Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)

FontD topp 1120

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)

Välkommen till FontD! Här finner du information om förutsättningar och krav, ansökningshandlingar, de inriktningar de olika lärosätena erbjuder samt vilka behörighetskrav som gäller.

 

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 11 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Det första uppdraget 2002 innebar att utbilda 25 doktorer och den första omgången av lic-forskarskola för aktiva lärare gavs 2008. Hittills har mer än 100 forskarstuderande examinerats.

 

Historik

Nätverket bygger på den Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik som inrättades 2002 (prop. 2000/01:3) och den påföljande licforskarskolan Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik (prop. 2007-08-03/U2007/5188/UH). I samband med Lärarlyftssatsningen 2011, fick FontD-nätverket ett förnyat nationellt uppdrag (prop. 2010/11:1/U2011/1201/F, nr I:12) att forskarutbilda ytterligare 30 lärare och förskollärare till Licentiatexamen och i februari 2012 hade dessa nya licentiater antagits.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

Twitter
Visa/dölj innehåll

Partnerlärosäten
Visa/dölj innehåll

Kurser
Visa/dölj innehåll

Dokument
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljöer
Visa/dölj innehåll

Externa resurser
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll