Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap är ett forum för utbyte och samarbete mellan olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom området Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap inrättades 2015 genom ett beslut av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Verksamheten leds av en föreståndare.

Verksamheten består bland annat av ämnesdidaktiska seminarier och utgivandet av skriftserien Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet. Till verksamheten finns också en styrgrupp med representanter från olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Seminarier

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap driver ämnesdidaktiska seminarier dit alla LiU-forskare med ämnesdidaktiskt intresse är varmt välkomna.
Under våren 2022 arrangeras ett seminarium och en lokal ämnesdidaktisk konferens:

Ämneslärarens arbete - Seminarium kring en ny lärobok för lärarutbildningen

22 mars kl 15:15-17:00, via Zoom. För länk till seminariet, mejla Magnus Hultén.
Två av redaktörerna medverkar, professor emerita Ingrid Carlgren och docent Maria Andrée. Natur & Kultur skriver följande om Ämneslärarens arbete (till Natur & Kulturs hemsida).
"Ämneslärarens arbete" innehåller översikter över didaktik, läroplansteori, betygssystem och sekundärskolans historiska utveckling samt belyser frågor om:

  • skolans bildningsuppdrag
  • ledarskap, bedömning och specialpedagogik som en del av lärares didaktiska arbete
  • olika undervisningstraditioner och språkliga praktiker
  • didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete

Minikonferens: "Ämnesdidaktik vid LiU"

Den 5 maj arrangerar Forum för ämnesdidaktik en 3h lång minikonferens på temat "Ämnesdidaktik vid LiU". Konferensen kommer hållas på plats på Campus Valla och kommer ha två delar: En del där ämnesansvariga, ämnesdidaktiker och ämnesdidaktiska miljöer presenterar hur man jobbar med ämnesdidaktik i lärarutbildningen alternativt i forskningen (korta presentationer på max 10 minuter). Samt en del med gemensamma diskussioner där vi tänkt lyfta ämnesdidaktiskt angelägna frågor, som hur vi kan skapa nätverk och samverkan inom ämnesdidaktik för och med skolans aktiva. Alla intresserade är välkomna. mejla Magnus Hultén om du vill delta och/eller presentera något på konferensen. 

Vill du ha utskick om kommande seminarier eller andra nyheter från Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap? Anmäl dig via mail till föreståndaren.

Skrifter

Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet är en skriftserie som ger ut ämnesdidaktiska antologier, rapporter, konferensvolymer etc. Publicering sker elektroniskt och/eller i tryckt form. 

Har du idéer för kommande publiceringar? Kontakta gärna föreståndaren för Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap som även är redaktör för skriftserien.

Forskning

Styrgrupp

Kontakt