Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)

FontD topp 1120

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 11 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Det första uppdraget 2002 innebar att utbilda 25 doktorer och den första omgången av lic-forskarskola för aktiva lärare gavs 2008. Hittills har mer än 100 forskarstuderande examinerats. Det övergripande syftet med forskarskolan är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för kunskapsutveckling som bidrar till utveckling av lärarutbildning, skola och förskola. Forskarskolans målsättning är att bidra till att bygga upp lärarutbildningens, skolans och förskolans kunskapsbas så att antalet lärare och lärarutbildare med utbildning på forskarnivå ökar.

Under de senaste nästan två decennierna har forskarutbildning i teknikens och naturvetenskapernas didaktik bedrivits inom FontD – Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik – som initierades som en riktad satsning i och med regeringens forskningsproposition Forskning och förnyelse (2000/01:3). FontD bildades därmed på regeringens initiativ som en samverkan mellan ursprungligen åtta och numera elva lärosäten med Linköpings universitet som värdlärosäte. År 2007 fick FontD det nya uppdraget att också starta en licentiatforskarskola för verksamma lärare, vilken sedan följdes av ytterligare tre licentiatforskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet (VR) fram till senaste antagningen 2019. Sammanlagt har FontD sedan starten 2001 examinerat över hundra doktorer och licentiater i naturvetenskapernas, teknikens, och även matematikens didaktik (inom den andra licentiatforskarskolan, lic-FontD2).

Genom ett nytt stort anslag från VR möjliggjordes ytterligare en antagning till FontD under våren 2020, med 10 nya forskarutbildningsplatser till doktorsexamen med inriktning mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Denna nya antagning mot doktorsexamen vände sig till lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenheter som gör det möjligt att undervisa på lärarutbildningen inom teknikens och/eller naturvetenskapernas didaktik. Således har FontD två forskarskolor igång samtidigt, en licentiatforskarskola (lic-FontD4) och en doktorsforskarskola (FontD5).

Organisatoriskt leds forskarskolan av en vetenskaplig ledare – Konrad Schönborn – samt av en styrelse med ledamöter från samtliga nu medverkande elva lärosäten, från Umeå i norr till Malmö i söder. Ordförande är Jonas Hallström. Tack vare att nätverket av partnerlärosäten sträcker sig över landet har forskarskolan en unik nationell täckning. Varje licentiand/doktorand handleds av en huvudhandledare och en biträdande handledare, och de forskarstuderande går 2-3 gemensamma forskarutbildningskurser. En internationell vetenskaplig kommitté, sammansatt av sex internationellt framstående forskare inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik, granskar forskarskolans arbete årligen vid ett gemensamt möte där de sex kommittémedlemmarna möter både forskarstuderande, handledare och forskarskolans ledning.

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

PartnerlärosätenVisa/dölj innehåll

KurserVisa/dölj innehåll

DokumentVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

ForskningsmiljöerVisa/dölj innehåll

Externa resurserVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll