Länkar till några av våra externa resurser.

Fontd nyckelknippaSkolverkets bevakning av NV-didaktisk forskning

Skolverket bedriver forskningsbevakning för att öka kunskapen om forskning hos skolledare och pedagoger. Materialet till portalsidan för forskningsbevakning tas fram av forskare vid olika lärosäten. När det gäller materialet kring NV-didaktisk forskning utförs detta uppdrag av Gunnar Höst och Konrad Schönborn, vid Linköpings universitet.

Bevakning av NV-didaktisk forskning på Skolverkets hemsida

Forum för ämnesdidaktik

Forum för ämnesdidaktik inrättades 2009, och har till syfte att samla, stödja och inspirera ämnesdidaktiken vid Linköpings universitet. Det är fakultets-, institutions- och ämnesövergripande och arrangerar bland annat seminarier med ämnesdidaktisk relevans.

Forum för ämnesdidaktik hemsida

Svensk Nationell Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND)

Syftet med FND är att fungera som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Föreningen är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personer intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete i naturvetenskapernas didaktik. För mer information:

FNDs hemsida

Hemsida om lärande för hållbar utveckling

ESD Sverige har lanserat en hemsida, som riktar sig främst till utbildare inom högre utbildning som vill veta mer om utbildning för hållbar utveckling, UHU (Education for sustainable development, ESD på engelska) och hur man kan integrera frågeställningar kring hållbar utveckling i undervisningen.

ESD Sverige hemsida