Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap är ett forum för utbyte och samarbete mellan olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom området Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap inrättades 2015 genom ett beslut av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Verksamheten leds av en föreståndare.

Verksamheten består bland annat av ämnesdidaktiska seminarier och utgivandet av skriftserien Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet. Till verksamheten finns också en styrgrupp med representanter från olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Seminarier

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap driver ämnesdidaktiska seminarier dit alla LiU-forskare med ämnesdidaktiskt intresse är varmt välkomna.

För utskick om kommande seminarier och övirga nyheter från Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap kan du anmäla dig här.

Skrifter

Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet är en skriftserie som ger ut ämnesdidaktiska antologier, rapporter, konferensvolymer etc. Publicering sker elektroniskt och/eller i tryckt form. 

Har du idéer för kommande publiceringar? Kontakta gärna föreståndaren för Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap som även är redaktör för skriftserien.

Forskning

Styrgrupp

Kontakt