Styrorgan och Vetenskaplig kommitté

FontD är organisatoriskt anknuten till Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ISV vid Linköpings universitet (LiU) i Norrköping där också forskarskolans administrativa centrum är lokaliserat.

fontdstyrorgan

FontD har ett eget styrorgan med en representant från varje lärosäte samt en doktorandrepresentant och en licentiandrepresentant och en representant för skolhuvudmännen. Styrorganet är akademiskt inordnad under Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV) vid LiU.

Styrorgan
Visa/dölj innehåll

Styrorgan from 2018

    Jesper Sjöström, Malmö Universitet
    Mats Lindahl, Linnéuniversitetet
    Jonas Hallström, Linköpings universitet (ordförande)
    Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad
    Gunnar Jonsson, Mälardalens Högskola
    Niklas Gericke, Karlstads Universitet
    Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet
    Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
    Urban Eriksson, Lunds universitet
    Arnold Pears, KTH
    Annica Gullberg, Örebro universitet
    Lic-representant: Jorgen Stenlund, Linköpings universitet
    Doktorandrepresentant: Johanna Andersson, Linköpings universitet

Tidigare ledamöter i Lic-FontD styrorgan:

    Madelen Bodin, Umeå universitet
    Iiris Attorps, Högskolan i Gävle
    Åke Ingerman, Göteborgs universitet
    Eva Jablonka, Luleå Tekniska universitet

Övriga

    Prefekt Marie Jansson, Linköpings universitet
    Lars Björklund, Linköpings universitet
    Vetenskaplig ledare Konrad Schönborn, Linköpings universitet
    Sekreterare Anna Ericson, Linköpings universitet

Vetenskaplig kommitté
Visa/dölj innehåll