Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap är ett forum för utbyte och samarbete mellan olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom området Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. 

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap inrättades 2015 genom ett beslut av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Verksamheten leds av en föreståndare.

Verksamheten består bland annat av ämnesdidaktiska seminarier och utgivandet av skriftserien Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet. Till verksamheten finns också en styrgrupp med representanter från olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

ForskningVisa/dölj innehåll

SeminarierVisa/dölj innehåll

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap driver ämnesdidaktiska seminarier dit alla LiU-forskare med ämnesdidaktiskt intresse är varmt välkomna.  Vi har två olika seminarieserier:

  • Lunch-seminarierna är korta seminarier som alltid är kl 12.10 -13 och där de olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna på LiU presenterar pågående forskningsprojekt. Här krävs anmälan i förväg för den som vill ha smörgås och dryck.
  • Stora seminarieserien där LiU-forskare eller externa gäster presenterar sin forskning. Här krävs ingen föranmälan.

Vill du ha utskick om kommande seminarier eller andra nyheter från Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap? Klicka här för att skicka ett mail till föreståndaren.

De olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna vid LiU driver också egna seminarieserier till vilka även forskare från andra miljöer är välkomna. Titta gärna igenom de olika seminarieprogrammen för att se vad som intresserar dig:

Nedladdningsbara dokumentVisa/dölj innehåll

SkrifterVisa/dölj innehåll

Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet är en skriftserie som ger ut ämnesdidaktiska antologier, rapporter, konferensvolymer etc. Publicering sker elektroniskt och/eller i tryckt form. 

Har du idéer för kommande publiceringar? Kontakta gärna föreståndaren för Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap som även är redaktör för skriftserien.

KontaktVisa/dölj innehåll

StyrgruppVisa/dölj innehåll