FontD är organisatoriskt anknuten till Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings universitet (LiU) i Norrköping där också forskarskolans administrativa centrum är lokaliserat.

fontdstyrorgan

FontD har en egen styrelse med en representant från varje lärosäte samt en doktorandrepresentant och en licentiandrepresentant och en representant för skolhuvudmännen. Styrelsen är akademiskt inordnad under Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV) vid LiU.

Styrelse

Vetenskaplig kommitté