Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap är ett forum för utbyte och samarbete mellan olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom området Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. 

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap inrättades 2015 genom ett beslut av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Verksamheten leds av en föreståndare.

Verksamheten består bland annat av ämnesdidaktiska seminarier och utgivandet av skriftserien Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet. Till verksamheten finns också en styrgrupp med representanter från olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

SeminarierVisa/dölj innehåll

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap driver ämnesdidaktiska seminarier dit alla LiU-forskare med ämnesdidaktiskt intresse är varmt välkomna. 

Höstens seminarier ägnas åt Skolforskningsinstitutets finansiering av praktiknära forskning:

  • Skolforskningsinstitutets utlysning och bidrag till praktiknära forskning 
    5 oktober klockan 15:15-17:00, via Zoom. För länk till seminariet, mejla Magnus Hultén.
    Eva Wallberg, kanslichef vid Skolforskningsinstitutet, berätta om institutets verksamhet, med särskilt fokus på den praktiknära forskning dom stödjer och de krav som ställs på sökanden och ansökningar. Hon presenterar även en nyligen utförd analys av den forskning som hittills fått finansiering.

  • Vad kännetecknar en ansökan som får forskningsmedel från Skolforskningsinstitutet?
    9 november klockan 15:15-17:00, via Zoom. För länk till seminariet, mejla Magnus Hultén.
    Stefan Samuelsson och Magnus Hultén, Linköpings universitet, kommer diskutera och ge exempel på vad som utmärker kvalitet i ansökningar till Skolforskningsinstitutet. De kommer även diskutera innehållsliga utmaningar som en ansökan till Skolforskningsinstitutet ställer på sökanden. Stefan har de senaste tre åren varit ordförande för Skolforskningsinstitutets beredningsgrupp och Magnus en av medlemmarna.  

Vill du ha utskick om kommande seminarier eller andra nyheter från Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap? Anmäl dig via mail till föreståndaren.

SkrifterVisa/dölj innehåll

Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet är en skriftserie som ger ut ämnesdidaktiska antologier, rapporter, konferensvolymer etc. Publicering sker elektroniskt och/eller i tryckt form. 

Har du idéer för kommande publiceringar? Kontakta gärna föreståndaren för Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap som även är redaktör för skriftserien.

ForskningVisa/dölj innehåll

StyrgruppVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll