förstå hur stad, människa och natur hänger samman för att kunna fundera över den framtida utvecklingen. Som färdigutbildad samhällsplanerare arbetar du med översiktlig planering, med utredningar och avancerade analyser, oftast en nivå ovanför den fysiska planeringen, som exempelvis samhällsplanerare eller översiktsplanerare inom kommuner, myndigheter eller privat sektor. Utbildningen ger en god grund för att kunna ta ett helhetsperspektiv på samhällsplaneringen och att kunna leda projekt och planprocesser.

Praktiknära

  • Inom utbildningen ingår en obligatorisk praktikkurs, där du som student under en månad är ute på en arbetsplats, såsom en kommun, myndighet eller privat aktör, och deltar i arbetet där. Detta ger en direkt kontakt med potentiella arbetsgivare och en förståelse för vad som väntar efter utbildningen. I olika kurser är även praktiserande planerare involverade som föreläsare och seminarieledare. Dagens samhällsplanering bedrivs i stor utsträckning i projektform och mycket av undervisningen bedrivs som projekt, för att träna självständigt arbete och kritiskt tänkande.

Forskningsnära

  • De flesta av programmets kurser ges vid institutioner som på olika sätt arbetar med forskning om samhällsplanering, hållbara städer och klimatomställning. Tack vare det kan vi erbjuda kurser och föreläsare som själva arbetar med den senaste forskningen och kan integrera det i sin undervisning.

Hållbar utveckling och stadsutveckling

  • Hållbar utveckling och klimatomställning är några av de största frågorna och utmaningarna samhällsplaneringen har att hantera. I programmet läggs stor vikt vid dessa frågor, integrerat i många kurser och särskilt inom kursen ”Hållbarhet, miljö och social förändring”. Detta ger en god grund i förståelsen för dessa frågor och verktyg för att arbeta med dem i praktiken.

Studentlivet

  • Linköpings universitet har nationellt sett ett gott rykte som studentstad. Det finns ett aktivt studentliv med en rolig och inkluderande mottagning för nya studenter, aktivt kår- och föreningsliv, kulturutbud och vårt nya studenthus med bibliotek, studieplatser och matutbud. Samhällsplanerarprogrammets studentsektion (LiSa) och mästeri (SPan) arrangerar studiebesök, möten och sociala aktiviteter.